Keresés eredménye

4 találat a megadott ajánlat aláírása tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Nyilatkozat aláírásra jogosultról
Kérdés: Az ajánlatkérő előírta, hogy nyilatkozzunk arról, hogy az ajánlatában csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta alá. Példálózó felsorolásában szerepeltette egyebek mellett a referenciaigazolást is. Hogyan tudok én arról felelősséggel nyilatkozni, hogy egy harmadik személy nevében az aláírásra jogosult írt-e alá, avagy sem? Főleg ha például mint meghatalmazott ír alá? És ha nyilatkozom, de az önhibámon kívül nem valós, akkor az hamis nyilatkozatnak minősül?
Részlet a válaszból: […]írta alá. Erre természetesen nincsen szükség egyébként, hiszen pontosan ezért kéri az ajánlatkérő az aláírási címpéldányokat, hogy meg tudjon arról győződni, kinek van aláírási jogosultsága. Ha például egy tanúsítvány kiállítása során az arra jogosult szakértő aláírja a tanúsítványt, annak ellenőrzéséhez nem elegendő sem a cégkivonat, sem a tanúsító cég saját üzletszabályzata,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3670
2. találat: Cégjegyzési jog lejárta az ajánlat benyújtását követően
Kérdés: Az ajánlatot az ügyvezető írta alá. A hiánypótlásra felhívás időpontjában cégjegyzési jogosultsága lejárt, megújítása folyamatban van. A hiánypótlást aláírhatja helyette két, a cégkivonat szerint együttes aláírásra jogosult munkavállaló? Milyen iratokat kell ehhez csatolnunk? Vagy aláírhatja akkor az ügyvezető, ha a cégkivonatban látszik, hogy bejegyzés alatt van a cégjegyzési joga?
Részlet a válaszból: […]gyakorolta-e aláírási/cégjegyzési jogosultságát.Ebből következően, abban az esetben, ha az ajánlattevő ügyvezetőjének cégjegyzési jogosultsága a bírálati szakaszban lejárt, joghatályosan nem írhatja alá a hiánypótlás során benyújtandó cégiratot. Helyette olyan személyek járhatnak el, akiket a cégkivonat szintén cégjegyzésre jogosultként nevesít, önállóan vagy együttesen, attól függően, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3218
Kapcsolódó tárgyszavak:
3. találat: Alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet aláírási kötelezettsége
Kérdés: Az ajánlatkérő előírta, hogy az ajánlatot minden ajánlattevő, valamint a 10 százalékot meghaladó alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet által tett nyilatkozatot ezek részéről képviseletre jogosult személy(ek)nek cégszerűen alá kell írnia. Ez utóbbi két fél vonatkozásában jogszerű-e a követelmény?
Részlet a válaszból: […]felhatalmazott személy vagy meghatalmazott) kell hogy aláírjon. Így például azt a nyilatkozatot, amelyben a 10 százalék feletti alvállalkozó, illetve az erőforrást nyújtó szervezet kijelenti, hogy nem esik kizáró okok hatálya alá, magának a nyilatkozónak kell cégszerűen aláírnia, és nem annak az ajánlattevőnek, amelynek ajánlatában szerepelnek. A 10 százalék alatti alvállalkozókra azonban a szabály[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2561
4. találat: Aláírók ajánlattevő oldalán
Kérdés: Eltérhet-e a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződést aláíró személye az ajánlatot aláíróétól? Az ajánlatot csak olyan személy írhatja alá, aki egyben a szerződés megkötésére is jogosult?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2308
Kapcsolódó tárgyszavak: ,