Hamis adatszolgáltatás későn benyújtott ajánlat kontextusában

Kérdés: Ha késve nyújtom be az ajánlatot, figyelembe lehet-e venni úgy, hogy ennek ellenére igazoltam az alkalmasságomat, csak későn?
Részlet a válaszából: […] Ténykérdés, hogy a későn benyújtott ajánlat a Kbt. 73. §-ának (1) bekezdésének a) pontja értelmében érvénytelenséget eredményez. A rendelkezés alapján az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 14.

Elkésett ajánlat az EKR-ben

Kérdés: Az elkésett ajánlatot látja-e az ajánlatkérő, illetve kap-e bontási jegyzőkönyvet az elkésett ajánlatot tevő?
Részlet a válaszából: […]

Nem, az elkésett ajánlat tényét ismeri, de magát az ajánlatot nem látja az ajánlatkérő. Az elkésett ajánlatot tevő is kap bontási jegyzőkönyvet, annak ellenére, hogy az ajánlat elkésett.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 18.

Elkésett ajánlatok "kezelése" az új közbeszerzési szabályok szerint

Kérdés: Az új közbeszerzési szabályok alapján hogyan kezelendők az elkésett ajánlatok? Betekinthet abba más ajánlattevő? Visszakérhetjük azt az ajánlatkérőtől?
Részlet a válaszából: […] Az elkésett ajánlatokra vonatkozó rendelkezést a Kbt. 68. § (6) bekezdése rögzíti az ajánlattétellel, az ajánlatok felbontásával kapcsolatos rendelkezések között. A vonatkozó rendelkezések az alábbiak:– az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 17.

Későn benyújtott ajánlatok kezelése

Kérdés: Mi lesz a határidőn túl benyújtott ajánlatok sorsa?
Részlet a válaszából: […] A korábbiakban a Kbt. nem tartalmazott szabályt a későn benyújtott, tehát érvénytelen ajánlatok vonatkozásában, ezért vegyes gyakorlat alakult ki. Vagy át sem vették, vagy jegyzőkönyvben rögzítették azt az ajánlatkérők, majd vagy jelezték azt az összegezésben, vagy nem. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 14.

Igazolás ajánlat késedelmes benyújtása esetén

Kérdés: Van-e bármilyen igazolási lehetőség az ajánlat késedelmes benyújtása esetére?
Részlet a válaszából: […] Nincs lehetőség a késedelem igazolására, mivel a Kbt. érvénytelenségi okai között egyértelművé teszi, hogy nem igazolható, hiánypótolható kérdésről van szó, hanem az ajánlatkérőnek automatikusan a beérkezett ajánlat érvénytelenségét kell megállapítania:A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 9.

Ajánlat beérkezési idejének vizsgálata

Kérdés: Határidőben benyújtottnak kell-e tekinteni azt a postai küldeményként érkezett ajánlatot, amely ugyan beérkezett az ajánlattevő postabontójába az ajánlattételi határidő lejártáig, de a dokumentációban feltüntetett helyre (címre), szervezeti egységhez nem?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint a kérdés szerinti esetben egyértelműen az ajánlatkérő felelőssége, hogy az időben beérkezett ajánlat az ajánlatok felbontásának helyére is időben megérkezzen.Másképpen fogalmazva, ez esetben az ajánlattevő nem mulasztott, az ajánlatot határidőben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 15.

Elkésett ajánlat visszakérhetősége

Kérdés: Visszakérhetem-e az elkésett ajánlatomat?
Részlet a válaszából: […]

Az ajánlatkérőnek 5 évig iratmegőrzési kötelezettsége van, mely vonatkozik az elkésett ajánlatra is, ezért véleményünk szerint annak visszaszolgáltatására nincs lehetőség.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 12.

Tájékoztatás eljárási cselekményekről elkésett ajánlat esetén

Kérdés: Postán küldtük meg ajánlatunkat, és az elkésett. Mi lesz az ajánlattal? Kapunk-e információt a későbbi eljárási cselekményekről – írásbeli összegzés stb.?
Részlet a válaszából: […] Az elkésett ajánlat a Kbt. 61. §-ának (3) bekezdése szerint kizárólag az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyvet kell felvenni. Az elkésett ajánlat a Kbt. 74. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 12.

Postán megküldött ajánlat elkésettsége

Kérdés: Postán adtuk fel az ajánlatot, amely odaért az ajánlatkérő postafiókjába az ajánlattételi határidő előtt 3 órával, de az ajánlatkérő a postafiókból az ajánlattételi határidő lejártát követően vitte el azt, és kizárt minket az eljárásból, mert elkésett az ajánlatunk. Az ajánlatot a felhívásban szereplő címre küldtük meg – ahová az ajánlatokat le kellett adni –, ehhez képest postafiókba kézbesítették az ajánlatkérő ilyen irányú szerződése alapján. Jogszerű volt az ajánlatkérő eljárása? Az ajánlattétel napján nem kellett volna az ajánlattételi határidő lejárta előtt elmennie a postafiókjába?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlattevő a postai feladást választja, vállalnia kell ennek kockázatát, hasonlóképpen ahhoz az esethez, amikor tömegközlekedéssel érkezik, és lekési az ajánlattételt. Ebben az esetben az ajánlattevőnek számolnia kellett azzal, hogy a postafiókot nem ellenőrzi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 19.

Elkésett ajánlatok kezelése

Kérdés: Mi a sorsa az elkésett ajánlatoknak?
Részlet a válaszából: […] A kérdést a Kbt. 61-62. §-ai rendezik, amelyek az ajánlatok felbontásával kapcsolatos szabályokat tartalmazzák. A szabályok rögzítik, hogy az ajánlatot írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 29.
1
2