Egyéni vállalkozó igazolásai közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Egyéni vállalkozó esetén a képviseleti jog igazolására elegendő a két tanúval ellátott aláírásminta benyújtása, vagy szükséges csatolni a természetes személy személyazonosságának igazolására alkalmas okmányt (például személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély) is?
Részlet a válaszából: […] ...(https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/) alapján az ajánlatkérő is utánanézhet az egyéni vállalkozónak, amelyben szerepel az adószám, nyilvántartási szám, tevékenységi kör, székhely stb.(Kéziratzárás: 2022. 05....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 11.

Ajánlatkérő tájékoztatása cégadatváltozási kérelem benyújtásáról

Kérdés: Ha az ajánlattevő változásbejegyzési kérelmet adott be, ez hatással van a folyamatban lévő eljárásokra? Kötelesek vagyunk kérés nélkül tájékoztatni az ajánlatkérőt a változásról, akkor is, ha az ajánlat szempontjából nem releváns a változás (például egy új fióktelep bejegyzése)? Ha igen, milyen formában kell tájékoztatást adni?
Részlet a válaszából: […] ...ajánlatban és ennek megfelelően a gazdasági szereplőkkel kapcsolatban csak abban az esetben tudja módosítani például az ajánlattevő az adószámát, ha hiánypótlási felhívást kap. Emiatt arra nem lehet számítani, hogy az ajánlatkérő minden esetben olyan módon hívja fel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 15.

Adószámváltozás bejelentésének módja

Kérdés: Az eljárás során adószámváltozás történik, amit szeretnék a hiánypótlásban rögzíteni, de ebben az esetben úgy módosítom az adatokat, hogy erről nem értesítettem előzetesen az ajánlatkérőt. Történhet ez önkéntes hiánypótlás keretében?
Részlet a válaszából: […] ...adószám változását nem az eljárás adatai között kell először rögzíteni, hanem a szervezeti adatok karbantartásánál. Ekkor eljárásszinten is megjelenik annak lehetősége, hogy az ajánlatkérő frissítse az adatokat, amennyiben hiánypótláshelyzet áll fenn,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 8.

Ajánlattétel EU-s adószám hiányában

Kérdés: Az ajánlattevő nem rendelkezik EU-s adószámmal, ajánlatát ennek megfelelően tette meg. Az ajánlatkérő felszólította hiánypótlásra. Mit tegyen az ajánlattevő?
Részlet a válaszából: […] ...nincs az ajánlattevőnek EU-s adószáma, nem érheti hátrány, ennek hiányában is lehetőség van regisztrálni és ajánlatot tenni. Az eljárás során történő megfelelés független attól, hogy az ajánlattevő rendelkezik-e EU-s adószámmal, avagy sem. Ebben az esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 16.

Alkalmassági követelmények igazolása kapacitást biztosító magánszemély bevonásával

Kérdés: Az ajánlattevő külső szakembert szeretne bevonni az alkalmassági követelmények igazolására, majd nyertesség esetén a szerződés teljesítésébe. Ez a szakember magánszemély, de rendelkezik azzal a képesítéssel, melyre az ajánlattevőnek szüksége van. Ilyen esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése, illetve benyújtása esetében hogyan értelmezhető, hiszen nem gazdálkodó szervezet a kapacitást nyújtó szervezet (illetve egyben alvállalkozó)? Szükséges-e, hogy e magánszemély rendelkezzen adószámmal? Milyen feltételekkel lehet bevonni a pályázatba?
Részlet a válaszából: […] ...- 6. § (6a) bekezdése.Ha a magánszemély adatait feltölti, a rendszer ugyan kötelező információként jelöli például az uniós adószámot, de annak kitöltése hiányában is rögzíthető a gazdasági szereplő. Magánszemély esetében tehát a releváns adatokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 3.

A felolvasólap tartalma

Kérdés: Érvénytelen-e az ajánlat, ha a felolvasólapon nem szerepel külön a konzorcium összes szereplője, csak a konzorcium vezetője?
Részlet a válaszából: […] ...meg az ajánlattétel során, de erre csak akkor van lehetőség, ha a konzorciumot regisztrálja, mely nem önálló jogi entitás, ezért adószám stb. hiányában a rendszer nem is engedné regisztrálni.A hiánypótlás elmaradása ebben az esetben nem okoz érvénytelenséget...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 14.

Egyéni vállalkozó adatainak javítása hibás regisztráció esetén

Kérdés: Egyéni vállalkozó ajánlattevő EKR-regisztrációja során magánszemély megnevezéssel regisztrálta magát (például: Minta János egyéni vállalkozó helyett Minta Jánosként), majd így nyújtotta be ajánlatát. A hiba egyértelmű a többi megadott adatból következően (például: adószám). Az ajánlatkérő hiánypótlás/felvilágosítás keretein belül kérheti-e az adatok javítását, módosítását?
Részlet a válaszából: […] ...hiszen mint magánszemély jelentkezett be az EKR-be, de egyéni vállalkozóként adott ajánlatot. Így az eljárás során megadhatja az adószámát, mindez nem akadályozhatja meg az ajánlattételben, és az ajánlatkérő sem tekintheti semmilyen módon érvénytelennek, hiszen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 5.

Gazdasági szereplők nyilvántartása az EKR-ben

Kérdés: Jól látom, hogy az EKR-ben nincs külön nyilvántartás azokról a gazdasági szereplőkről, akik potenciálisan ajánlatot tehetnek? E hiányra tekintettel hogyan juthatok a szükséges információhoz egy nemzeti rezsimes eljárásnál, ahol fel kell kérnem ajánlattételre 3-5 gazdasági szereplőt?
Részlet a válaszából: […] ...közvetlenül kell felhívni ajánlattételre a gazdasági szereplőket, legegyszerűbb, ha a "csatlakozás szervezet" menüpont alatt adószám vagy név alapján rákeres az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 8.

Cégadatváltozás jelentése folyamatban lévő szerződés esetén

Kérdés: Hároméves határozott időtartamú szerződést kötöttünk az ajánlatkérővel. Ha a cégadatainkban változás áll be, ezt jelentenünk kell, vagy az ajánlatkérő folyamatosan ellenőrzi a cégállapotot a szerződés fennállta alatt? Ha jelenteni kell, akkor a változás bejegyzését követően?
Részlet a válaszából: […] ...követően azonnal értesíteni kell az ajánlatkérőt a változásról.A fentiekben feltételeztük, hogy a cégadatokban beállt változás adószámváltozást, székhelyváltozást jelent. Ha azonban változás alatt a kérdező azt érti, hogy például az ajánlattevő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 18.

Cégiratok csatolásának szükségessége

Kérdés: A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásra vonatkozó adatokat - azaz azt, hogy mire irányul a változásbejegyzés iránti kérelem - a cégkivonat tartalmazza. Ehhez képest miért van szükség a változásbejegyzési kérelem és az elektronikus tértivevény csatolására?
Részlet a válaszából: […] ...megismerhetőek az alábbi adatok:- cégjegyzékszám,- cégnév,- székhely,- telephely,- fióktelep,- főtevékenység,- jegyzett tőke,- adószám,- továbbá az, ha a cég felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll.A hét első napján frissített adatként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 13.
1
2
3