Étkezési utalvány beszerzésének becsült értékkel kapcsolatos kérdései

Kérdés: Étkezési utalványok szállítására vonatkozó nemzeti értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást követően megkötött szerződés lejár. A rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel a lejáratot követően hathavi időszakra tervezzük - a becsült értékre tekintettel - egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatását. Jelen esetben az étkezési utalványok becsült értékét a Kbt. 36. § (1) bekezdésének a) pontjában, vagy a 37. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott rendelkezések szerint kell megállapítani? Intézetünk természetbeni ellátásként meleg étkezés lehetőségét is biztosítja. A korábbi időszak adatai alapján megállapítható, hogy a teljes állományi létszámnál havonta 80-90 fővel kevesebben veszik igénybe a havi étkezési utalványt. A becsült értéket a Kbt. 35. §-ának (1) bekezdésében meghatározott rendelkezésre tekintettel, a teljes állományi létszám, vagy az étkezési utalványt ténylegesen igénybe vevők létszáma alapján kell megállapítani?
Részlet a válaszából: […] ...szerint a hathavi tervezés a fedezet mértékéretekintettel elfogadható, de tekintettel arra, hogy étkezési utalványokbeszerzésére folyamatosan szükség van, így a beszerzés rendszeresnek minősül.Ebben az esetben, amennyiben a teljes éves mennyiség becsült...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 1.

Étkezési utalványok beszerzési értéke

Kérdés: Az étkezési utalványok esetében mi számít az árubeszerzés értékének: az utalványokra nyomtatott névérték összegével növelt előállítási díj, vagy csupán az utalványok előállítási díja? Az ajánlatkérőnél kiadásként ugyanis csupán az előállítási díj (ún. "százalék") jelenik meg, és ez az összeg szerepel a szerződésben is. A Közbeszerzési Levelek 2005. január 24-ei számában a 462. pontban feltett kérdésre adott válasz szerint az étkezési utalványokat mindenképpen közbeszerzési eljárással kell beszerezni.
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díj szerepel aszerződésben is. A Kbt. 38. §-ának (2) bekezdésében a szolgáltatás becsültértékének megállapításakor - ugyan a biztosítási, banki és egyéb pénzügyiszolgáltatások esetében, de külön - kitér a díj,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 30.

Étkezési utalványok és a Kbt. hatályának kapcsolata

Kérdés: Étkezési utalványok beszerzése a közbeszerzésekről szóló törvény tárgyi hatálya alá tartozik-e? A szerződés tárgya 40 032 000 forint értékű utalvány előállítása, majd leszállítása, a pénzforgalom szempontjából az utalvány készpénzt helyettesítő eszköz. Meghatározott összegű készpénzért ugyanakkora összegű készpénzt helyettesítő utalványt kap a beszerző. Az ellenszolgáltatás összege kizárólag az utalvány rendelkezésre bocsátásának költségét foglalja magában (előállítási szállítás), ez a költség évente bruttó 4-600 ezer forint. Közbeszerzés-köteles-e az eljárás?
Részlet a válaszából: […] ...arra adott válasz azonos a jelen szám 652. kérdésére adottválasszal, azaz a Kbt. 38. §-ának (2) bekezdésében a szolgáltatás becsültértékének megállapításakor - ugyan a biztosítási, banki és egyéb pénzügyiszolgáltatások esetében, de külön - kitér a díj,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 30.

Étkezési utalványok éves beszerzése

Kérdés: Intézményünk az étkezési utalványokat két üzletlánctól szerzi be. Az éves mennyiséget általában három részletben szoktuk megvenni. A jövőben ezt is "közbeszereztetni" kell? Ha igen, milyen formában? Minden alkalommal, vagy elég egyszer, az év elején?
Részlet a válaszából: […] ...utalvány beszerzése árubeszerzésnek minősül,amelyre vonatkozik a Kbt. 36. §-ának a) pontja. E szerint az árubeszerzésbecsült értéke egy évre vagy annál rövidebb időre a szerződés időtartama alattiellenszolgáltatás, egy évnél hosszabb időre kötött...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 24.

Étkezési utalvány minősítése

Kérdés: Az étkezési utalvány beszerzése közbeszerzési eljárás keretében árubeszerzésnek, avagy szolgáltatásnyújtásnak minősül-e?
Részlet a válaszából: […] ...a vásárlási utalvány, az ajándékutalvány, az étkezési utalvány, valamint a multifunkciós telefonkártya, amennyiben azt a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany teljesítésének ellenértékeként elfogadja. Nem minősül ugyanakkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 1.