Keretszerződésben alvállalkozó bevonása

Kérdés: Keretszerződés megkötésére irányuló eljárásban ajánlattevőként veszünk részt. A keretszerződés 4 éves időtartama, valamint a jellege miatt ugyanakkor nem látjuk előre, hogy milyen esetekben és milyen mértékben kell majd alvállalkozót bevonnunk. Az ajánlatkérő azonban a szerződés megkötésekor elvárja az alvállalkozók megnevezését és a teljesítési arány megadását. Hogyan oldható fel ez a helyzet?
Részlet a válaszából: […] ...a szerződés teljesítésében. A nyertes ajánlattevő a bejelentéssel együtt köteles az ajánlatkérőnek az alvállalkozó megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a képviseletre jogosult személyén túl az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 8.

Az ajánlattevő regisztrációja az EKR-ben

Kérdés: Ki ellenőrzi az ajánlattevő regisztrációját? Honnan tudom meg, ha már valaki regisztrált a cégem nevében?
Részlet a válaszából: […] ...regisztrált ajánlattevő nevében, azt az ajánlattevőnek saját gazdasági társaságán belül szükséges kezelnie, hiszen ebben az esetben az adószám alapján már nem fog tudni bejelentkezni, így szerez tudomást a duplikációról.(Kéziratzárás: 2023. 05....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 10.

Tényleges tulajdonos

Kérdés: Az EKR-ben a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pont szerinti nyilatkozat űrlaptartalma megváltozott, és a tényleges tulajdonosról egy sor adatot kell már megadni (születési hely, születési idő, adóilletőség országa, érdekeltség jellege és érdekeltség mértéke), ami piros csillaggal is jelölve van, illetve nem piros csillagozottan az alábbi négy lehetőség közül kell az egyiket megadni: Adóazonosító jel, Adószám, HÉA vagy Külső nyilvántartás szerinti azonosító. A rendszer nem enged tovább, hibaüzenetet ír, ha a nem csillagozott részek közül bármit nem töltünk ki. Mi a változtatás jogszabályi alapja és az indoka?
Részlet a válaszából: […] A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontos nyilatkozattal kapcsolatos előírásai továbbra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Alvállalkozók bejelentésére vonatkozó szabályozás módosításának hatálya

Kérdés: A Kbt. alvállalkozók bejelentésére vonatkozó új szabályai szerint különböző időpontokban lényegesen több adatot kell megadni az ajánlatkérő részére a korábbiakhoz képest. Ezt a módosított szabályozást a folyamatban lévő szerződésekre is alkalmazni kell?
Részlet a válaszából: […] ...közzétenni a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozóval összefüggő következő adatokat: egyrészt az alvállalkozó megnevezését, adószámát, a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót az ajánlattevő igénybe kívánja venni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 11.

Egyéni vállalkozó igazolásai közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Egyéni vállalkozó esetén a képviseleti jog igazolására elegendő a két tanúval ellátott aláírásminta benyújtása, vagy szükséges csatolni a természetes személy személyazonosságának igazolására alkalmas okmányt (például személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély) is?
Részlet a válaszából: […] ...(https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/) alapján az ajánlatkérő is utánanézhet az egyéni vállalkozónak, amelyben szerepel az adószám, nyilvántartási szám, tevékenységi kör, székhely stb.(Kéziratzárás: 2022. 05....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 11.

Ajánlatkérő tájékoztatása cégadatváltozási kérelem benyújtásáról

Kérdés: Ha az ajánlattevő változásbejegyzési kérelmet adott be, ez hatással van a folyamatban lévő eljárásokra? Kötelesek vagyunk kérés nélkül tájékoztatni az ajánlatkérőt a változásról, akkor is, ha az ajánlat szempontjából nem releváns a változás (például egy új fióktelep bejegyzése)? Ha igen, milyen formában kell tájékoztatást adni?
Részlet a válaszából: […] ...ajánlatban és ennek megfelelően a gazdasági szereplőkkel kapcsolatban csak abban az esetben tudja módosítani például az ajánlattevő az adószámát, ha hiánypótlási felhívást kap. Emiatt arra nem lehet számítani, hogy az ajánlatkérő minden esetben olyan módon hívja fel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 15.

Adószámváltozás bejelentésének módja

Kérdés: Az eljárás során adószámváltozás történik, amit szeretnék a hiánypótlásban rögzíteni, de ebben az esetben úgy módosítom az adatokat, hogy erről nem értesítettem előzetesen az ajánlatkérőt. Történhet ez önkéntes hiánypótlás keretében?
Részlet a válaszából: […] ...adószám változását nem az eljárás adatai között kell először rögzíteni, hanem a szervezeti adatok karbantartásánál. Ekkor eljárásszinten is megjelenik annak lehetősége, hogy az ajánlatkérő frissítse az adatokat, amennyiben hiánypótláshelyzet áll fenn,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 8.

Ajánlattétel EU-s adószám hiányában

Kérdés: Az ajánlattevő nem rendelkezik EU-s adószámmal, ajánlatát ennek megfelelően tette meg. Az ajánlatkérő felszólította hiánypótlásra. Mit tegyen az ajánlattevő?
Részlet a válaszából: […] ...nincs az ajánlattevőnek EU-s adószáma, nem érheti hátrány, ennek hiányában is lehetőség van regisztrálni és ajánlatot tenni. Az eljárás során történő megfelelés független attól, hogy az ajánlattevő rendelkezik-e EU-s adószámmal, avagy sem. Ebben az esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 16.

Alkalmassági követelmények igazolása kapacitást biztosító magánszemély bevonásával

Kérdés: Az ajánlattevő külső szakembert szeretne bevonni az alkalmassági követelmények igazolására, majd nyertesség esetén a szerződés teljesítésébe. Ez a szakember magánszemély, de rendelkezik azzal a képesítéssel, melyre az ajánlattevőnek szüksége van. Ilyen esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése, illetve benyújtása esetében hogyan értelmezhető, hiszen nem gazdálkodó szervezet a kapacitást nyújtó szervezet (illetve egyben alvállalkozó)? Szükséges-e, hogy e magánszemély rendelkezzen adószámmal? Milyen feltételekkel lehet bevonni a pályázatba?
Részlet a válaszából: […] ...– 6. § (6a) bekezdése.Ha a magánszemély adatait feltölti, a rendszer ugyan kötelező információként jelöli például az uniós adószámot, de annak kitöltése hiányában is rögzíthető a gazdasági szereplő. Magánszemély esetében tehát a releváns adatokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 3.

A felolvasólap tartalma

Kérdés: Érvénytelen-e az ajánlat, ha a felolvasólapon nem szerepel külön a konzorcium összes szereplője, csak a konzorcium vezetője?
Részlet a válaszából: […] ...meg az ajánlattétel során, de erre csak akkor van lehetőség, ha a konzorciumot regisztrálja, mely nem önálló jogi entitás, ezért adószám stb. hiányában a rendszer nem is engedné regisztrálni.A hiánypótlás elmaradása ebben az esetben nem okoz érvénytelenséget...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 14.
1
2
3