Szerződés részét képező ajánlat nyilvánosságra hozatala, feltöltése

Kérdés: Ha a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés szövege úgy rendelkezik, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlata elválaszthatatlan része a szerződésnek, akkor a szerződés nyilvánossága alapján az ajánlat üzleti titok keretében nem védett részét is nyilvánosságra kell hozni? Fel kell tölteni a szerződéssel együtt a Hatóság adatbázisába, illetve, például közérdekű adatigénylés keretében, a megkért szerződéssel együtt meg kell küldeni az igénylő részére?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 43. §-ában egyértelműen a megkötött szerződésről beszél. Amennyiben a szerződés elválaszthatatlan része maga az ajánlat is, úgy a közzétételi kötelezettség arra is vonatkozik. Ennek ellenőrzése, szankcionálása azonban visszafogott hazánkban.A Kbt. 43....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 10.

Üzleti titokká nyilvánítás mértéke

Kérdés: Az ajánlattevő üzleti titoknak nyilváníthatja-e jogszerűen a teljes ajánlatát?
Részlet a válaszából: […] A kizáró ok és az alkalmassági feltételeket igazoló dokumentumok, információk egy része nyilvánosan elérhető (kizáró okok), az alkalmassági követelmények nyilvánosságra hozatala pedig nem sérti az ajánlattevő üzleti érdekeit, kivéve ha a referenciák használata, például...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 12.

Nyertes pályázó ajánlatának elküldése a kérelmezőnek

Kérdés: Közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően betekintésre hivatkozva az ajánlatkérő elektronikus úton elküldte a nyertes pályázó ajánlatát a kérelmezőnek. Az ajánlatkérő jogszerűen járt el, amikor átadta, illetve elküldte a nyertes pályázó ajánlatát?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérő kötelezettsége a Kbt. 99/A. §-ának (3)bekezdése szerint, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlatát nyilvánosságra hozza,amennyiben az a szerződés részét képezi.Az előzőekben hivatkozott rendelkezés értelmében azajánlatkérő a közbeszerzési eljárás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.