Új előírás fedezetkezelésre

Kérdés: A Magyar Államkincstár általi fedezetkezelés a kisebb-közepes projektek esetén csak fél évig volt előírva 2010-ben. Van-e a fedezetkezeléssel kapcsolatban olyan újabb előírás, amit az építtetőnek figyelembe kell venni a közbeszerzési munkák kivitelezése során, illetve amit saját magának kell biztosítania?
Részlet a válaszából: […] A fedezetkezelésre vonatkozó szabályok jelenleg nincsenekhatályban, azonban amennyiben a korábban hatályban lévő szabályok alapján azajánlatkérőnek fedezetkezelőt kellett igénybe vennie, így ettől a szabályozásmódosulása miatt sem tekinthet el a későbbiekben, tehát a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 10.

Fedezetkezelés az építési beruházásoknál

Kérdés: Kérem, foglalják össze röviden, mit jelent a "fedezetkezelés" építési beruházások esetében?
Részlet a válaszából: […] ...megvalósításaesetén kötelező – Rendelet 17. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti építőiparikivitelezési tevékenység.A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, de aközbeszerzési törvény szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.

Szerződések ellenjegyzéséről ismételten

Kérdés: Önök a "2235. Építőipari kivitelezésre kötött szerződések ellenjegyzése" kérdésben az alábbiakat írják: "Az építőipari kiviteli tevékenységről szóló 191/2009. Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése arról rendelkezik, hogy a 17. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben jogtanácsosi vagy ügyvédi ellenjegyzés szükséges az építési szerződéshez... A hivatkozott jogszabályhely szerint 90 millió forint vagy a fölötti értéket képviselő, nem közbeszerzési eljárásban kötött építőipari-kivitelezési tevékenységre szóló szerződés teljesítése során fedezetkezelőnek kell közreműködnie, és az ilyen szerződést jogtanácsosnak vagy ügyvédnek kell ellenjegyeznie." A hivatkozott Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének b) pontja kimondja, hogy a szerződésnek "a 17. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben ügyvéd vagy jogtanácsos általi ellenjegyzése szükséges", azaz a Kbt. hatálya alá tartozó, 90 millió forint értékhatárt elérő vagy meghaladó építési beruházás esetén. Én úgy értelmeztem, hogy sem a 3. § (2) bekezdése, sem más rendelkezés nem mondja ki, hogy a nem közbeszerzési eljárásban kötött építőipari-kivitelezési tevékenységre szóló szerződést ügyvédnek vagy jogtanácsosnak kell ellenjegyeznie, és azt sem mondja ki, hogy az ilyen fedezetkezeléssel érintett szerződést így kéne ellenjegyezni. Melyik értelmezés a helyes? Kérem a jogszabályi hivatkozások pontos megjelölése mellett szíveskedjenek megjelölni, hogy miért lenne alaki hibás az a nem közbeszerzési eljárás alapján kötött építési-kivitelezési szerződés, amelyen nem szerepel ügyvédi vagy jogtanácsosi ellenjegyzés?
Részlet a válaszából: […] ...1. napja után megkötött, 90 M Ft-ot elérő vagymeghaladó építési beruházások szerződését kell ellenjegyezni, amennyiben azokközbeszerzés útján kerültek vállalkozásba adásba. Fenti álláspontunkkal akiírók és lebonyolítóknak csak egy része ért egyet,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.

Fedezet mértéke megadásának módja

Kérdés: A rendelkezésre álló fedezetről szóló igazolásban összegszerűen kell megadni a fedezet mértékét? Ha igen, minden ajánlattevő más összegről fog igazolást benyújtani? És: ha igen, kétszakaszos eljárás első szakaszában milyen összegről fognak a jelentkezők igazolást benyújtani?
Részlet a válaszából: […] ...191/2009. Korm. rendelet tartalmazza. A rendelet 17. §-a szerintaz építtetői fedezetkezelő hivatott előmozdítani, hogy az építtető(közbeszerzési ajánlatkérő) és a fővállalkozó kivitelező (a közbeszerzésbennyertes ajánlattevő) közötti közbeszerzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 11.