Keresés eredménye

3 találat a megadott ajánlat érvénytelenné nyilvánítása tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Eljárás a felhívásnak nem megfelelő ajánlat benyújtása esetén
Kérdés: Az ajánlat nyitva érkezett az ajánlatkérő által megjelölt helyre, mivel az ajánlattevő nem tüntette fel, hogy a csomag tárgya közbeszerzési ajánlat, amelyet a megadott határidőig nem szabad felbontani - ahogyan az a felhívásban előírták. Az ajánlatot ezért érvénytelennek kell nyilvánítani a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján, vagy elegendő, ha az ajánlat beérkezésének módjáról jegyzőkönyvet vesz fel az ajánlatkérő, és a bontáson is ismerteti a beérkezés módját, egyebekben pedig úgy jár el, mintha szabályosan érkezett volna meg az ajánlat?
Részlet a válaszból: […]követően sem megfelelő - a)-f) pontok.A (2) bekezdés alapján az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz (72. §).A 73. § (1) bekezdés e) pontja egy "gyűjtő" érvénytelenségi ok, azaz minden olyan okot magában foglal, amelyet a Kbt. konkrétan nem nevesít, továbbá mindazokat, amely esetben a benyújtott ajánlat az ajánlatkérői elvárásoknak való meg nem felelés miatt érvénytelen. Ez utóbbi körben külön is kiemeli a törvényi rendelkezés, hogy nem formai, hanem tartalmi meg nem felelésről van szó.A tartalmi elvárásokon kívül az ajánlatkérő jogosult meghatározni az ajánlatok benyújtásával kapcsolatosan is elvárásokat, elsősorban a felhívásában, illetve más közbeszerzési dokumentumban.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3961
2. találat: Ajánlat átvétele arra nem jogosult személy által
Kérdés: Átvették a személyesen benyújtott ajánlatunkat, de utóbb az ajánlatkérő arra hivatkozott, hogy aki átvette, az a személy erre nem volt jogosult, emiatt az ajánlatunkat érvénytelenné nyilvánította. Jogszerű ez az eljárása?
Részlet a válaszból: […]következménye sem eshet a terhére.Fentieken túlmenően az ajánlatkérő eljárása azért is jogszerűtlen, mert a Kbt. 74. §-a taxatíve felsorolja azokat az okokat, amelyek a benyújtott ajánlat érvénytelenségéhez vezethetnek, ezek az ún. érvénytelenségi okok.A hivatkozott jogszabályhely szerint az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha- azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be;- az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy alvállalkozója, vagy az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (24. §);- az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3481
3. találat: Kizárás és érvénytelenné nyilvánítás kapcsolata
Kérdés: Amennyiben egy eljárásban az értékelési szakaszban kiderül, hogy egy ajánlattevő a kizáró okok hatálya alá esik, mi a követendő eljárás? A Kbt. 88. § (2) bekezdésének a) pontja szerint az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az ajánlattevőt. A Kbt. 88. § (1) bekezdésének d) pontja szerint érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevőt kizárták. Eszerint a kizárásnak meg kell előznie az érvénytelenné nyilvánítást (időben), vagy az történhet egy időben - például az írásbeli összegzésben?
Részlet a válaszból: […]meg, hogy a (2) bekezdésben foglaltak miatt ki kell zárnia az eljárásból az ajánlattevőt, akkor erre tekintettel javaslatot kell tennie az ajánlat érvénytelenségére is. Ha korábban már megállapította a kizárást - mert az ezt megalapozó körülményeket már korábban is vizsgálta a bírálóbizottság -, akkor ezt követően egy korábbi időpontban már állást foglalhat, javaslatot tehet az ajánlat érvénytelensége kérdésében is. Az ajánlatkérő döntéshozója mindkét kérdésben dönt, azaz dönt az ajánlattevő kizárása, és dönt az ajánlat érvényessége, illetőleg érvénytelensége kérdésben is, amely döntést meghozhat egy időben, egyszerre valamennyi ajánlat tekintetében, de meghozhat ajánlatonként eltérő időpontokban is. Az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1392