Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott ajánlat javítása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ajánlat hibájának javítása benyújtás előtt

Kérdés: Az összefűzött ajánlatban hibát találtunk még a benyújtás előtt. Szét kell bontanuk az ajánlatot és újrafűzni, vagy lehetőség van a hiba javítására? Ha igen, mi ennek a módja, formája?
Részlet a válaszból: […]szétbontására már nincs elegendő idő, vagy nagyon körülményes lenne azt újra összefűzni, akkor a hibás megjegyzést, információt töröljék áthúzással, és mellette adja meg az ajánlattevő a helyes információt. A törlés és az információmegadás mellett szerepeljen, hogy ki végezte név szerint a javítást, legyen ott a kézjegye, valamint a javítás dátuma.Javasolható még az is, hogy erről a hibajavításról az ajánlathoz fűzött kiegészítő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3687
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Hibajavítás összefűzött ajánlat esetén

Kérdés: Ha hibát akarunk kijavítani az ajánlatban, de nincs időnk újra összeállítani azt, hogyan, milyen formában van lehetőség a már összefűzött ajánlatban a hiba kijavítására?
Részlet a válaszból: […]dokumentumot, emiatt ajánlata nem lehet érvénytelen, ugyanis az ajánlatkérőnek kötelezettsége, hogy a formai hiánypótlást a bontást követően azonnal megkezdje.A közbeszerzési törvény 74. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3214
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Ajánlati elemek korrekciója

Kérdés: Milyen mértékű, illetve mi lehet az az ajánlati elemekre vonatkozó hiba, hiányosság, amely hiánypótlás, felvilágosításkérés eredményeként még javítható, módosítható az ajánlatban?
Részlet a válaszból: […]Lényeges, hogy a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplő bevonása sem lehetséges, tehát az ajánlat ilyen tartalommal nem módosítható - második mondat.A törvény 67. §-ának (7) bekezdése értelmében a hiánypótlás nem eredményezheti sem a 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek megsértését, és nem járhat az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat módosításával sem - a) és b) pontok.A (8) bekezdés értelmében azonban a hiánypótlás során lehetőség nyílik az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítására, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.Fenti rendelkezések betartását az ajánlatkérő ellen­őrzi, és a Kbt. 68. §-a lehetőséget ad az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3188
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Ajánlatkérő által javítható tételek az ajánlatban

Kérdés: Melyek azok a tételek egy ajánlatban, melyeket az ajánlatkérő javíthat? Kell-e a javításokról tájékoztatni ajánlattevőket?
Részlet a válaszból: […]az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell. E szerint az ajánlatkérő számítási hibát javíthat az ajánlatban.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2690