Felhívástól eltérő dokumentáció


Ha a közzétett ajánlattételi felhívás és a dokumentáció tartalma között eltérés van, melyik az irányadó?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2011. december 12-én (140. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2855

[…] iratmintákat is. Ez a "többlet" nem jelent kezelendő "eltérést". Másodszor utalunk a törvény 54. § (3) bekezdésére, amely lehetővé teszi azt, hogy az ajánlatkérő a dokumentációban megmagyarázzon egyes, az ajánlati felhívásban használt fogalmakat, továbbá egyes elvárásokat, ajánlati elemeket részletesen is kifejtsen. Az igazi eltérés akkor áll fenn a felhívás és a dokumentáció között, ha a dokumentációban megjelenő ajánlatkérői elvárás, követelmény ellentétes a felhívás valamely elemével. Ezt a helyzetet a Kbt. 54. § (4) bekezdése rendezi. E szerint, ha a dokumentáció valamely rendelkezése eltér a felhívástól vagy a törvénytől, vagy a felhívás valamely elemével kapcsolatosan többletelvárást fogalmaz meg, akkor az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásban köteles […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.