Végső ajánlat tartalma

Kérdés: Megtehetjük-e, hogy a végső tárgyalást követően a végső ajánlatban csak annyit írunk, hogy "eredeti ajánlatát cégünk fenntartja"? Lehetséges ez?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlattevő nem kötelezhető arra, hogy a végső ajánlatban eltérő ajánlatot tegyen. Az eredeti ajánlat fenntartása jelzi, hogy az ajánlati kötöttség a korábban benyújtott ajánlat vonatkozásában áll be. Nem szükséges tehát újra benyújtani az ajánlatot, sőt nem is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 10.

Kiegészítő termékek megajánlhatósága

Kérdés: Hogyan értendő az, hogy megajánlhatunk kiegészítő termékeket?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben lehetőség van például az értékelési szempontrendszer alapján kiegészítő szolgáltatások nyújtására, a kiegészítő termékek beárazása is hasonló lehetőség. Ezzel azonban járhat egy olyan ellentmondás, mely szerint a beárazott kiegészítő termékek nem voltak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 18.

Ajánlatadás feltételekkel

Kérdés: Érvényes-e az ajánlat, ha a kiírással kapcsolatban feltételeket támaszt az ajánlatkérő felé?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre nagyon nehéz egyszerű választ (igen/nem) adni, hiszen ez attól függ, hogy az ajánlatérő milyen rendelkezéseket tett a kiírásban. Amennyiben a közbeszerzési ajánlatkérésben az ajánlatkérő "megengedte", hogy az ajánlattevő meghatározza azokat a feltételeket,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 29.

Szerződéskötés utáni időpont figyelembevétele ajánlattételkor

Kérdés: Hogyan tehetünk eleget annak az ajánlatkérői felhívásnak, hogy az ajánlatban a szerződéskötés utáni állapotra kalkuláljunk? Ez mit jelent? Hogyan kalkulálhatunk később bekövetkező, az ajánlattétel időpontjában nem ismert feltételekkel?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési eljárás célja, hogy annak eredményeként szerződést kössenek a felek árubeszerzésre, szolgáltatás teljesítésére vagy építési beruházás megvalósítására. A szerződések változó időtartamra szólhatnak, attól függően, hogy egyszerű termék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 29.

Ajánlatok tartalma

Kérdés: Milyen tartalommal kell az ajánlatot elkészíteni? Van-e hivatalos ajánlati iratminta? Tudnak-e esetleg általánosan elfogadható összeállítási útmutatót adni egy ajánlat összeállítására, vagy ezt a felhívás és dokumentáció szerint tegyék az ajánlattevők? Esetleg vannak-e általánosítható elvek?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatok elkészítésénél elsősorban a kiírást kell alapul venni, és a pályázatot a szerinti tagolással és tartalommal elkészíteni, valamint a kért mellékletekkel ellátni. "Hivatalos", azaz jogszabályi szinten közzétett ajánlati mintát nem találunk - az más kérdés,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 12.

Teljesíthetetlen ajánlatterv

Kérdés: Milyen jogkövetkezménnyel jár, ha az ajánlatterv teljesíthetetlen feltételeket tartalmaz?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 87. §-a rendelkezik arról, hogy amennyiben az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek, vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 3.