Hasznossági függvény mint értékelési módszer alkalmazhatósága


Alkalmazhatja-e az ajánlatkérő a "hasznossági függvény" értékelés módszerét, amikor ilyet egyik - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló - értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató sem tartalmaz?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2022. március 9-én (264. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4862

[…] tartományon a kapott értékekhez közvetlenül kapcsolódóan - a ténylegesen beérkező ajánlatok tartalmától függetlenül - adja meg az értékelési preferenciáit leképező értékelési pontokat (az értelmezési tartomány értékeihez függvénykapcsolattal rendel pontszámokat). Emódszer előnyét a közös jellemzők bemutatásánál részletezett tulajdonságok jelentik, hiszen kétségtelenül e módszer képes az ajánlatkérő értékelési preferenciáit és elvárásait tükröztetni. Ugyanakkor e módszer alkalmazása szakmailag, döntéselméleti és döntéstechnológiai szempontból különösen körültekintő és megalapozott döntés-előkészítést igényel."Az abszolút értékelés módszerei között a fenti két útmutató a hasznossági függvény mellett még kitért a pontozásos módszerre is az alábbiak szerint:1. A pontozásPontozás esetén az ajánlatkérő a szakmai szempontok alapján kialakított értékelési skála alapján, az egyes ajánlati elemekhez közvetlenül rendeli hozzá az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti megfelelő pontszámot. E módszer előnye, hogy rendkívül egyszerű, könnyen átlátható, ugyanakkor hátránya a közös jellemzők körében felsoroltakon túlmenően, hogy az adott tartalmi elem szélső értékeinek ad prioritást, míg a kialakított skála középső tartományaiban kialakuló különbségeket nem feltétlenül tükrözi megfelelő pontossággal. Ugyanakkor hátránya a közös jellemzők körében felsoroltakon túlmenően, hogy az adott tartalmi elem szélső értékeléseiről feltételezi, hogy az a legelőnyösebb és a legkedvezőtlenebb az ajánlatkérő számára (habár előfordulhat, hogy az ideális eset a szakmai értékelési skálának nem a szélein található).A későbbi három útmutató már nem tartalmazta a hasznossági függvényt, hanem az abszolút értékelés módszerei között csak a pontozás módszerét emelte ki és definiálta a korábbiaknak megfelelően.Mindegyik korábbi és jelenleg hatályos útmutató is külön kitér arra, hogy az ajánlásban nem szereplő minden további módszer megfelelhet a Kbt. rendelkezéseinek, ha az ajánlásban nem szereplő módszerekről az ajánlatkérő képes bizonyítani, hogy azok alkalmazása nem indokolatlan, és nem ellentétes a Kbt. rendelkezéseivel. Figyelembe kell venni a beszerzés körülményeit, és a pontszámok kiosztása során a Közbeszerzési Döntőbizottság és a bíróság eddigi gyakorlata szerint a ponthatárok közötti pontszámok kiosztása akkor felel meg a Kbt. előírásainak, ha"a) az ajánlatkérő nem a várható ajánlati elemekre tekintettel értékeli az ajánlattevői megajánlásokat, hanem a beérkezett tényleges és érvényes ajánlatok tartalmi elemeit hasonlítja össze;b) biztosított, hogy - az adott részszemponthoz (alszemponthoz) tartozó értékelési intervallumon - az ajánlatkérő számára kedvezőbb megajánlás azzal arányban álló magasabb pontszámot ér el;c) a pontozás során nem változik meg az egyes részszempontok súlyszámokkal kifejezett jelentősége."A hasznossági függvény tehát nyugodtan […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.