Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott ajánlat fenntartása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ajánlat fenntartásának lehetősége Dinamikus Beszerzési Rendszerben

Kérdés: Dinamikus Beszerzési Rendszerben az egyes jelentkezők, miután bekerültek a DBR-be, és az első ajánlatukat megtették, van-e lehetőség arra, hogy fenntartsák ajánlatukat, és az ezt követő ajánlatkérésekre ne válaszoljanak? Így az ajánlatkérő figyelembe tudná venni ajánlatukat a későbbiekben is anélkül, hogy erőfeszítést kellene kifejteniük az ajánlattevőknek, míg az ajánlatkérő részéről kevesebb adminisztrációval járna az ajánlatkérés, értékelés folyamata.
Részlet a válaszból: […]első ajánlat fenntartására úgy van lehetőség, hogy vagy a katalógust újra benyújtják, vagy a benyújtott katalógussal kapcsolatban a DBR-ben a felek megállapodnak abban, hogy a katalógusban található adatokat az ajánlattevő milyen időszakonként vizsgálja felül és változtathatja meg, továbbá milyen ajánlati kötöttség érvényesül az elektronikus katalógusban. Fontos annak tisztázása, hogy a DBR nem azonos a keretmegállapodásos eljárással, ezért ennek megfelelően a keretmegállapodásos eljárásban tett első ajánlat alapján kerül sor a megrendelésre, konzultációra, újraversenyeztetésre − a keretmegállapodás típusától függően. A katalógus a DBR alapján nyilvános, hiszen az ajánlati ár nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3885

2. találat: Felhívás ajánlat fenntartására írásbeli összegzés hiányában

Kérdés: Az ajánlatkérő az ajánlatok bontását követően írásbeli összegzést nem küldött, hanem felhívta az ajánlattevőket, hogy ajánlatukat további 30 napig tartsák fenn. Ez így jogszerű?
Részlet a válaszból: […]további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni - Kbt.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3288
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Ajánlat visszavonása az ajánlattételi határidő lejárta után

Kérdés: Visszavonhatom-e az ajánlatomat az ajánlattételi határidő lejártát követően?
Részlet a válaszból: […]szerint:Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását (59. §) írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [59. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg - Kbt. 25. §-ának (5) bekezdése.A jogalkotó a 25. § (5) bekezdésében tehát utal az ajánlati kötöttség megsértésére, majd az 59. § (4) bekezdésénél mind a visszavonás, mind az ajánlattevő érdekkörében felmerült ok nevesítésével pontosítja a lehetőségeket a következők szerint: ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3193
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Kbt. 65. §-a (2) bekezdésének értelmezése

Kérdés: A Kbt. 65. §-ának (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha az adott helyzetben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. Ez konkrétan mit jelent? Ilyen esetben úgy kell tekinteni, mintha be sem nyújtotta volna az ajánlatot, és ebből kifolyólag a további dokumentumokat (hiánypótlási felhívás, tájékoztatás, összegezés stb.) meg sem kell küldeni az ajánlattevőnek, vagy ugyanúgy megkap minden anyagot? Ilyen esetben minek minősül az ő ajánlata? Érvénytelennek? Hogyan jelenik ez meg az összegezésben?
Részlet a válaszból: […]értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.Az ajánlati kötöttség lejártát követően ajánlata az értékelési szempontrendszerben nem kerül értékelésre. Az ajánlat a továbbiakban nem felel meg a követelményeknek, hiszen azt az ajánlattevő nem tartja. Ennek megfelelően az ajánlat érvénytelen, azaz úgy kell tekinteni, mintha az ajánlattevő visszalépett volna a szerződéskötéstől. Az összegezés módosítása esetében is hasonló a helyzet, amennyiben kiderül, hogy a nyertes ajánlattevő nem köt szerződést. Ebben az esetben is az a járható út, ha és amennyiben érvénytelenségi okként kezeljük az ajánlati kötöttség fenntartásának hiányát, mely egyben megalapozza azt is, hogy az értékelési szempontrendszerben nem szükséges az érintett ajánlattevő fenntartása az alábbiak szerint.A Kbt. 74. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.A (4) bekezdés értelmében, ha az ajánlat érvénytelen, az ajánlatkérőnek nem kell az értékelési szempontok szerint az ajánlatot értékelnie.Mivel a Kbt. nem határoz meg olyan eljárási cselekményt, mely egy ajánlat "figyelmen kívül" hagyásának mozzanatairól szól, ezért ezt a megfogalmazást az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3160
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Korábbi ajánlat fenntarthatósága ismételten kiírt egyszerű eljárásban

Kérdés: Egyszerű eljárásnál, ha eredménytelen az eljárás, és újra kiírják azt azonos feltételekkel, fenntartható-e a korábban benyújtott ajánlat?
Részlet a válaszból: […]kötelezettségét, akkor ne járjon le a 60 nap. Ebben az esetben a fenntartott ajánlatát ki kell egészítenie, illetőleg abban az esetleges változásokat is jeleznie kell. Az ajánlat fenntartása egyben nem jelenti azt, hogy amennyiben nem érkezik új ajánlat a korábban már felkért ajánlattevőtől a második fordulóban, az ajánlatkérő automatikusan fenntartja azt, hiszen ha újak a határidők, esetleg hamarabb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1080