Nyilatkozat aláírásra jogosultról

Kérdés: Az ajánlatkérő előírta, hogy nyilatkozzunk arról, hogy az ajánlatában csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta alá. Példálózó felsorolásában szerepeltette egyebek mellett a referenciaigazolást is. Hogyan tudok én arról felelősséggel nyilatkozni, hogy egy harmadik személy nevében az aláírásra jogosult írt-e alá, avagy sem? Főleg ha például mint meghatalmazott ír alá? És ha nyilatkozom, de az önhibámon kívül nem valós, akkor az hamis nyilatkozatnak minősül?
Részlet a válaszából: […] A nyilatkozatmintától függően az ajánlattevő arról képes nyilatkozni, melyről meggyőződni is lehetősége van. Arról, hogy a referencia igazolását ki írta alá, nem tud megbizonyosodni. Kiegészítő tájékoztatás formájában javasolható olyan megoldás, melynek keretében az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 10.

Cégjegyzési jog lejárta az ajánlat benyújtását követően

Kérdés: Az ajánlatot az ügyvezető írta alá. A hiánypótlásra felhívás időpontjában cégjegyzési jogosultsága lejárt, megújítása folyamatban van. A hiánypótlást aláírhatja helyette két, a cégkivonat szerint együttes aláírásra jogosult munkavállaló? Milyen iratokat kell ehhez csatolnunk? Vagy aláírhatja akkor az ügyvezető, ha a cégkivonatban látszik, hogy bejegyzés alatt van a cégjegyzési joga?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatot az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének kell aláírnia. A cégjegyzésre jogosultak körét és a cégjegyzés módját a cég (ajánlattevő) alapító okirata vagy társasági szerződése határozza meg. A képviseleti jogot és a joggyakorlás módját a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 24.

Alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet aláírási kötelezettsége

Kérdés: Az ajánlatkérő előírta, hogy az ajánlatot minden ajánlattevő, valamint a 10 százalékot meghaladó alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet által tett nyilatkozatot ezek részéről képviseletre jogosult személy(ek)nek cégszerűen alá kell írnia. Ez utóbbi két fél vonatkozásában jogszerű-e a követelmény?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérő ezen előírása a nyilatkozatok tekintetébenösszhangban van a Kbt. 70. §-ának (8) bekezdése szerinti kötelezettséggel. Arendelkezés ugyanis éppen azt írja elő, hogy az ajánlatban szereplő olyandokumentumot (nyilatkozatot), amelyet az alvállalkozó vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 10.

Aláírók ajánlattevő oldalán

Kérdés: Eltérhet-e a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződést aláíró személye az ajánlatot aláíróétól? Az ajánlatot csak olyan személy írhatja alá, aki egyben a szerződés megkötésére is jogosult?
Részlet a válaszából: […] Van lehetőség az eltérésre, hiszen egy adott cég belsőszabályzatában megtörténhet, hogy a végleges szerződést értéktől függően csakadott vezető vagy vezetők írhatják alá, illetőleg többen is rendelkezhetnekcégjegyzési joggal, de a szerződéskötés során a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.