Keresés eredménye

5 találat a megadott ajánlat fenntartása tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Ajánlat fenntartásának lehetősége Dinamikus Beszerzési Rendszerben
Kérdés: Dinamikus Beszerzési Rendszerben az egyes jelentkezők, miután bekerültek a DBR-be, és az első ajánlatukat megtették, van-e lehetőség arra, hogy fenntartsák ajánlatukat, és az ezt követő ajánlatkérésekre ne válaszoljanak? Így az ajánlatkérő figyelembe tudná venni ajánlatukat a későbbiekben is anélkül, hogy erőfeszítést kellene kifejteniük az ajánlattevőknek, míg az ajánlatkérő részéről kevesebb adminisztrációval járna az ajánlatkérés, értékelés folyamata.
Részlet a válaszból: […]kapcsolatban a DBR-ben a felek megállapodnak abban, hogy a katalógusban található adatokat az ajánlattevő milyen időszakonként vizsgálja felül és változtathatja meg, továbbá milyen ajánlati kötöttség érvényesül az elektronikus katalógusban. Fontos annak tisztázása, hogy a DBR nem azonos a keretmegállapodásos eljárással, ezért ennek megfelelően a keretmegállapodásos eljárásban tett első ajánlat alapján kerül sor a megrendelésre, konzultációra, újraversenyeztetésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3885
2. találat: Felhívás ajánlat fenntartására írásbeli összegzés hiányában
Kérdés: Az ajánlatkérő az ajánlatok bontását követően írásbeli összegzést nem küldött, hanem felhívta az ajánlattevőket, hogy ajánlatukat további 30 napig tartsák fenn. Ez így jogszerű?
Részlet a válaszból: […]ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3288
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Ajánlat visszavonása az ajánlattételi határidő lejárta után
Kérdés: Visszavonhatom-e az ajánlatomat az ajánlattételi határidő lejártát követően?
Részlet a válaszból: […]elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [59. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg - Kbt. 25. §-ának (5) bekezdése.A jogalkotó a 25. § (5) bekezdésében tehát utal az ajánlati kötöttség megsértésére, majd az 59. § (4) bekezdésénél mind a visszavonás, mind az ajánlattevő érdekkörében felmerült ok nevesítésével pontosítja a lehetőségeket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3193
Kapcsolódó tárgyszavak:
4. találat: Kbt. 65. §-a (2) bekezdésének értelmezése
Kérdés: A Kbt. 65. §-ának (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha az adott helyzetben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. Ez konkrétan mit jelent? Ilyen esetben úgy kell tekinteni, mintha be sem nyújtotta volna az ajánlatot, és ebből kifolyólag a további dokumentumokat (hiánypótlási felhívás, tájékoztatás, összegezés stb.) meg sem kell küldeni az ajánlattevőnek, vagy ugyanúgy megkap minden anyagot? Ilyen esetben minek minősül az ő ajánlata? Érvénytelennek? Hogyan jelenik ez meg az összegezésben?
Részlet a válaszból: […]ajánlattevő nem tartja. Ennek megfelelően az ajánlat érvénytelen, azaz úgy kell tekinteni, mintha az ajánlattevő visszalépett volna a szerződéskötéstől. Az összegezés módosítása esetében is hasonló a helyzet, amennyiben kiderül, hogy a nyertes ajánlattevő nem köt szerződést. Ebben az esetben is az a járható út, ha és amennyiben érvénytelenségi okként kezeljük az ajánlati kötöttség fenntartásának hiányát, mely egyben megalapozza azt is, hogy az értékelési szempontrendszerben nem szükséges az érintett ajánlattevő fenntartása az alábbiak szerint.A Kbt. 74. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3160
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Korábbi ajánlat fenntarthatósága ismételten kiírt egyszerű eljárásban
Kérdés: Egyszerű eljárásnál, ha eredménytelen az eljárás, és újra kiírják azt azonos feltételekkel, fenntartható-e a korábban benyújtott ajánlat?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1080