Ajánlat fenntartásának lehetősége Dinamikus Beszerzési Rendszerben

Kérdés: Dinamikus Beszerzési Rendszerben az egyes jelentkezők, miután bekerültek a DBR-be, és az első ajánlatukat megtették, van-e lehetőség arra, hogy fenntartsák ajánlatukat, és az ezt követő ajánlatkérésekre ne válaszoljanak? Így az ajánlatkérő figyelembe tudná venni ajánlatukat a későbbiekben is anélkül, hogy erőfeszítést kellene kifejteniük az ajánlattevőknek, míg az ajánlatkérő részéről kevesebb adminisztrációval járna az ajánlatkérés, értékelés folyamata.
Részlet a válaszából: […] ...az elektronikus katalógusra, vagy adott ajánlat mértékére, de annak egyértelműnek kell lennie. Tehát véleményünk szerint az első ajánlat fenntartására úgy van lehetőség, hogy vagy a katalógust újra benyújtják, vagy a benyújtott katalógussal kapcsolatban a DBR-ben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 7.

Felhívás ajánlat fenntartására írásbeli összegzés hiányában

Kérdés: Az ajánlatkérő az ajánlatok bontását követően írásbeli összegzést nem küldött, hanem felhívta az ajánlattevőket, hogy ajánlatukat további 30 napig tartsák fenn. Ez így jogszerű?
Részlet a válaszából: […] Igen, ha a felhívás még a határidő lejárta előtt érkezik, akkor van erre lehetőség, az alábbiak szerint.Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 20.

Ajánlat visszavonása az ajánlattételi határidő lejárta után

Kérdés: Visszavonhatom-e az ajánlatomat az ajánlattételi határidő lejártát követően?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlati kötöttség ellenére az ajánlattevőnek lehetősége van visszalépni, ha a teljesítésre képtelenné vált. Amennyiben ajánlati biztosíték befizetésére került sor, és az ajánlati kötöttségi időszakban lép vissza az ajánlattevő, mindez az ajánlati biztosíték...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 19.

Kbt. 65. §-a (2) bekezdésének értelmezése

Kérdés: A Kbt. 65. §-ának (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha az adott helyzetben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. Ez konkrétan mit jelent? Ilyen esetben úgy kell tekinteni, mintha be sem nyújtotta volna az ajánlatot, és ebből kifolyólag a további dokumentumokat (hiánypótlási felhívás, tájékoztatás, összegezés stb.) meg sem kell küldeni az ajánlattevőnek, vagy ugyanúgy megkap minden anyagot? Ilyen esetben minek minősül az ő ajánlata? Érvénytelennek? Hogyan jelenik ez meg az összegezésben?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési törvény 65. §-ának (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 29.

Korábbi ajánlat fenntarthatósága ismételten kiírt egyszerű eljárásban

Kérdés: Egyszerű eljárásnál, ha eredménytelen az eljárás, és újra kiírják azt azonos feltételekkel, fenntartható-e a korábban benyújtott ajánlat?
Részlet a válaszából: […] ...le a 60 nap. Ebben az esetben a fenntartott ajánlatát ki kellegészítenie, illetőleg abban az esetleges változásokat is jeleznie kell. Az ajánlat fenntartása egyben nem jelenti azt, hogyamennyiben nem érkezik új ajánlat a korábban már felkért ajánlattevőtől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 14.