Támogatási szerződés fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alá helyezése

Kérdés: A pályázati forrásból megvalósuló beruházás fedezetéül szolgáló támogatói döntést, támogatási szerződést hogyan lehet az építtetői fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alá helyezni? [18. § (3) bekezdés.]
Részlet a válaszából: […] ...Afővállalkozó kivitelező köteles – ha az építtetővel az építési szerződésbenrögzítve kikötötték – az általa vállalt biztosíték összege felett az építtetőifedezetkezelő kizárólagos rendelkezését biztosítani.A fenti bekezdés szerinti, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

Szerződések ellenjegyzéséről ismételten

Kérdés: Önök a "2235. Építőipari kivitelezésre kötött szerződések ellenjegyzése" kérdésben az alábbiakat írják: "Az építőipari kiviteli tevékenységről szóló 191/2009. Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése arról rendelkezik, hogy a 17. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben jogtanácsosi vagy ügyvédi ellenjegyzés szükséges az építési szerződéshez... A hivatkozott jogszabályhely szerint 90 millió forint vagy a fölötti értéket képviselő, nem közbeszerzési eljárásban kötött építőipari-kivitelezési tevékenységre szóló szerződés teljesítése során fedezetkezelőnek kell közreműködnie, és az ilyen szerződést jogtanácsosnak vagy ügyvédnek kell ellenjegyeznie." A hivatkozott Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének b) pontja kimondja, hogy a szerződésnek "a 17. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben ügyvéd vagy jogtanácsos általi ellenjegyzése szükséges", azaz a Kbt. hatálya alá tartozó, 90 millió forint értékhatárt elérő vagy meghaladó építési beruházás esetén. Én úgy értelmeztem, hogy sem a 3. § (2) bekezdése, sem más rendelkezés nem mondja ki, hogy a nem közbeszerzési eljárásban kötött építőipari-kivitelezési tevékenységre szóló szerződést ügyvédnek vagy jogtanácsosnak kell ellenjegyeznie, és azt sem mondja ki, hogy az ilyen fedezetkezeléssel érintett szerződést így kéne ellenjegyezni. Melyik értelmezés a helyes? Kérem a jogszabályi hivatkozások pontos megjelölése mellett szíveskedjenek megjelölni, hogy miért lenne alaki hibás az a nem közbeszerzési eljárás alapján kötött építési-kivitelezési szerződés, amelyen nem szerepel ügyvédi vagy jogtanácsosi ellenjegyzés?
Részlet a válaszából: […] ...teljesítését segíti elő. A (2) bekezdés értelmében az építőipari kivitelezésitevékenység fedezete és a kivitelező által nyújtott biztosíték célhoz kötöttfelhasználásának biztosítása érdekében építtetői fedezetkezelő működik közre a) – a (16)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.

Fedezetkezelő bevonásának szükségessége

Kérdés: Ha a nyertes ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, akkor is szükséges-e a fedezetkezelő bevonása?
Részlet a válaszából: […] ...mindkét fél általi teljesítését segíti elő.Az építőipari kivitelezési tevékenység fedezete és akivitelező által nyújtott biztosíték célhoz kötött felhasználásának biztosításaérdekében építtetői fedezetkezelő működik közre – a (16)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 1.

Fedezet mértéke megadásának módja

Kérdés: A rendelkezésre álló fedezetről szóló igazolásban összegszerűen kell megadni a fedezet mértékét? Ha igen, minden ajánlattevő más összegről fog igazolást benyújtani? És: ha igen, kétszakaszos eljárás első szakaszában milyen összegről fognak a jelentkezők igazolást benyújtani?
Részlet a válaszából: […] ...azépíttető által biztosított anyagi fedezet, azaz az építőipari kivitelezésitevékenység fedezete és a kivitelező által nyújtott biztosíték célhoz kötöttenkerüljön felhasználásra. Másképpen fogalmazva az a feladata fedezetkezelőnek,hogy megakadályozza, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 11.