Köztartozásmentes adózói adatbázis vizsgálata

Kérdés: Az ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ezért az ajánlatkérő hiánypótlás keretében nullás adóigazolást kért. Az ajánlattevő a hiánypótlás keretében egy képernyőfotót nyújtott be, amelyen az látszik, hogy 9 hónappal ezelőtt még szerepelt az adatbázisban. Jól értelmezi az ajánlatkérő, hogy a fenti igazolás nem felel meg a követelményeknek?
Részlet a válaszából: […] ...következő feltételeknek megfelel [az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §]: nincs a NAV-nál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása (www.nav.gov.hu). Az adatbázis egyébként minden hónap 11-én frissül, tehát az adott hónap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Megbízható adózói státusz elvesztése

Kérdés: A NAV arról tájékoztatott minket, hogy cégünk elvesztette a megbízható adózói státuszát. Ez amiatt következett be, hogy az egyik csoporttag nem megbízható, mivel nem működik több mint három éve. Vajon a megbízható adózói státusz elvesztése jár-e bármilyen negatív következménnyel a közbeszerzési pályázatokra vonatkozóan?
Részlet a válaszából: […] ...státusz. Esetünkben egyedül a kockázatos adózói státusz leírásában szereplő feltételek között szerepelnek olyan elemek, melyek adótartozásra utalnak az alábbiak szerint"Art. 157. § [A kockázatos adózó](1) Az állami adó- és vámhatóság kockázatos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Rendkívüli helyzet miatti áfafizetési probléma bejelentése

Kérdés: Koronavírus miatt probléma van az áfafizetésünkkel. Ezt a körülményt mikor kell az eljárás során bejelenteni legkésőbb, mikor okozhat ez gondot? (A beszerzés tárgya árubeszerzés kis szolgáltatással együtt, tehát nem építési beruházás.)
Részlet a válaszából: […] ...amikor a Kbt. 62. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott helyzet áll fenn. Ennek megfelelően az egy évnél régebben lejárt adótartozás eredményez kizárást az eljárás alól.A Kbt. 62. § (1) bekezdésének b) pontja szerint az eljárásban nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 8.

ESPD (EEKD) hiányos kitöltésének következménye

Kérdés: Kérdésünk az EEKD II. e) pontjának részleges kitöltésével kapcsolatos. Megalapozza-e az ajánlat érvénytelenítését az igen/nem kitöltésének következők szerinti hiánya? A kitöltés során a sorok elcsúsztak, az e) pont mellett nem jelent meg az igen/nem sor, de a megfelelő hatóság és elérhetőség, azaz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az e-mail elérhetőség megfelelően lett kitöltve. Az ajánlatkérő a hiánypótlásban kérte a fenti pont helyes kitöltését, de sajnos a jelzett ok miatt az nemi gen lett kitöltve. Azonban a III. rész B pontjában az adó- és járulékfizetésre vonatkozóan helyesen válaszoltunk, tehát az ajánlatkérő meggyőző választ kapott: azaz látható, hogy nincsen járulék- és adótartozásunk, a köztartozásmentes adózók adatbázisában szerepelünk, melynek elérhetőségét szintén megadtuk a II. e) pontjában. Nem kellett volna az ajánlatkérőnek tisztázó kérdés feltevésével lehetőséget adni az EEKD II. e) pontjának pontosítására? Cégünk az eljárásban a legjobb ajánlatot adta, és a kérdésünkben szereplő, álláspontunk szerint formai hibának minősíthető ok miatt érvénytelenítettek minket. Előzetes vitarendezésre még van lehetőségünk, érdemes azt benyújtanunk?
Részlet a válaszából: […] Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum a nyilatkozati elven alapul, ami ebben az esetben több helyen is tartalmazza a kért információt. Mivel a kérdésben jelzett esetben egyértelműen ki lett töltve a vonatkozó rész, kiderül belőle a tartalom, hiszen a köztartozásmentes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 14.

