Art. alkalmazásának indoka a Kbt.-ben

Kérdés: Mi értelme van az Art. 36/A. § alkalmazásának, amikor már nem is releváns a szabály 2008 óta?
Részlet a válaszából: […] Az Art. 36/A. §-ának (9) bekezdése valóban tartalmazza az alábbiakat."E § rendelkezéseit nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az adóigazoláson feltüntetett tartozás 2008. szeptember 30-át követően keletkezett."Ennek ellenére a vizsgálat lebonyolítására szükség van,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 20.

Közbeszerzéshez kapcsolódó adójogszabály hatálybalépése

Kérdés: Az adózással kapcsolatban mikor lép hatályba az a rendelkezés, ami az ajánlattevőket kötelezi arra, hogy folyamatosan igazolják, nincs adótartozásuk?
Részlet a válaszából: […] A kérdés az alábbi, eredetileg 2008. március 1-jétől 17-ighatályos, majd 2009. január 1-jétől újra hatályba lépő rendelkezésrevonatkozik.Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény vonatkozórésze az alábbiakra módosult.Az Art. 36/A. §-ának (1) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 21.

Adótartozás "jogosultja" önkormányzati beszerzésnél

Kérdés: Önkormányzati beszerzés esetén a pályázónak a helyi - vagyis a kiíró -, vagy a cég telephelye szerinti önkormányzatnál nem lehet adóhátraléka?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 61. §-ának (2) bekezdése értelmében, ha azajánlatkérő helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, helyiönkormányzati költségvetési szerv vagy helyi kisebbségi önkormányzatiköltségvetési szerv, az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 10.

Fizetési tilalom ajánlattevői adótartozás esetén

Kérdés: Az új szabályozás értelmében, ha az ajánlattevőnek van adótartozása, valóban nem fizethetek neki? És ha mégis fizetek, mi lesz a következménye?
Részlet a válaszából: […] 2008. március 1-jétől módosul az Art., pontosabban kiegészülegy új szakasszal, a 36/A. §-sal. Ennek alapján a közbeszerzési eljáráseredményeként kötött szerződés teljesítése alapján benyújtott havi nettó 100000 forint feletti számlát az ajánlatkérő csak akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 7.