Fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében nyújtott szolgáltatások, előállított áruk, építési beruházások beszerzése

Kérdés: Sajnálatos módon azon kormányrendelet hatálya alá tartozunk, mely szerint a büntetés-végrehajtási intézetekhez kell fordulnunk beszerzési igényeinkkel. A problémát az okozza, hogy több olyan igényünk is van, ami közösségi értékhatár alatti, de valójában egybe kellene számítani azokat a Kbt. 19. §-a szerint. A vonatkozó kormányrendelet azonban csak a beszerzési igényre utal, emiatt nem tudjuk, mi az irányadó, hiszen a kormányrendelet eltérhet a Kbt.-től. Mi a véleményük, mi minősül ebben az esetben az igény mértékének?
Részlet a válaszából: […] ...elérő vagy meghaladó igények körében az ellátást köteles a közbeszerzési jogszabályoknak megfelelően, rendszerbe foglalt eljárás szerint, természetbeni ellátásként, tárgyévi előirányzata keretein belül nyújtani.Az értékhatárt elérő vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 16.

Közbeszerzési moratórium a központosított közbeszerzésben

Kérdés: Vonatkozik-e a közbeszerzési moratórium a központosított közbeszerzésre, ha az alapján rendelünk?
Részlet a válaszából: […] ...vagy arészvényesi joggyakorlásuk alá eső gazdasági társaságok e határozathatálybalépését követően csak olyan közbeszerzési eljárást indító hirdetményttegyenek közzé, amelynek eredményeként az eljárást lezáró ajánlatkérői döntés akövetkező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 22.

Nyilatkozat állami szervek ellenőrzési jogosultságának elfogadásáról

Kérdés: Mi az alapja annak az ajánlatkérői kitételnek, melynek értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja az Állami Számvevőszék és a KEHI ellenőrzési jogosultságát? Erre minden eljárásban nyilatkozni kell, vagy csak erre irányuló ajánlatkérői felhívás esetén? Továbbá, formailag mit takar az említett szervezetek ellenőrzési jogosultsága, és az előbbiekre milyen jogszabály(ok) vonatkoznak?
Részlet a válaszából: […] ...szerinti nyilatkozatot meg kellene tennie. Ebbőlkövetkezően ez az ajánlatkérő egyedi igénye, kérése lehet a konkrét közbeszerzésieljárásban. Az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Iroda(KEHI) ellenőrzési jogosítványát külön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 15.