Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott ajánlat aláírása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Nyilatkozat aláírásra jogosultról

Kérdés: Az ajánlatkérő előírta, hogy nyilatkozzunk arról, hogy az ajánlatában csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta alá. Példálózó felsorolásában szerepeltette egyebek mellett a referenciaigazolást is. Hogyan tudok én arról felelősséggel nyilatkozni, hogy egy harmadik személy nevében az aláírásra jogosult írt-e alá, avagy sem? Főleg ha például mint meghatalmazott ír alá? És ha nyilatkozom, de az önhibámon kívül nem valós, akkor az hamis nyilatkozatnak minősül?
Részlet a válaszból: […]arról nyilatkozik, hogy az ajánlattevő által aláírt dokumentumokat az aláírásra jogosult személy írta alá. Erre természetesen nincsen szükség egyébként, hiszen pontosan ezért kéri az ajánlatkérő az aláírási címpéldányokat, hogy meg tudjon arról győződni, kinek van aláírási jogosultsága. Ha például egy tanúsítvány kiállítása során az arra jogosult szakértő aláírja a tanúsítványt, annak ellenőrzéséhez nem elegendő sem a cégkivonat, sem a tanúsító cég saját üzletszabályzata, eljárásrendje. Ezért akár arra vonatkozóan is kiegészíthető a nyilatkozat, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3670

2. találat: Cégjegyzési jog lejárta az ajánlat benyújtását követően

Kérdés: Az ajánlatot az ügyvezető írta alá. A hiánypótlásra felhívás időpontjában cégjegyzési jogosultsága lejárt, megújítása folyamatban van. A hiánypótlást aláírhatja helyette két, a cégkivonat szerint együttes aláírásra jogosult munkavállaló? Milyen iratokat kell ehhez csatolnunk? Vagy aláírhatja akkor az ügyvezető, ha a cégkivonatban látszik, hogy bejegyzés alatt van a cégjegyzési joga?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérő ebből a dokumentumból ellenőrzi, hogy az aláíró a cégkivonatban rögzítettek szerint gyakorolta-e aláírási/cégjegyzési jogosultságát.Ebből következően, abban az esetben, ha az ajánlattevő ügyvezetőjének cégjegyzési jogosultsága a bírálati szakaszban lejárt, joghatályosan nem írhatja alá a hiánypótlás során benyújtandó cégiratot. Helyette olyan személyek járhatnak el, akiket a cégkivonat szintén cégjegyzésre jogosultként nevesít, önállóan vagy együttesen, attól függően, hogy milyen aláírási joggal rendelkeznek. Így tehát, a hiánypótlás során benyújtásra kerülő iratot az együttes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3218
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet aláírási kötelezettsége

Kérdés: Az ajánlatkérő előírta, hogy az ajánlatot minden ajánlattevő, valamint a 10 százalékot meghaladó alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet által tett nyilatkozatot ezek részéről képviseletre jogosult személy(ek)nek cégszerűen alá kell írnia. Ez utóbbi két fél vonatkozásában jogszerű-e a követelmény?
Részlet a válaszból: […]nyújtó szervezet készített, ennek a szervezetnek az aláírásra jogosult képviselője (aláírásra felhatalmazott személy vagy meghatalmazott) kell hogy aláírjon. Így például azt a nyilatkozatot, amelyben a 10 százalék feletti alvállalkozó, illetve az erőforrást nyújtó szervezet kijelenti, hogy nem esik kizáró okok hatálya alá, magának a nyilatkozónak kell cégszerűen aláírnia, és nem annak az ajánlattevőnek, amelynek ajánlatában szerepelnek. A 10 százalék alatti alvállalkozókra azonban a szabály nem vonatkozik, azaz bevonásuk esetén az ajánlattevő köteles arról nyilatkozni, hogy a bevont[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2561

4. találat: Aláírók ajánlattevő oldalán

Kérdés: Eltérhet-e a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződést aláíró személye az ajánlatot aláíróétól? Az ajánlatot csak olyan személy írhatja alá, aki egyben a szerződés megkötésére is jogosult?
Részlet a válaszból: […]végleges szerződést értéktől függően csak adott vezető vagy vezetők írhatják alá, illetőleg többen is rendelkezhetnek cégjegyzési joggal, de a szerződéskötés során a cégjegyzésre való
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2308
Kapcsolódó tárgyszavak: ,