EEKD kitöltése kapacitást nyújtó szervezet részére

Kérdés: EEKD-nyilatkozatot az EKR-es űrlap kivételével kell töltenünk? Volt, hogy korábbi közbeszerzésben külön ki kellett töltenie a kapacitást nyújtónak, ezért merült fel bennem.
Részlet a válaszából: […] ...az elektronikus űrlap alkalmazásával köteles létrehozni."Nem kötelezhető ugyanakkor más formátumban azonos tartalommal történő adatfeltöltésre az ajánlattevő, amennyiben az űrlapot kitöltötte. Sőt, a Korm. rendelet értelmében amennyiben űrlap áll rendelkezésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 12.

Fordított értékelés alkalmazása DBR-ben

Kérdés: A DBR második, ajánlattételi részében alkalmazható a Kbt. 81. § (4), illetve (5) bekezdése?
Részlet a válaszából: […] ...hivatkozás a korábban azonos DBR-ben benyújtott kizáró oki igazolásra, azaz sokkal egyszerűbben is megoldható lenne, elkerülve a felesleges adatfeltöltéseket. Amennyiben a 81. § (4) bekezdése esetében aránytalanul alacsony ár merül fel, hasonlóképpen segítség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 14.

Adatfeltöltés a CORE-ba

Kérdés: Szükséges-e az új ajánlatkérőnek a KBEJ-be regisztrálnia ahhoz, hogy feltölthessen a CORE-ba adatokat? Van-e lehetőség meghatalmazni külső szakértőt a CORE-ba való feltöltéssel?
Részlet a válaszából: […]

Igen, a CORE-feltöltéshez szükséges KBEJ-regisztráció, melyet az ajánlatkérőnek kell saját nevében megtennie. Adatellenőrzést követően néhány napon belül be tud az ajánlatkérő lépni, majd adhat külső szakértőnek jogosultságot.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 4.

Tájékoztatás közzététele szerződésteljesítésről

Kérdés: A hatályos jogszabályok szerint a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztatást a CoRe szerződés-nyilvántartó rendszerben kellene közzétenni, ez azonban jelenleg technikailag nehezen megoldható. Megfelel ebben a helyzetben, ha az ajánlatkérő továbbra is a KBA-ban teszi közzé a tájékoztatást?
Részlet a válaszából: […] ...foglalt időtartam alatt – kormányrendelet 7. §-ának (1), (3) és (6) bekezdései.Fentiek értelmében a KBA-ban már nincs lehetőség az adatfeltöltésre még akkor sem, ha a rendszer azt engedi. A helyzet az utóbbi időszakban javult, és az adatfeltöltés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 9.

Adatfeltöltés módja az EKR-ben

Kérdés: Ha egy építési beruházásnál a pdf-típusú dokumentumokban kiadni kívánt tervek mérete sokszorosan meghaladja az EKR 25 MB-os feltöltési korlátját, akkor mi a helyes eljárásmód? Az egyik előkészítés alatt álló ügyben 0,5 GB mennyiség a tervek összessége. Ezt húsz részletben kell feltölteni az EKR-be, vagy közzétehetem az ajánlatkérő honlapján?
Részlet a válaszából: […] Joghatás kiváltására csak az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe feltöltött adat alkalmas, azaz nincs lehetőség más formában, máshol feltölteni a dokumentumokat. Az ajánlatkérőnek és az ajánlattevőnek is fel kell készülnie arra, hogy 25 MB-ot meg nem haladó nagyságú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 8.

Adatfeltöltés visszaigazolásának hiánya

Kérdés: Mi történik, ha nem érkezik visszaigazolás az EKR-be történő feltöltésről?
Részlet a válaszából: […] Véleményük szerint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. rendelet 12. §-ának (1) bekezdésében jelzett visszaigazolás elsősorban ahhoz szükséges, hogy az ajánlatkérő igazolni tudja, mikor töltötte fel az információt az EKR-be. Ennek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 11.

Közbeszerzési terv adattartalma és feltöltése

Kérdés: Az új közbeszerzési terv tartalma túlzottan részletes. Van-e lehetőség az eltérésre és annak más formátumban történő feltöltésére, ahol egyes sorokat összevonva adjuk meg a becsült értéket?
Részlet a válaszából: […] Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. rendelet, eltérve a Kbt. szabályaitól, nagyon pontosan meghatározza az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben megjelenítésre kerülő közbeszerzési terv minimális adattartalmát az alábbiak szerint.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 11.