Az ajánlatkérő eljárása hatósági visszajelzés hiánya esetén

Kérdés: Mit tehetek, ha nem reagál a megkeresett állami hatóság, amikor egy ajánlattevőről információt kérek? Adhatok magamnak halasztást mint ajánlatkérő?
Részlet a válaszából: […] ...érdekében más állami vagy önkormányzati szervtől, hatóságtól vagy gazdasági szereplőtől információt kérni. A megkeresett szervezet pedig három munkanapon belül köteles az információt megadni.A fenti szabály előírja ugyan a három munkanapot, azonban ezt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 13.

46/2011. Korm. rendelet hatálya alatti ajánlatkérő döntési jogköre

Kérdés: Ha az ajánlatkérő a 46/2011. Korm. rendelet hatálya alá tartozik, ki dönt a Kbt. 77. §-ának (1) bekezdése szerint: az ajánlatkérő kötelezettségvállalója, vagy az NFM? Az ajánlatok bírálata során az ajánlatkérő észleli, hogy az egyik ajánlattevőt ki kell zárnia olyan okok miatt, amelyek nem hiánypótoltathatók, vagy az ajánlattevő nem tudta pótolni azokat. A kizárásról való értesítéssel meg kell-e várnom az NFM jóváhagyását, és az összegezésben kell kihirdetnem a kizárást, vagy köteles vagyok 3 munkanapon belül értesíteni az ajánlattevőket?
Részlet a válaszából: […] ...hivatkozott jogszabályhely (2) bekezdése értelmében a 4. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás esetén az érintett szervezet köteles megküldeni az NFM részére a bírálóbizottság üléseiről készített jegyzőkönyvet, a nyertes ajánlato(ka)t,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 9.

Eljárás adatvédelmi rendelkezések megsértése esetén

Kérdés: Az ajánlatkérő kikötötte, hogy amennyiben az ajánlattevő teljesítése során állam-, illetve szolgálati titok jut tudomására, az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995. kormányrendelet vonatkozó előírásai alapján jár el. Melyek ezek az előírások konkrétan?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezik az adatok védelmével kapcsolatos kérdésekről. A törvény meghatározza a minősített adatok fogalmát és körét, a minősítő szervezeteket, a minősített adat biztonságára és az adatkezelésre vonatkozó szabályokat. Azt javasoljuk, hogy az ajánlatkérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 24.

Számla adattartalmának meghatározása ajánlatkérő által

Kérdés: Ajánlatkérő előírhatja-e, hogy a számlát milyen adattartalommal kell kiállítani? Nem ütközik az a számlakiállításra vonatkozó szabályokba, ha attól eltérő elemeket, azon túli elemeket is megkövetel számlatartalomként?
Részlet a válaszából: […] ...számvitelről 2000. évi C. törvény értelmében az alábbikötelezettsége van a gazdálkodó szervezetnek számlarendje kialakítása során.A törvény 161. §-ának (1) bekezdése alapján a kettőskönyvvitelt vezető gazdálkodó az egységes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 27.