Kikerülés a köztartozásmentes adatbázisból a szerződés teljesítésének folyamatában

Kérdés: A közbeszerzési eljárással megkötött szerződésünk szerint az eladó megkezdte a szállítást. A kifizetéskor ellenőriztük a NAV köztartozásmentes adatbázisát, nem található már benne. Mi a teendő? Ha igazolást nyer, hogy adóhátraléka, köztartozása van, akkor mi történik a szerződéssel? Felmondhatjuk, és az eljárásban soron következő legjobb ajánlatot tevővel szerződhetünk? Hirdetményt kell közzétennünk?
Részlet a válaszából: […] ...kifizetniük, melynek következtében az ajánlattevők és az alvállalkozók ellenőrzését is az ajánlatkérőnek kell elvégeznie. Adótartozás esetében a számla ellenértékét az ajánlatkérőnek a köztartozás erejéig vissza kell tartania.A fentiekben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 13.

Kizáró ok és alkalmatlanság a szerződés teljesítése alatt

Kérdés: Ha az alkalmassági feltétel hiánya és a kizáró ok a szerződés teljesítésének időszakában következik be, fel kell bontanom az ajánlattevővel kötött szerződésemet? Mi a teendő akkor, ha az alvállalkozó vagy az erőforrás-szervezet válik érintetté a fenti körben?
Részlet a válaszából: […] ...megismerhető – ka)-kc) alpontok.Közvetett módon még egy olyan kizáró oki elem is felmerül, mely ugyan független az egy évet meghaladó adótartozás meglététől, melyet a Kbt. 56. § (1) bekezdésének e) pontja az alábbiak szerint ír elő.Az eljárásban nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 18.

Art. alkalmazásának indoka a Kbt.-ben

Kérdés: Mi értelme van az Art. 36/A. § alkalmazásának, amikor már nem is releváns a szabály 2008 óta?
Részlet a válaszából: […] Az Art. 36/A. §-ának (9) bekezdése valóban tartalmazza az alábbiakat."E § rendelkezéseit nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az adóigazoláson feltüntetett tartozás 2008. szeptember 30-át követően keletkezett."Ennek ellenére a vizsgálat lebonyolítására szükség van,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 20.

Alkalmatlanság megállapítása pénzintézeti nyilatkozat alapján

Kérdés: Ajánlatkérő előírta, hogy alkalmatlan az az ajánlattevő, melynek vonatkozásában bankja olyan nyilatkozatot ad, hogy egy adott bankszámlája vonatkozásában fizetési kötelezettségeit nem teljesíti pontosan. Ez a megfogalmazás nem túl általános? És ha nincs adótartozásom, akkor az esetleges mondjuk 30 napos egyéb irányú fizetési késedelem miatt miért vagyok alkalmatlan? A bank egyébként honnan látja, hogy egy adott számlát késedelmesen egyenlítek ki, és elvárható-e tőle ez a nyilatkozat? Jogszerű az előírás?
Részlet a válaszából: […] ...feltétel az adott közbeszerzésieljárásban túl szigorú vagy sem. Erre rákérdezhet az ajánlattevő adott esetben.A fizetési fegyelem és az adótartozás között nincs összefüggés olyanértelemben, hogy a kettő feltétlenül együtt érvényesülne.Az adótartozás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 8.

Elektronikus adóigazolás csatolása az ajánlatba nyomtatott formában

Kérdés: 2011. júliusban indulunk egy tenderen, ahol kértek tőlünk igazolást arra vonatkozóan, hogy nincs adótartozásunk. A pénzügyi osztályunk ma reggel elektronikus formában küldte meg nekem ezt az igazolást, merthogy ők is így kapták a hivataltól. Ha kinyomtatom, akkor becsatolható lesz az ajánlatba. Becsatoljam-e, vagy kérjünk olyan igazolást, amit nem elektronikusan küldenek meg a számunkra?
Részlet a válaszából: […] Mivel az elektronikus formában beérkezett adóigazolásegyenértékű az ún. köztartozásmentes adatbázisban való részvétellel, melyutóbbit külön nevesíti a törvény, érdemes felhívnia a figyelmet utóbbielőnyei­re. A nullás adóigazolás kérhető papíralapon és elektronikusan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 8.

Együttes adóigazolás beszerzése, köztartozásmentes adózói adatbázis

Kérdés: Hol és milyen módon szerezhetjük be az együttes adóigazolást? Van erre valamilyen nyomtatvány? Milyen költséggel jár a beszerzés?
Részlet a válaszából: […] ...az adóigazolások kiadását, így aköztartozásmentes adózói adatbázis szabályait is érintő változás: azadóigazolás kiállításakor az adótartozás összegét nettó módon számítva kellmeghatározni, azaz az adótartozás összegét csökkenteni kell az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 6.
1
2