Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott adatok tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Képviselő születési adatainak megadása

Kérdés: Meg kell-e adni a gazdasági szereplő képviselőjének születési idejét? Mit tegyek, ha az ajánlatkérő kéri hiánypótlásban?
Részlet a válaszból: […]felhívta a figyelmet arra, hogy kérni fogja, akkor az ajánlattevő valóban köteles megadni az érintett adatokat. Hiánypótlás esetében véleményünk szerint amennyiben az ajánlatkérő ezt eredetileg nem kérte, az ajánlattevő nem köteles az erre vonatkozó részt kitölteni. Egyben lényeges, hogy az ajánlatkérők is tudják, nem
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4386
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Adatváltozások a szerződés teljesítése alatt

Kérdés: A szerződés teljesítése alatt milyen változásokat kell bejelentenie az ajánlatkérőnek?
Részlet a válaszból: […]ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az 56. § - valamint ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt az ajánlatkérő előírta, az 57. § - szerinti kizáró okok hatálya alatt;- az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban itt: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában, csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha az ajánlattevő az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg;- az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor [63. § (4) bekezdése] meghatározó körülménynek minősült;- a fenti (1)-(2) bekezdés szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti az ajánlattevőként szerződő fél vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike mint jogi személy átalakul, szétválik, más jogi személlyel egyesül, vagy a rá vonatkozó szabályok szerint más módon jogutódlással megszűnik - (1)-(5) bekezdések.Alvállalkozó cseréjével kapcsolatban a fenti 128. § (2) bekezdése irányadó, azaz a legfontosabb nyilatkozatok benyújtása mellett minden esetben fennáll az ajánlattevő bejelentési kötelezettsége. Sajátos módon a jogszabály megfeledkezik a csere nélküli alvállalkozó bevonásáról, melyet tapasztalataink szerint a fenti szabályoknak megfelelően jelentenek be általában az ajánlattevők.Rendkívül ritka az az eset - melyet a Kbt. 128. §-ának (4) bekezdése szabályoz -, amikor az alvállalkozó személye nem módosítható, melyre véleményünk szerint már az eljárást megindító felhívásban utalni kell annak érdekében, hogy az ajánlattevő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3608
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Teljesítésben közreműködőkkel kapcsolatos adatközlés

Kérdés: A gyakorlatban melyek azok az esetek, amikor egy beszerzés teljesítésében személyesen közreműködő természetes személyek nevét és képzettségét közölnie kell az ajánlattevőnek? Megvilágítanák ezeket az eseteket néhány példával?
Részlet a válaszból: […]például a személyesen közreműködő nyilatkozatával, melynek értelmében a teljesítésben részt kíván venni. De például fordítási szolgáltatás beszerzésénél legalább egy hivatalos szakfordító megnevezését és képzettségét nyelvenként is gyakran kéri az ajánlatkérő, hogy biztos lehessen benne, rendelkezésre áll az a szaktudás, amelyre a teljesítéshez szükség van. Láttunk olyan beszerzési eljárást is, ahol takarítási szolgáltatás beszerzése esetében az összes személyesen közreműködő munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1838
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,