Keresés eredménye

11 találat a megadott ajánlat elkésettsége tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Elkésett ajánlat az EKR-ben
Kérdés: Az elkésett ajánlatot látja-e az ajánlatkérő, illetve kap-e bontási jegyzőkönyvet az elkésett ajánlatot tevő?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4202
2. találat: Elkésett ajánlatok "kezelése" az új közbeszerzési szabályok szerint
Kérdés: Az új közbeszerzési szabályok alapján hogyan kezelendők az elkésett ajánlatok? Betekinthet abba más ajánlattevő? Visszakérhetjük azt az ajánlatkérőtől?
Részlet a válaszból: […]és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek;- az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésére álló fedezet összege is;- a részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetni kell a részvételre jelentkezők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét);- az ajánlatok és részvételi jelentkezések felbontásáról és a (4)-(5) bekezdés szerinti adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek, illetve részvételre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3868
3. találat: Későn benyújtott ajánlatok kezelése
Kérdés: Mi lesz a határidőn túl benyújtott ajánlatok sorsa?
Részlet a válaszból: […]jelentkezés csomagolása az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyvet kell felvenni - Kbt. 61. §-ának (3) bekezdése.Fentiek alapján tehát az eljárás dokumentációjának része lesz a késett ajánlat vagy részvételi jelentkezés, de nem lesz része a bontási jegyzőkönyvnek, és nem kötelező az összegezés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3731
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4. találat: Igazolás ajánlat késedelmes benyújtása esetén
Kérdés: Van-e bármilyen igazolási lehetőség az ajánlat késedelmes benyújtása esetére?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3706
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Ajánlat beérkezési idejének vizsgálata
Kérdés: Határidőben benyújtottnak kell-e tekinteni azt a postai küldeményként érkezett ajánlatot, amely ugyan beérkezett az ajánlattevő postabontójába az ajánlattételi határidő lejártáig, de a dokumentációban feltüntetett helyre (címre), szervezeti egységhez nem?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3620
Kapcsolódó tárgyszavak:
6. találat: Tájékoztatás eljárási cselekményekről elkésett ajánlat esetén
Kérdés: Postán küldtük meg ajánlatunkat, és az elkésett. Mi lesz az ajánlattal? Kapunk-e információt a későbbi eljárási cselekményekről - írásbeli összegzés stb.?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. február 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3352
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Elkésett ajánlat visszakérhetősége
Kérdés: Visszakérhetem-e az elkésett ajánlatomat?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. február 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3351
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
8. találat: Postán megküldött ajánlat elkésettsége
Kérdés: Postán adtuk fel az ajánlatot, amely odaért az ajánlatkérő postafiókjába az ajánlattételi határidő előtt 3 órával, de az ajánlatkérő a postafiókból az ajánlattételi határidő lejártát követően vitte el azt, és kizárt minket az eljárásból, mert elkésett az ajánlatunk. Az ajánlatot a felhívásban szereplő címre küldtük meg - ahová az ajánlatokat le kellett adni -, ehhez képest postafiókba kézbesítették az ajánlatkérő ilyen irányú szerződése alapján. Jogszerű volt az ajánlatkérő eljárása? Az ajánlattétel napján nem kellett volna az ajánlattételi határidő lejárta előtt elmennie a postafiókjába?
Részlet a válaszból: […]megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig;- az ajánlatkérő az ajánlatoknak és részvételi jelentkezéseknek az előző bekezdéstől eltérő módon történő benyújtását is megengedheti, ha képes biztosítani, hogy az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta előtt ne kerüljenek felbontásra, valamint az ajánlatkérő érdekkörében ne kerüljenek jogosulatlan felhasználóhoz;- a határidő után beérkezett ajánlat vagy részvételi jelentkezés csomagolása az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező személyének megállapítása céljából bontható[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3185
Kapcsolódó tárgyszavak:
9. találat: Elkésett ajánlatok kezelése
Kérdés: Mi a sorsa az elkésett ajánlatoknak?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3169
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
10. találat: Határidő után beérkezett ajánlat a Kbt.-ben
Kérdés: Mit tegyek a határidő után beérkezett ajánlattal?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2770
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés