Előminősítési jelentkezés adattartalma


Milyen adatok szükségesek az előminősítéshez a jelentkezésnél?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2005. augusztus 22-én (32. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 753

[…] szempontok közül választani. A közbeszerzési törvény 216. §-ának (1) bekezdése értelmében tehát alkalmazni kell a jelentkezés adattartalma szempontjából – a törvény kizáró okokra vonatkozó rendelkezéseit – Kbt. 60. §-ának (1) bekezdése –, azaz a listára vétel feltétele, hogy a jelentkező ne álljon végelszámolás alatt, ellene ne legyen folyamatban felszámolási eljárás, tevékenységét a gyakorlatban is folytatnia kell (azaz azt nem függesztette, vagy nem függesztették fel), nem áll a közbeszerzési eljárásoktól való jogerős eltiltás hatálya alatt stb.; – az ajánlatkérő az előminősítéses rendszerben is előírhatja, hogy az ajánlattétel, illetve a Kbt. alkalmazásában alvállalkozás feltétele, hogy az ajánlattevő (alvállalkozó) a letelepedése szerinti országban szerepeljen a vonatkozó nyilvántartásban stb. – Kbt. 61. §-ának (1) és (2) bekezdése; – a Kbt. 63. §-ának (2) bekezdését az igazolások milyensége tekintetében, azaz hogy az ajánlatkérő milyen igazolásokat köteles elfogadni az egyes, korábbiakban említett tények igazolására (például: cégkivonat, hatósági erkölcsi bizonyítvány stb.); – a Kbt. alkalmasság igazolására vonatkozó 66-68. §-ait, amelyek beszerzési tárgyanként sorolják fel az alkalmasság igazolásának módjait, valamint – a Kbt. 69. §-ának (3) bekezdését, amely az előminősítési rendszerben is köti ahhoz az ajánlatkérőt, hogy az adatok és tények kérésének terjedelmét minden esetben a közbeszerzés tárgyához kell igazítania - figyelemmel az üzleti titok kérdéskörére is –, továbbá az alkalmassá minősítés feltételeit legfeljebb a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges mértékig írhatja elő. A jelentkezéseket tehát az ajánlatkérő által a fenti előírások keretei között meghatározott tartalommal kell benyújtani az előminősítéses rendszerben. A kérdéssel kapcsolatban megemlítjük, hogy a Kbt. 216. §-ának (2) bekezdése jelentős, az esélyegyenlőség alapelvéhez kapcsolódó garanciális szabályt tartalmaz, amikor előírja, hogy az előminősítési szempontok meghatározása során nem lehet különbséget tenni a jelentkezők között székhelyük, illetőleg letelepedési helyük szerint, sem más módon. A törvény rendelkezik továbbá arról is, hogy ha az ajánlatkérő módosítja az előminősítési rendszer működtetésére vonatkozó szabályokat, illetőleg az előminősítési szempontokat és igazolási módjait, köteles új előminősítési hirdetményt közzétenni, valamint a már listára vett előminősített jelentkezőket és az előminősítési kérelmet benyújtókat egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatni (Kbt. 218. §-a). A kérelem benyújtásának módja tekintetében fontos annak ismerete, hogy a jelentkező bármikor kérheti előminősítését és a listára vételét az előminősítési dokumentációban előírt adatok, tények bemutatása, a szükséges igazolások, nyilatkozatok vagy egyéb dokumentumok csatolása mellett, amely kérelmet és a jelentkező előminősítését kizárólag a megadott előminősítési szempontok […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.