Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott ajánlat tartalma tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Végső ajánlat tartalma

Kérdés: Megtehetjük-e, hogy a végső tárgyalást követően a végső ajánlatban csak annyit írunk, hogy "eredeti ajánlatát cégünk fenntartja"? Lehetséges ez?
Részlet a válaszból: […]jelzi, hogy az ajánlati kötöttség a korábban benyújtott ajánlat vonatkozásában áll be. Nem szükséges tehát újra benyújtani az ajánlatot, sőt nem is szerencsés. Bármilyen módon lehet eltérés a korábban benyújtott és a fenntartott ajánlat között.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4097
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Kiegészítő termékek megajánlhatósága

Kérdés: Hogyan értendő az, hogy megajánlhatunk kiegészítő termékeket?
Részlet a válaszból: […]tehát például további szolgáltatást ajánl meg az ajánlattevő, mellyel hozzáadott értéket közvetít, akkor egy-egy további szolgáltatás megajánlása - amennyiben azt az ajánlatkérő megfelelően definiálta, hogy mire gondol - valóban összehasonlítható ajánlatokat eredményez. A be nem azonosított kiegészítő termékek esetében azonban a beszerzés tárgyának kibővítéséről beszélünk, ezért ezt nem lehet azonosítani az előbbiekben jelzett további szolgáltatás nyújtásával.Ha azonban az eredeti beszerzési tárgykörben is szerepeltek nevesített kiegészítők, és az ajánlattevő ezek bármelyikére képes ajánlatot tenni, akkor valójában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. június 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3424
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Szerződéskötés utáni időpont figyelembevétele ajánlattételkor

Kérdés: Hogyan tehetünk eleget annak az ajánlatkérői felhívásnak, hogy az ajánlatban a szerződéskötés utáni állapotra kalkuláljunk? Ez mit jelent? Hogyan kalkulálhatunk később bekövetkező, az ajánlattétel időpontjában nem ismert feltételekkel?
Részlet a válaszból: […]időszakban történő teljesítésére, vagy egy épület vagy építmény megvalósítására irányulnak.Az ajánlattevőnek fentiekből következően a szerződési időszakra vonatkozóan kell ajánlatát megtennie, azaz az ajánlati ár, illetve a szerződés teljesítésével összefüggő feltételek kidolgozásakor egy későbbi időszakot kell figyelembe vennie akkor is, ha azokat a feltételeket még nem ismeri, amelyek között teljesítenie kell. Éppen ezekre a körülményekre tekintettel kell az ajánlattétel során meghatároznia az ajánlattevőnek azt, hogy ajánlata során milyen feltételeket vett figyelembe, illetve a feltételek milyen változása esetén tartja fenn például az árváltoztatás jogát. Tipikus szerződési feltétel szokott lenni példának okáért hosszabb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3172
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Ajánlatadás feltételekkel

Kérdés: Érvényes-e az ajánlat, ha a kiírással kapcsolatban feltételeket támaszt az ajánlatkérő felé?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérő "megengedte", hogy az ajánlattevő meghatározza azokat a feltételeket, amelyek között a szerződést teljesíteni tudja, vagy megengedte, hogy a szerződési feltételekre az ajánlattevő megajánlásokat tegyen, akkor az ilyen ajánlattevői "feltételek" tulajdonképpen válaszok az ajánlatkérői kiírásra, azaz az ajánlat érvényes lesz.Amennyiben azonban a közbeszerzési kiírás
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3171

5. találat: Ajánlatok tartalma

Kérdés: Milyen tartalommal kell az ajánlatot elkészíteni? Van-e hivatalos ajánlati iratminta? Tudnak-e esetleg általánosan elfogadható összeállítási útmutatót adni egy ajánlat összeállítására, vagy ezt a felhívás és dokumentáció szerint tegyék az ajánlattevők? Esetleg vannak-e általánosítható elvek?
Részlet a válaszból: […]felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. Az ajánlattevőnek a kizáró okokkal kapcsolatban a 63. § (1)-(4) bekezdése szerint kell eljárnia - amely eljárás nyilatkozatok megtételéből, valamint igazolások csatolásából áll. Az ajánlattevő továbbá köteles igazolni a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát, és az erre vonatkozó igazolásokat az ajánlatban kell megadnia. A Kbt. kizárja, hogy az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot tehessen más ajánlattevővel, illetőleg hogy abban más ajánlattevő - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozójaként részt vehessen. Az ajánlatban - amennyiben azt az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírta - meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül, illetőleg az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat. Abban az esetben, ha az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírta, az ajánlattevő által a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságára vonatkozó igazolásokat is az ajánlatban kell megadni. Külön rendelkezést tartalmaz a Kbt. az építési beruházásokkal kapcsolatos ajánlatok tekintetében. E szerint az építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetében az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról is, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 150
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Teljesíthetetlen ajánlatterv

Kérdés: Milyen jogkövetkezménnyel jár, ha az ajánlatterv teljesíthetetlen feltételeket tartalmaz?
Részlet a válaszból: […]aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles kérni, mégpedig írásos formában. Az ajánlatkérőnek az indokolás, valamint a rendelkezésére álló iratok alapján kell meggyőződnie az ajánlati elemek valós voltáról, valamint teljesíthetőségéről. Ha az ajánlattevő által adott indokolást az ajánlatkérő nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 35
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,