Fedezetkezelés az építési beruházásoknál

Kérdés: Kérem, foglalják össze röviden, mit jelent a "fedezetkezelés" építési beruházások esetében?
Részlet a válaszából: […] ...azt meghaladó értékű (az építésikoncesszió és a köz- és magánszféra együttműködése keretében megvalósuló – PPP- beruházás kivételével) építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításaesetén kötelező – Rendelet 17. § (2) bekezdésének a)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.

Szerződések ellenjegyzéséről ismételten

Kérdés: Önök a "2235. Építőipari kivitelezésre kötött szerződések ellenjegyzése" kérdésben az alábbiakat írják: "Az építőipari kiviteli tevékenységről szóló 191/2009. Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése arról rendelkezik, hogy a 17. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben jogtanácsosi vagy ügyvédi ellenjegyzés szükséges az építési szerződéshez... A hivatkozott jogszabályhely szerint 90 millió forint vagy a fölötti értéket képviselő, nem közbeszerzési eljárásban kötött építőipari-kivitelezési tevékenységre szóló szerződés teljesítése során fedezetkezelőnek kell közreműködnie, és az ilyen szerződést jogtanácsosnak vagy ügyvédnek kell ellenjegyeznie." A hivatkozott Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének b) pontja kimondja, hogy a szerződésnek "a 17. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben ügyvéd vagy jogtanácsos általi ellenjegyzése szükséges", azaz a Kbt. hatálya alá tartozó, 90 millió forint értékhatárt elérő vagy meghaladó építési beruházás esetén. Én úgy értelmeztem, hogy sem a 3. § (2) bekezdése, sem más rendelkezés nem mondja ki, hogy a nem közbeszerzési eljárásban kötött építőipari-kivitelezési tevékenységre szóló szerződést ügyvédnek vagy jogtanácsosnak kell ellenjegyeznie, és azt sem mondja ki, hogy az ilyen fedezetkezeléssel érintett szerződést így kéne ellenjegyezni. Melyik értelmezés a helyes? Kérem a jogszabályi hivatkozások pontos megjelölése mellett szíveskedjenek megjelölni, hogy miért lenne alaki hibás az a nem közbeszerzési eljárás alapján kötött építési-kivitelezési szerződés, amelyen nem szerepel ügyvédi vagy jogtanácsosi ellenjegyzés?
Részlet a válaszából: […] ...biztosíték célhoz kötöttfelhasználásának biztosítása érdekében építtetői fedezetkezelő működik közre a) – a (16) bekezdés kivételével – a Kbt. hatálya alátartozó, 90 millió forint értékhatárt elérő vagy meghaladó építési beruházás, b) a Kbt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.

Fedezetkezelő bevonásának szükségessége

Kérdés: Ha a nyertes ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, akkor is szükséges-e a fedezetkezelő bevonása?
Részlet a válaszából: […] ...biztosíték célhoz kötött felhasználásának biztosításaérdekében építtetői fedezetkezelő működik közre – a (16) bekezdés kivételével -a Kbt. hatálya alá tartozó, 90 millió forint értékhatárt elérő vagy meghaladóépítési beruházás, valamint a Kbt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 1.