Ez a kozbeszerzesilevelek.hu honlap jogi közleménye.

A tulajdonos a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért, valamint a weboldalon elhelyezett hirdetésekért felelősséget nem vállal. A honlap tartalma és annak formai megjelenési elemei a szerző jogi törvény védelme alatt áll. A tartalom nyilvános felhasználása a forrás megjelölésével, továbbközlése a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet.

A kozbeszerzesilevelek.hu tulajdonosa védi a látogatók személyes adatait, tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát. A tulajdonos bizalmasan kezeli a látogatók személyes adatait, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely garantálja az adatok biztonságát.

A honlap működtetése során rögzítjük a felhasználók IP-címét, amelyből bizonyos esetben következtetni lehet a felhasználó személyére. Az adatmentésnek technikai célja van, elengedhetetlen a rendszer folyamatos működéséhez, ám a naplóállományok elemzése során ezeket az adatokat más információval nem kapcsoljuk össze.

A honlap látogatói a honlapon minden esetben munkahelyi e-mail-címüket kötelesek megadni. A honlap használói a nevük és e-mail-címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy technikai, számlázással kapcsolatos vagy kereskedelmi üzeneteket küldhessen nekik a kozbeszerzesilevelek.hu tulajdonosa és tulajdonosi-kiadói érdekköre. A honlap használói a használatkor megadott adataikkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a weboldal kapcsolatfelvétel céljából nyilvántartsa az adataikat.

A kozbeszerzesilevelek.hu látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. A honlapnak bizonyos részei személyes adatok megadása nélkül nem használható. Ezen esetekben a felhasználó önként dönt a szolgáltatás igénybevételével az adatainak szolgáltatásáról is.

A kozbeszerzesilevelek.hu-hoz történő korlátlan hozzáférés előfizetéshez kötött, amelynek bármilyen írásos formában történő megrendelése egyértelműen az ismeretét és elfogadását jelenti a jelen jognyilatkozatban foglaltaknak. Előfizetői szerződésen az előfizető részéről bármilyen írásos formában a kozbeszerzesilevelek.hu előfizetésére vonatkozó akaratnyilvánításnak az Értesítő és Közlönykiadó Kft. történő eljuttatása vagy az kozbeszerzesilevelek.hu első előfizetési időszakra vonatkozó számlájának kiegyenlítése értendő. Az előfizetési díj előre, egy összegben esedékes. A fizetés elindítása visszavonhatatlan jogügylet, a felszámított díjakkal kapcsolatos felelősség az előfizető bankjával tisztázandó. Az előfizetés – ettől eltérő írásbeli rendelkezés kivételével – határozatlan időtartamra jön létre, folyamatosan hatályban marad az először megrendelt időtartammal és mennyiségekkel. Az előfizetés felmondása bármely fél részéről csak a legutolsó fizetett előfizetési időszak utolsó 30 napjában lehetséges, kizárólag írásban. Ennek elmaradása esetén mind a szolgáltatás, mind a fizetési kötelezettség az utolsó előfizetési időszakkal meghosszabbodik.