Szerződések leválaszthatóságának értelmezése

Kérdés: Hogyan kell értelmezni a Kbt. 19. § (4) bekezdését, mit jelent és milyen célokat szolgál a leválasztás jogintézménye? Mire kell ügyelni akkor, ha az ajánlatkérő élni kíván a leválasztás lehetőségével?
Részlet a válaszából: […] ...teljesülése esetén lehetővé teszi egy, az uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű közbeszerzésről kisebb értékű szerződések leválasztását. A jogintézmény hátterében a kisebb vállalkozások piacra jutásának elősegítésével kapcsolatos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 15.

Válaszadás mellőzése a tárgyalás folyamatában

Kérdés: Az ajánlatkérő a tárgyalás szabályait a "műszaki tartalomról szóló tárgyalás" keretében határozta meg, nem szűkítette le. A tárgyalás során mégis úgy dönt, hogy a műszaki tartalom egy részét ennek nem teszi tárgyává, azaz a felmerült kérdéseinket - mint a tárgyaláson kívüli kérdéseket - nem hajlandó megválaszolni. Megteheti-e ezt? És ha igen, mi a teendő?
Részlet a válaszából: […] ...kell azonosítania, melyekről nem kíván tárgyalni. Akár azt is kijelentheti az ajánlatkérő például, hogy egyáltalán nem kíván a szerződésről tárgyalni. Ha azonban ezt nem teszi meg, úgy az eljárás során utólag nem dönthet úgy, hogy egyes tartalmakról nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 13.

ISO-tanúsítvány mint szerződéskötési feltétel teljesítése alvállalkozóval

Kérdés: Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban szerződéskötési feltételként írta elő, hogy az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy rendelkezik ISO-tanúsítvánnyal, vagy ennek megszerzése folyamatban van. Ezen nyilatkozatot az ajánlat részeként kellett benyújtania. A követelmény nem került alkalmassági feltételként előírásra. Kérdésünk arra irányul, hogy a szóban forgó feltételt teljesítheti-e alvállalkozó?
Részlet a válaszából: […] ...az alkalmassági követelmények vonatkozásában lényegesen pontosabb szabályok határolják le az ajánlatkérő mozgásterét, ezért a szerződéskötési feltétel alkalmazása nem jelentheti azt, hogy az eredeti, egyenértékű tanúsítvány vagy környezetvédelmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 8.

Visszalépés szerződéskötéstől járványhelyzetre hivatkozással

Kérdés: Lehet-e hivatkozni a szerződés megkötésétől való visszalépés esetében a létező és releváns Covid-helyzetre?
Részlet a válaszából: […] ...hogy az adott közbeszerzési eljárás nyertese a 3. rész tekintetében a kérelmezett lett, így a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerint szerződéskötési kötelezettség terhelte. A kérelmezett a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján abban az esetben szabadulhatott volna...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 12.

Szerződéskötés előzetes vitarendezéssel nem érintett szerződésrész esetén

Kérdés: Megköthetem-e az építési beruházásra irányuló szerződést, ha két részben előzetes vitarendezést kezdeményeztek, de a harmadik részben meg lehetne azt kötni? Nem egyértelmű számunkra a szabályozás.
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 80. § (5) bekezdése egyértelműen lehetővé teszi a szerződés megkötését, amennyiben részajánlattétel lehetséges volt. A feltétel arra vonatkozik, hogy abban az esetben nem lehet megkötni a szerződést, ha többrészes eljárás esetében az adott,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 12.

Az ajánlatkérő elállása a szerződéstől

Kérdés: Milyen indokkal állhat el az ajánlatkérő a szerződéstől, ha azt megkötöttük, és a jogorvoslati fórum azt nem semmisítette meg?
Részlet a válaszából: […] ...határozatának kézbesítésétől számított harminc napon belül - elállhat az érintett közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéstől, feltéve, hogy a jogsértés befolyásolta a közbeszerzési eljárást lezáró döntést - 165. § (13)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 12.

A Kbt.-módosítás hatása folyamatban lévő szerződésekre

Kérdés: Az új jogszabály hatálybalépése hogyan érinti a már folyamatban lévő szerződéseket?
Részlet a válaszából: […] ...1. és 2021. július 1. A későbbi határidő az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történő fejlesztés igénye miatt szükséges.A szerződések vonatkozásában a módosítás 43. § (1) és (1a), továbbá 138. § (3) bekezdésének szabályait a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 13.

Szerződés automatikus változásának dokumentálása

Kérdés: A felek korábbi rendelkezésének megfelelő automatikus változás történik a szerződésben. Hogyan kell ezt dokumentálni, ha ez már eleve a szerződés része volt? Szükséges-e formális szerződésmódosítást készíteni?
Részlet a válaszából: […] ...- figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakra.A kérdés releváns, hiszen a törvény 141. §-ának (1) bekezdése a szerződés módosítására, változására utal. A fenti automatikus változás olyan, mint például az inflációkövetés vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 17.

Szerződéses érték növelése a Kbt. 115. §-a szerinti eljárás alkalmazása esetén

Kérdés: Lehetséges-e a Kbt. 115. §-a szerinti eljárás eredményeként létrejött szerződést akként módosítani, hogy 15%-kal növeljük a szerződéses értéket? Lehet-e a bővítést alkalmazni, ha azzal a szerződés értéke meghaladja a háromszázmillió forintot?
Részlet a válaszából: […] ...kivéve, ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott, és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. (...)A szerződésmódosításra vonatkozó 141. § (2) bekezdése szerinti, ún. de minimis szabály építési beruházások esetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 17.

Alvállalkozói szerződések benyújtása építési beruházásoknál

Kérdés: Építési beruházás esetében köteles vagyok-e az alvállalkozói szerződéseket benyújtani?
Részlet a válaszából: […] ...a teljesítés ellenőrzése során az ajánlatkérő az építési napló adatait ellenőrzi, arra nem jogosult, hogy az egyes alvállalkozói szerződéseket is kérje.A rendelet 27. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőként szerződő fél vagy a nevében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 4.
1
2
3
10