EKR-adatok letöltése

Kérdés: Miért nem tudom az összes eljárás adatát lehívni Excel-formátumban? Miért nem engedi az EKR?
Részlet a válaszából: […]

Amennyiben túlzottan hosszú időszakra kívánja az adatokat lekérni az érdeklődő, azt nem fogja tudni letölteni. Érdemes rövidebb időszakkal próbálkozni, és úgy a letöltés működni fog.

(Kéziratzárás: 2023. 10. 31.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 8.

Szakember tapasztalatának igazolása

Kérdés: Amennyiben az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények/értékelési szempontok vonatkozásában szakértőkre vonatkozó követelményeket ír elő, a szakértő, önéletrajzában, az egyes követelményeket igazolandó projektek esetében köteles-e feltüntetni a megrendelő/munkáltató személyét, akinek/ahol végezte a feltüntetett feladatokat? Mi a jogos ajánlatkérői elvárás ebben a kérdésben, illetve helyesen jár-e el az ajánlattevő abban az esetben, ha a bemutatni kívánt szakértőt titoktartás köti, ha nem nevezi meg a megrendelőt/munkáltatót?
Részlet a válaszából: […] ...megfelelően szükséges igazolni a szakértő tapasztalatát. Amennyiben üzleti titok köti a szakértőt, de az ajánlatkérő kéri az adatok megadását, úgy az üzleti titok vonatkozásában felmerülő hónapokat nem fogja tudni elszámolni az ajánlattevő. Amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Árindokolás elfogadhatósága

Kérdés: Egy több részből álló közbeszerzési eljárásunkban az egyik részben árindokolást kértünk az első helyezettől. Az ajánlattevő beadott egy többoldalas indokolást számításokkal, de egy helyen arra hivatkozik, hogy az ár kialakítása során figyelembe vette, hogy több részben is ajánlatot adott be. Véleményük szerint elfogadható, ha az árindokolásban az ajánlattevő több részajánlat nyertességének lehetőségére hivatkozik?
Részlet a válaszából: […] ...hogy az adott részre tett ajánlati árának megalapozottságáról az ajánlatkérőt meggyőzze; ennek érdekében pedig olyan tényeket, adatokat, kalkulációkat, kimutatásokat bocsásson az ajánlatkérő rendelkezésére, hogy az ajánlatkérő megfelelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Bírálóbizottság felelősségi rendjének módosítása

Kérdés: Kérjük állásfoglalásukat arra vonatkozóan, hogy milyen korlátok vonatkoznak a bírálóbizottság munkáját szabályozó felelősségi rend módosítását illetően! Meddig lehet módosítani az abban foglaltakat?
Részlet a válaszából: […] ...milyen mélységben szabályozza a bb működését, az egyes felelősségi szinteket hogyan határozza meg. Hasznos, amennyiben a tárgyszakmai feladatok szintjén is pontosan és egyértelműen megjelenik a Közbeszerzési Szabályzatban, hogy kinek mi a feladata. Általános értelemben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Megbízható adózói státusz elvesztése

Kérdés: A NAV arról tájékoztatott minket, hogy cégünk elvesztette a megbízható adózói státuszát. Ez amiatt következett be, hogy az egyik csoporttag nem megbízható, mivel nem működik több mint három éve. Vajon a megbízható adózói státusz elvesztése jár-e bármilyen negatív következménnyel a közbeszerzési pályázatokra vonatkozóan?
Részlet a válaszából: […] ...a cégjegyzékbe bejegyzett adózót, csoportos adóalanyt vagy áfaregisztrált adóalanyt negyedévente, a negyedév utolsó napján fennálló adatok alapulvételével a tárgynegyedévet követő harminc napon belül minősíti, amelynek keretében a megbízható adózóra, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Lejárt keretmegállapodás módosítása

Kérdés: Keretmegállapodást kötöttünk nyomdai kellékanyagok szállítására 2021. januárban. A keretmegállapodás 2023. november 30-ig tart. A mostani tervezési adatok szerint a keretmegállapodásban meghatározott mennyiség nem fog kimerülni, ezért szeretnénk a megállapodást meghosszabbítani 6 hónappal. A pénzügyi vezetőnk előzetesen jelezte, hogy miután a 2024-es költségvetési évre vonatkozó költségvetés, amelynek részét képezi a közbeszerzési terv is, csak 2024. I. negyedévben kerül majd elfogadásra, nem áll módjában a fedezetről nyilatkozni. Nyilatkozat hiányában meghosszabbítható a keretmegállapodás?
Részlet a válaszából: […] A keretmegállapodásokra a Kbt.-nek a szerződésekkel kapcsolatos Ötödik részét kell alkalmazni, így a keretmegállapodások módosítására a 141. § (2), (3), (4) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadók.A hivatkozott rendelkezéseket áttekintve, úgy ítéljük meg, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Friss aláírási címpéldány iránti igény

Kérdés: Miért akar az ajánlatkérő friss aláírási címpéldányt, mikor nem változott a Kbt. és a cégvezető aláírása sem?
Részlet a válaszából: […] ...más, mint korábban. Az eljáráshoz kötődő ok nem állhat fenn, ami miatt új címpéldányt kérhet az ajánlatkérő, hiszen azonos cégadatok esetében az aláírás ugyanúgy és ugyanazt igazolja 2023. január 1-jén, mint 2024. január 1-jén. A kizáró oki igazolás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Szerződésmódosítás

Kérdés: Év elején kötöttünk szerződést gépjármű karbantartásra. A karbantartó cég kapacitást biztosítóként 5 szakembert vont be az eljárásba, nemrégiben azt jelezte, hogy 2 szakember megvált a cégtől, és helyettük újakat vonna be. Ez lehetséges? Mi a módja a bevonásnak?
Részlet a válaszából: […] ...szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Árindokolás ellentmondásai

Kérdés: Mit tehetünk ajánlatkérőként, ha az aránytalanul alacsony ár indokolásából arra lehet következtetni, hogy az ajánlattevő nem egyedül teljesíti a szerződést, de az ajánlatban nemleges nyilatkozatot tett az alvállalkozó bevonására? Érvénytelenné kell nyilvánítani az ajánlatot?
Részlet a válaszából: […] ...bizonyítást és számszaki vizsgálatot jelent. Az ajánlat érvénytelenné nyilvánítására akkor kerül sor, ha az árindokolásban megadott adatok, információk, számítások alapján, tehát az indokolással az ajánlattevő nem képes alátámasztani a szerződés adott áron...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 9.

Tájékoztatási kötelezettség in-house szerződés teljesítéséről

Kérdés: Köteles-e az ajánlatkérő in-house szerződés esetén az EKR/CoRe-ban közzétenni a szerződés teljesítésével kapcsolatos adatokat a Kbt 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján?
Részlet a válaszából: […] ...a b) pont a közbeszerzési szerződésekről, a c) pont szerződésekről, miközben a Kbt. szerint a szerződés teljesítésével kapcsolatos adatok közérdekből nyilvános adatok. Az EKR felhasználói kézikönyv tárgyalja az in-house szerződések kezelésével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 9.
1
2
3
82