Becsült érték meghatározásának értelmezése áfaszempontból

Kérdés: Amennyiben nettó árat kell megadni, de az ajánlatkérő áfa nélküli becsült értéket számol, jól gondolom, hogy a kettő nem feltétlenül ugyanaz?
Részlet a válaszából: […] ...nevében az államnak fizetett járulékok részét képezik a becsült értéknek, azt az ajánlatkérőnek figyelembe kell vennie.A nettó ár az áfatartalom nélküli ár, melybe értelemszerűen nem tartozik bele a megbízó által fizetendő további járulék. Ebben a formában tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 18.

Két ár megadásának következménye

Kérdés: Alternatív ajánlatnak minősül az, ha a bírálati szempontnak számító árra két árat adok meg egy termék esetén? Mi a teendő akkor, ha az áfatartalom miatt nem egyértelmű, milyen mértékű áfa számítható, ezért kerül kétféle ár a felolvasólapra?
Részlet a válaszából: […] ...áfameghatározással igyekezzen a hiányosságot orvosolni. Amennyiben "+áfa" szerepel a felolvasólapon, akkor legalább a bázis, azaz az áfatartalom nélküli ár egyértelmű, de amennyiben kétféle áfaértéket szerepeltet, nagyobb valószínűséggel nem fogja az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 24.

Áfatartalom közlése az ajánlati felhívásban

Kérdés: Kell-e a felhívásban jeleznie az ajánlatkérőnek, hogy milyen áfatartalmú termékeket fog a szerződés keretében megrendelni a nyertes ajánlattevőtől?
Részlet a válaszából: […]

Nem, erre külön kötelezettsége az ajánlatkérőnek nincs, azonban az ajánlatkérőnek érdeke, hogy időben tájékozódjon a beszerzésre váró termék áfatartalmáról.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.

Áfakulcsváltozás "kezelése" egy adott eljáráson belül

Kérdés: Az ajánlatban megadott áfakulcs megváltozott, mire a számlát ki kellett állítanunk. Ilyenkor mi a helyes eljárás, milyen áfakulccsal számlázzunk? Kell-e módosítani a szerződést?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérő között az eljáráseredményeként közbeszerzési szerződést kell kötni. A szerződésnek a számlakiállításával és az áfatartalommal kapcsolatos rendelkezéseket kötelezőentartalmaznia kell. Abban az esetben, ha a szerződés hatálya alatt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 15.

Nettó ár figyelembevételének esete

Kérdés: Egyik utóbbi számukban megjelent véleményükkel nem teljesen értek egyet, kérem ezért szíves válaszukat az alábbi kérdésre. Költségvetési szerv szolgáltatásra kér ajánlatot, amelynek értéke ugyan nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, de az egybeszámítási szabályok miatt egyszerű eljárás lefolytatására kerül sor. Az Önök szerint nyertesnek számító (legalacsonyabb) nettó árra a vállalkozó 20 százalékos forgalmi adót számol, az azt követő legjobb ajánlat alanyi mentes, ezért a bruttó ára alacsonyabb, mint a legalacsonyabb nettó árat ajánlóé. (Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ajánlati ár volt, nem nevesítve, hogy bruttó vagy nettó, de valamennyi értéket meg kellett adni). Véleményem szerint a Kbt. egyik alapelve szerint (közpénzek ésszerű felhasználása) a nyertes az, aki felé a legkisebb a költségvetési szerv kifizetési kötelezettsége, a Kbt. 57. § (2) bek. a) pont szerinti megfogalmazás – "a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás" – is ezt mondja. A nettó árat akkor kell figyelembe venni, ha a közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét vizsgáljuk (35. §). Jól értelmezem?
Részlet a válaszából: […] ...azegyenértékűség elvének is. Ebből következően nem lehet bruttó árat nettó árralösszehasonlítani, továbbá nem lehet olyan – az áfatartalom tekintetében feltárt– tévedést figyelmen kívül hagyni, amely befolyásolhatja a nyertes személyétvagy a szerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 3.

Tévesen megadott áfakulcs korrekciója

Kérdés: Egy közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként tévesen határoztuk meg az áfa mértékét. (A beszerzés tárgya 5 százalékos áfatartalommal bírt, ajánlatunkban 20 százalékos áfamértéket tüntettünk fel.) Az ajánlatból kitűnt a nettó egységár – ezt a kiírás szerint meg is kellett határoznunk –, s bár megengedett volt a teljes körű hiánypótlás, nem kaptunk felhívást, és az ajánlat javítása sem történt meg a fentiek körében. A bírálati szempont a legalacsonyabb ár volt, és nettó szinten a mi ajánlatunk jobb volt, mint a nyertes ajánlattevőé. (Az eljárásban ketten vettünk részt ajánlattevőként.) Kérdéseink: kellett-e és kinek javítani az áfamérték meghatározásában elkövetett hibát? A kérdés szerinti esetben fel kellett volna hívni minket e körben hiánypótlásra? A nettó vagy a bruttó árat (értéket) kell-e figyelembe venni a közbeszerzés értékének meghatározásakor? Jogszerűen járt-e el az ajánlatkérő esetünkben? Idetartozik, hogy a kiírás szerint az árajánlatot egy példányra kellett megadni úgy, hogy a nettó ár mellett egyértelműen szerepeljen az áfa százalékosan meghatározva és összegszerűen is, és szerepeljen a bruttó ár is.
Részlet a válaszából: […] ...a hiánypótlás körébe, hiszen itt nem hiányzó igazolásról,nyilatkozatról van szó. Viszont, tekintettel arra, hogy az ajánlatokat eltérőáfatartalommal adták meg, az ajánlatkérő akkor járt volna el kellőgondossággal, ha erre a körülményre a Kbt. 85. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 2.