Hamis adatszolgáltatás későn benyújtott ajánlat kontextusában

Kérdés: Ha késve nyújtom be az ajánlatot, figyelembe lehet-e venni úgy, hogy ennek ellenére igazoltam az alkalmasságomat, csak későn?
Részlet a válaszából: […] Ténykérdés, hogy a későn benyújtott ajánlat a Kbt. 73. §-ának (1) bekezdésének a) pontja értelmében érvénytelenséget eredményez. A rendelkezés alapján az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 14.

Elkésett ajánlat az EKR-ben

Kérdés: Az elkésett ajánlatot látja-e az ajánlatkérő, illetve kap-e bontási jegyzőkönyvet az elkésett ajánlatot tevő?
Részlet a válaszából: […]

Nem, az elkésett ajánlat tényét ismeri, de magát az ajánlatot nem látja az ajánlatkérő. Az elkésett ajánlatot tevő is kap bontási jegyzőkönyvet, annak ellenére, hogy az ajánlat elkésett.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 18.

Elkésett ajánlatok "kezelése" az új közbeszerzési szabályok szerint

Kérdés: Az új közbeszerzési szabályok alapján hogyan kezelendők az elkésett ajánlatok? Betekinthet abba más ajánlattevő? Visszakérhetjük azt az ajánlatkérőtől?
Részlet a válaszából: […] Az elkésett ajánlatokra vonatkozó rendelkezést a Kbt. 68. § (6) bekezdése rögzíti az ajánlattétellel, az ajánlatok felbontásával kapcsolatos rendelkezések között. A vonatkozó rendelkezések az alábbiak:- az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 17.

Későn benyújtott ajánlatok kezelése

Kérdés: Mi lesz a határidőn túl benyújtott ajánlatok sorsa?
Részlet a válaszából: […] A korábbiakban a Kbt. nem tartalmazott szabályt a későn benyújtott, tehát érvénytelen ajánlatok vonatkozásában, ezért vegyes gyakorlat alakult ki. Vagy át sem vették, vagy jegyzőkönyvben rögzítették azt az ajánlatkérők, majd vagy jelezték azt az összegezésben, vagy nem. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 14.

Igazolás ajánlat késedelmes benyújtása esetén

Kérdés: Van-e bármilyen igazolási lehetőség az ajánlat késedelmes benyújtása esetére?
Részlet a válaszából: […] Nincs lehetőség a késedelem igazolására, mivel a Kbt. érvénytelenségi okai között egyértelművé teszi, hogy nem igazolható, hiánypótolható kérdésről van szó, hanem az ajánlatkérőnek automatikusan a beérkezett ajánlat érvénytelenségét kell megállapítania:A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 9.

Ajánlat beérkezési idejének vizsgálata

Kérdés: Határidőben benyújtottnak kell-e tekinteni azt a postai küldeményként érkezett ajánlatot, amely ugyan beérkezett az ajánlattevő postabontójába az ajánlattételi határidő lejártáig, de a dokumentációban feltüntetett helyre (címre), szervezeti egységhez nem?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint a kérdés szerinti esetben egyértelműen az ajánlatkérő felelőssége, hogy az időben beérkezett ajánlat az ajánlatok felbontásának helyére is időben megérkezzen.Másképpen fogalmazva, ez esetben az ajánlattevő nem mulasztott, az ajánlatot határidőben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 15.

Elkésett ajánlat visszakérhetősége

Kérdés: Visszakérhetem-e az elkésett ajánlatomat?
Részlet a válaszából: […]

Az ajánlatkérőnek 5 évig iratmegőrzési kötelezettsége van, mely vonatkozik az elkésett ajánlatra is, ezért véleményünk szerint annak visszaszolgáltatására nincs lehetőség.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 12.

Tájékoztatás eljárási cselekményekről elkésett ajánlat esetén

Kérdés: Postán küldtük meg ajánlatunkat, és az elkésett. Mi lesz az ajánlattal? Kapunk-e információt a későbbi eljárási cselekményekről - írásbeli összegzés stb.?
Részlet a válaszából: […] Az elkésett ajánlat a Kbt. 61. §-ának (3) bekezdése szerint kizárólag az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyvet kell felvenni. Az elkésett ajánlat a Kbt. 74. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 12.

Postán megküldött ajánlat elkésettsége

Kérdés: Postán adtuk fel az ajánlatot, amely odaért az ajánlatkérő postafiókjába az ajánlattételi határidő előtt 3 órával, de az ajánlatkérő a postafiókból az ajánlattételi határidő lejártát követően vitte el azt, és kizárt minket az eljárásból, mert elkésett az ajánlatunk. Az ajánlatot a felhívásban szereplő címre küldtük meg - ahová az ajánlatokat le kellett adni -, ehhez képest postafiókba kézbesítették az ajánlatkérő ilyen irányú szerződése alapján. Jogszerű volt az ajánlatkérő eljárása? Az ajánlattétel napján nem kellett volna az ajánlattételi határidő lejárta előtt elmennie a postafiókjába?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlattevő a postai feladást választja, vállalnia kell ennek kockázatát, hasonlóképpen ahhoz az esethez, amikor tömegközlekedéssel érkezik, és lekési az ajánlattételt. Ebben az esetben az ajánlattevőnek számolnia kellett azzal, hogy a postafiókot nem ellenőrzi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 19.

Elkésett ajánlatok kezelése

Kérdés: Mi a sorsa az elkésett ajánlatoknak?
Részlet a válaszából: […] A kérdést a Kbt. 61-62. §-ai rendezik, amelyek az ajánlatok felbontásával kapcsolatos szabályokat tartalmazzák. A szabályok rögzítik, hogy az ajánlatot írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 29.
1
2