Beszerzés tárgyának meghatározása
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 155. számában (2013. február 20.), 3112. kérdésszám alatt

Kérdés: Önkormányzatunk az épületeire napelemes rendszer kiépítését tervezi KEOP-os pályázat keretében. Kérdésünk a beszerzés tárgyára vonatkozik. A CPV-kódok rendszere és a törvény mellékleteiben foglaltak alapján megállapítható, hogy bár a kiírandó tárgyi közbeszerzés kivitelezésre is vonatkozik a Kbt. 7. §-ának (3) bekezdése szerint, a Kbt. 8. §-ának (1) bekezdését is figyelembe véve nehéz megállapítani a beruházás tárgyát, mivel a napelem beszerzése a meghatározó értékű ebben a beszerzésben, ugyanakkor az alábbi CPV-kódokat is magában foglalja a telepítése: 45310000, 45350000, 45321000, 45317000, 45300000, 45400000, 45315300, 45311100, 4531120, 4511000, 45320000, 45000000, 45317200, 51110000, 51111200, 51111300. A napelemek épületekre történő elhelyezése önmagában nem építésiengedély-köteles tevékenység, csak műemlékek, valamint műemléki területen történt telepítés esetén. A telepítés azonban összefügg az utcai villamos hálózati rendszerrel, mivel a nyert energia abba kerül betáplálásra mérőórán keresztül, ezért gondoljuk, hogy építési beruházásként kell lefolytatni az eljárást, valamint azért, mert telepítése szerepel a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. számú mellékletében. Jól értelmezzük a problémát?
Részlet a válaszból kezeli a kérdést. (Részlet a válaszból!) A vonatkozó, 7. § (2) bekezdése kimondja, hogy az árubeszerzés olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - a megszerzése az ajánlatkérő részéről. (Részlet a válaszból!) Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. (Részlet a válaszból!) Mivel a napelemek direkt módon maradnak ki a vonatkozó

Nem előfizetőnk?

Ha most regisztrálja magát, akkor ezt a választ megküldjük Önnek. Először adja meg email címét:Kapcsolódó tárgyszavak:
Fentihez kapcsolódó cikk még:
Beszerzési tárgyak a Kbt. 115. §-ának alkalmazásában
A válasz időpontja: 2017. március 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisában: 3963
részletek
Beszerzés tárgyának szűkítése szerződésmódosítással
A válasz időpontja: 2017. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisában: 3927
részletek
Árkalkuláció hiányos műszaki tartalom birtokában
A válasz időpontja: 2015. augusztus 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisában: 3691
részletek
Beszerzési tárgy meghatározása
A válasz időpontja: 2013. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisában: 3153
részletek
Közbeszerzés kiírása használt eszközökre
A válasz időpontja: 2012. március 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisában: 2917
részletek
Beszerzés tárgyának meghatározása
A válasz időpontja: 2010. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisában: 2397
részletek
Szakember bevonásának indokoltsága
A válasz időpontja: 2010. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisában: 2183
részletek
Részajánlattétel lehetősége
A válasz időpontja: 2008. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisában: 1677
részletek
Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére