Szerződéskötési moratórium versenyújranyitásban

Kérdés: Ajánlatkérőként egy 2021-ben indult keretmegállapodáshoz szeretnénk csatlakozni és versenyújranyitást kezdeményezni. Jól gondoljuk, hogy a módosult szabályok alapján már nincs szerződéskötési moratórium?
Részlet a válaszából: […] ...A visszamenőleges hatályt viszont korlátozza az a kiegészítő szabály, hogy a módosított rendelkezés nem alkalmazandó azokra a beszerzésekre (újraversenyeztetésekre), amelyek 2023. szeptember 1-jén folyamatban voltak.Szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 8.

Folyamatba épített ellenőrzés elmaradásának következménye

Kérdés: Helyi önkormányzat ajánlatkérő a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet alkalmazása során az uniós forrásból támogatott projekt becsült értékét - az opciós munkák értékét is figyelembe véve - nettó 295 millió forintban határozta meg, erre tekintettel nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint. A rendelkezésre álló fedezet összege nem éri el a nettó 300 millió forintot. Tekintettel a becsült értékre, az eljárás ellenőrzése körében a Korm. rendelet 180-181. §-a utóellenőrzés lefolytatását írja elő. Amennyiben a nyertes ajánlati ár meghaladja a nettó 300 millió forintot, érvénytelenné kell-e nyilvánítania az eljárást az ajánlatkérőnek kizárólag amiatt, hogy az eljárás ellenőrzése körében nem a Korm. rendelet 182-193. §-ai szerint járt el? Ha a 300 millió forintot opciós munkák nélkül nem éri el a szerződés értéke, és azt nem is rendeli meg az ajánlatkérő, menthető a helyzet? Amennyiben az ajánlatkérő kiegészítő forráshoz jut, és erre tekintettel az opciós munkákat is megrendeli, az változtat-e a jogi megítélésen, ha így haladja meg a 300 millió forintot a kifizetett számla értéke?
Részlet a válaszából: […] ...ennek megfelelően független az eljárás eredményének megállapításától abban az értelemben, hogy a közbeszerzési eljárási cselekményekre a Kbt. és végrehajtási rendeletei irányadók, és ezek közé az érintett Korm. rendelet nem tartozik. A Korm. rendelet ugyanis...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 8.

Nulla érték az ártáblázatban átalánydíjas szerződés esetében

Kérdés: A kérdéses beszerzés tárgya szolgáltatás- megrendelés, átalányáras elszámolás alapján kerül sor fizetésre. A felolvasólapon a mindösszesen ár szerepel, amelynek alátámasztására kellett az ajánlattevőnek benyújtania egy tízsoros árrészletező táblázatot. Az ajánlattevő az árrészletező táblázatban egy lényeges tételsort egyáltalán nem árazott be, de beírt egy nullát, mivel eredetileg a sor üres volt. Érvénytelen, hiánypótoltatható, indokolás kérhető?
Részlet a válaszából: […] ...ár indokolásához, így akár együttesen is kérheti az ajánlatkérő, hogy az ajánlattevő adjon felvilágosítást az érintett nulla értékről, vagy hiánypótolja azt. Amennyiben pedig nem él ezzel a lehetőséggel, úgy indokolást nyújtson be arról, hogy miért tekinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 8.

Műszaki megfelelés vizsgálata

Kérdés: Uniós közbeszerzési eljárást indítottunk speciális csomagolástechnikai eszközök beszerzésére. A műszaki leírásban részletesen meghatároztuk az elvárt műszaki paramétereket. A műszaki paraméterek igazolására azt írtuk elő, hogy azok meglétét a gyártó által kiállított termékleírás benyújtásával kell igazolnia az ajánlattevőnek. A műszaki szakértőnk szerint el kellene fogadnunk a termék hazai forgalmazója által kiállított termékleírást is. Megtehetjük ezt?
Részlet a válaszából: […] ...ajánlatkérő közbeszerzési dokumentumban foglalja össze mindazokat az elvárásokat, amelyekre tekintettel a gazdasági szereplők megteszik ajánlatukat.Az erre vonatkozó rendelkezéseket a Kbt. 57. §-a tartalmazza, a kérdés tekintetében az (1) bekezdés b) pontja releváns,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 8.

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása

Kérdés: A tavalyi évben közbeszerzési szerződést kötöttünk egy összetett - 3 egységből álló - feldolgozási rendszer 2 egységének beszerzésére. Mindegyik egység önállóan is működőképes, de a leghatékonyabb működést a teljes rendszer biztosítja. Az idén maradt annyi beruházási forrásunk, hogy a 3. csomagolási egységet is meg tudnánk vásárolni, amelynek értéke 68 millió Ft. Lehet-e közvetlenül szerződni a korábbi szerződő partnerrel?
Részlet a válaszából: […] ...címéről (székhelyéről, lakóhelyéről), a beszerzés becsült értékéről, a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatást, valamint a törvényességi ellenőrzésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 8.

Közös ajánlatkérés

Kérdés: Önkormányzati háttérintézményként egy másik háttérintézménnyel közösen tervezünk közbeszerzést. Közösen szeretnénk az eljárást előkészíteni, bírálni és értékelni, az eljárást mi folytatnánk le a másik háttérintézmény nevében is. Van erre lehetőségünk?
Részlet a válaszából: […] ...javasoljuk, hogy erre az eljárásra készítsenek egy "egyedi eljárásrendet" tartalmazó dokumentumot, amelyben kifejezetten azokról a kérdésekről rendelkeznek, melyeket a Kbt. 27. §-a előír.Az eljárásrendben kell meghatározni az alábbiakat:- mely személyek,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 8.

EKR-adatok letöltése

Kérdés: Miért nem tudom az összes eljárás adatát lehívni Excel-formátumban? Miért nem engedi az EKR?
Részlet a válaszából: […]

Amennyiben túlzottan hosszú időszakra kívánja az adatokat lekérni az érdeklődő, azt nem fogja tudni letölteni. Érdemes rövidebb időszakkal próbálkozni, és úgy a letöltés működni fog.

(Kéziratzárás: 2023. 10. 31.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 8.

Egybeszámítás CPV-kódok alkalmazásával

Kérdés: Ruházati terméket kívánunk beszerezni: nadrágot, esőkabátot és munkaruhát; ezek mind egy főcsoport (18000000-9) alá tartoznak, azonban bontásban több alcsoport alatt található termékek. Lehet-e egybeszámítást végezni CPV-kódonként akár soronként, vagy egy főcsoport alá tartozó termékek esetében?
Részlet a válaszából: […] ...CPV-kódoknak nincs relevanciájuk a részekre bontás tilalma szintű döntés meghozatalában, mely esetben főszabályként a Kbt. 19. § és az Európai Bíróság döntései irányadóak. A CPV-kódrendszer változatosan épül fel, erre egybeszámítási logikát,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Többváltozatú ajánlattétel

Kérdés: Véleményük szerint többváltozatú ajánlattételnek minősül, ha egy árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás során benyújtott szakmai ajánlatban az ajánlattevő olyan gyártói cikkszámot jelölt meg, amely nem az általa megnevezett termék cikkszáma?
Részlet a válaszából: […] ...esetén az ajánlatkérők rendszerint többféle dokumentumot kérnek becsatolni: különféle táblázatokat árakról és termékekről, műszaki ismertetőket, műszaki adatlapokat, ajánlattevői vagy gyártói nyilatkozatokat, egyenértékűségi igazolásokat stb., azaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Szerződés rendes felmondásának kizárása

Kérdés: Közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben előírható, hogy a szerződés rendes felmondással való megszüntetését kizárják?
Részlet a válaszából: […] ...vonatkozó speciális szabályai mellett a Ptk. rendelkezéseit is figyelembe kell venni. Mivel a Kbt. 143. §-a csak speciális esetekről rendelkezik, így egyébiránt a Ptk. szabályai szerint kell eljárni, azaz az általános szabály szerint a rendes felmondás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.
1
2
3
162