Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott adótartozás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Art. alkalmazásának indoka a Kbt.-ben

Kérdés: Mi értelme van az Art. 36/A. § alkalmazásának, amikor már nem is releváns a szabály 2008 óta?
Részlet a válaszból: […]adóigazoláson feltüntetett tartozás 2008. szeptember 30-át követően keletkezett."Ennek ellenére a vizsgálat lebonyolítására szükség van, sőt, valójában a (9) bekezdés alkalmazása nélküli gyakorlat alakult ki. Az ajánlattevő, amennyiben emiatt hátrány éri, szabadon hivatkozhat az egyes
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3126
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Közbeszerzéshez kapcsolódó adójogszabály hatálybalépése

Kérdés: Az adózással kapcsolatban mikor lép hatályba az a rendelkezés, ami az ajánlattevőket kötelezi arra, hogy folyamatosan igazolják, nincs adótartozásuk?
Részlet a válaszból: […]lefoglalásáról. A vállalkozó a követelés lefoglalását követően mentesül az egyetemleges felelősség alól, és a kifizetést a végrehajtás alá vont összeggel csökkentve teljesíti. Amennyiben az előző, (1)-(3) bekezdések szerinti kifizetés kapcsolt vállalkozások között történik, a közbeszerzések közvetlen megvalósításában részt vevő mindegyik kapcsolt vállalkozás egyetemlegesen felel a kifizetés összegéig a kifizetés időpontjában fennálló, azon kapcsolt vállalkozás köztartozásáért, amelynek a kifizetést teljesítették. A fenti, (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik - Art. 36/A. §-ának (2)-(6) bekezdései. A módosítás indokolása az alábbi volt. A közpénzek védelme érdekében a törvényjavaslat új felelősségi szabály meghonosítását tervezi közbeszerzések esetén. Ez alapján a közbeszerzésekhez kapcsolódó vállalkozási szerződések teljesítésénél a vállalkozók a vertikálisan felépülő alvállalkozói lánc alacsonyabb fokán álló alvállalkozónak csak abban az esetben fizethetnek ki havonta - áfa nélkül számított - 100 000 forintnál nagyobb összeget, ha az alvállalkozó 15 napnál nem régebbi adóigazolással igazolja, hogy nincs az állami adóhatóságnál, vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) kizárólag az ajánlattevő és a vele közvetlenül szerződő alvállalkozókat nevesíti. A felelősségi szabály túlmutat a Kbt. fogalomrendszerén, és a Polgári Törvénykönyv szerinti vállalkozókat (alvállalkozókat) is bevonja a rendelkezés személyi hatálya alá, így a felelősség a lánc minden pontján fennáll, ahol közpénzből fizetnek. Az együttes igazolás tartalmazza mind az állami adóhatóságnál, mind a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozás fennállását vagy annak hiányát. Az igazolás iránti kérelmet elegendő az adóhatóságnál előterjeszteni, ezután az adóhatóság megkeresi a vámhatóságot, és beszerzi az igazolás kiállításához szükséges adatokat. Az igazolás iránti kérelem - a kifizetés minél egyszerűbb lebonyolítása érdekében - elektronikus úton is előterjeszthető. A közbeszerzés során teljesítendő kifizetéshez igényelt igazolás a jövőben illetékmentesen kérhető. Amennyiben az alvállalkozó a kifizetés előtt nem mutat be nemlegesnek, vagyis "nullásnak" minősülő együttes adóigazolást, a vállalkozó visszatartja a kifizetést, ellenkező esetben a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozó köztartozásáért. Amennyiben az adóigazolás tartozást mutat, az adóhatóság a végrehajtás szabályai szerint a végrehajtási jegyzőkönyv kiállításával és megküldésével haladéktalanul intézkedik a követelés lefoglalásáról. Miután az adóhatóság a követelést lefoglalta, a vállalkozó a kifizetést a végrehajtás alá vont összeggel csökkentve teljesíti. A vállalkozói szerződés megkötésekor a vállalkozó minden esetben tájékoztatja az alvállalkozót (az alvállalkozó a saját alvállalkozóját stb.) arról, hogy a vállalkozói szerződés közbeszerzés közvetlen megvalósításához kapcsolódik. A tájékoztatás biztosítja azt, hogy a vállalkozók (alvállalkozók) minden esetben tudomással bírjanak arról, hogy a vállalkozási szerződést közbeszerzés keretében teljesítik, és a részükre teljesítendő kifizetés közpénzből származik. A tájékoztatási kötelezettség nem teljesítése azt vonja maga után, hogy a köztartozás vonatkozásában a visszatartási kötelezettséget - a közpénzből történő kifizetési információ hiányában - nem lehet teljesíteni. Ezért a mulasztás súlyához igazodóan új jogkövetkezményi tényállás lesz az, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. július 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1658
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Adótartozás "jogosultja" önkormányzati beszerzésnél

Kérdés: Önkormányzati beszerzés esetén a pályázónak a helyi - vagyis a kiíró -, vagy a cég telephelye szerinti önkormányzatnál nem lehet adóhátraléka?
Részlet a válaszból: […]önkormányzati költségvetési szerv, az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban az sem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve ha megfizetésére halasztást kapott. A fentiek értelmében tehát az ajánlattevőnek az ajánlatkérő székhelye[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. március 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1551
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Fizetési tilalom ajánlattevői adótartozás esetén

Kérdés: Az új szabályozás értelmében, ha az ajánlattevőnek van adótartozása, valóban nem fizethetek neki? És ha mégis fizetek, mi lesz a következménye?
Részlet a válaszból: […]érdemes bekérnie az ajánlatkérőnek az igazolást. A visszatartási kötelezettség csak az ajánlati, teljesítési és jól-teljesítési biztosíték visszafizetésére nem terjed ki.  Az ajánlattevőket és alvállalkozókat pedig - még a közbeszerzési eljárásban - tájékoztatni kell arról, hogy a szerződés a fenti rendelkezés hatálya alá tartozik, amely többletkötelezettséget ró az ajánlatkérőre. A kérdéskörben az APEH álláspontja az, hogy a már megkötött  közbeszerzési szerződésekre is alkalmazni kell majd az új szabályt, nem pedig csak a 2008. március 1-je után, közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződésekre, amely értelmezést a későbbi problémák megelőzése érdekében fontos figyelembe venni. A kérdés második része vonatkozásában elmondjuk, hogy sajnálatos módon a törvénymódosításba végül bekerült az az elem, amely szerint ha az ajánlattevő teljesíti a kifizetést nullás adóigazolás hiányában, vagy nem nullás igazolás tudatában alvállalkozója számára, akkor az ajánlattevő egyetemlegesen felel a kifizetés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. január 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1506
Kapcsolódó tárgyszavak: ,