Ajánlattevők eredménytelen nyílt közbeszerzési eljárást követő, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban

Kérdés: Egy eredménytelenné nyilvánított nyílt közbeszerzési eljárást követően adott témában az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít. Van-e lehetősége a korábbi konzorciumi formában jelentkező gazdasági szereplőt felhívni ajánlattételre? Amennyiben igen, és ez az ajánlattevő ebben az eljárásban nem konzorciumként, hanem önálló ajánlattevőként, vagy más konzorciumi taggal nyújt be ajánlatot, érvénytelenítheti-e az ajánlatát?
Részlet a válaszából: […] A kérdés az alábbi hirdetmény nélküli tárgyalásos jogalapra vonatkozhat, mely nem korlátozza a későbbiekben az ajánlattétel formáját.A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás olyan egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az ajánlattételre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 6.

Csomagolásra vonatkozó kritérium nem, illetve nem megfelelő teljesítése

Kérdés: Az ajánlatkérő a dokumentációban meghatározta az ajánlat csomagolására vonatkozó kritériumokat. Kérdésük, hogy érvénytelen lesz-e az ajánlat, ha az ajánlattevő e jellemzőknek nem vagy nem megfelelően tesz eleget?
Részlet a válaszából: […] Igen, az ajánlat a kérdés szerinti esetben érvénytelen lesz,mivel az nem felelt meg az ajánlatkérő által meghatározott formaikövetelményeknek. Ha például az ajánlattevő – erre gyakorlati eset is történthazánkban – nem borítékban, hanem csomagban adta be ajánlatát, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 21.

Szerződésbontás mint kizáró ok új pályázat esetén

Kérdés: Egyszerű közbeszerzési eljárás elbírálása során szerződéskötés történt 1 év időtartamra. A nyertes ajánlattevő három hónap után a szerződés felbontását kezdeményezte, mivel árait nem tudta tartani. Ezután az ajánlatkérő az intézmény ellátására az év hátralévő részére új közbeszerzési pályázatot nem írt ki, csupán árajánlatkérés formájában egyszerű ajánlatokat várt. Pályázhat-e a korábbiakban szerződést bontó ajánlattevő magasabb árakkal, vagy a szerződésbontásnak van-e ezt kizáró jogi következménye?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési törvény 62. § (1) bekezdésének a) pontjaszerint az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, akikorábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapjánvállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 24.

Közbeszerzési szabályzat formája

Kérdés: A közbeszerzési szabályzatnak lesz-e valamilyen előírt ajánlati formája?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. azt a követelményt támasztja, hogy az ajánlatkérő határozza meg az általa lefolytatandó közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 3.