Ajánlat visszavonása egyéb kommunikáció keretében tett nyilatkozattal

Kérdés: Az ajánlattevő egyéb kommunikáció keretében az ajánlata visszavonásáról nyilatkozott, azonban az ajánlat visszavonására irányuló eljárási cselekményt az EKR-ben nem végezte el. Az ajánlatkérőnek fel kell erre szólítania az ajánlattevőt egyéb kommunikáció keretében, vagy érvénytelenítheti az ajánlatot az ajánlattevő nyilatkozata alapján?
Részlet a válaszából: […] Függetlenül az ajánlatkérő nyilatkozatától, amennyiben az eljárási cselekményt az ajánlatkérő nem végezte el, úgy nyilatkozata nem minősül azzal egyenértékűnek.Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet 9. § (2) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 14.

Ajánlat visszavonása az EKR-ben

Kérdés: Hogyan tudom teljesen visszavonni az ajánlatot, ha az EKR nem teszi azt lehetővé?
Részlet a válaszából: […] A kérdező vélhetően a Kbt. 55. § (7) bekezdésére utal, mely az új ajánlat benyújtását csak akkor teszi lehetővé ajánlattételt követően, ha az eredeti ajánlatot az ajánlattevő visszavonja. Ezt azonban az EKR nem is teszi másként lehetővé, amennyiben ugyanarról az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Betekintési lehetőség a közbeszerzési dokumentumokba visszavont ajánlat esetén

Kérdés: Visszavontam az ajánlatomat, és mégis kaptam bontási jegyzőkönyvet, sőt a felolvasólapokat is meg tudom nézni. Ez nem alkalmas visszaélésre?
Részlet a válaszából: […] Sajátos megoldás, jelenleg valóban kap bontási jegyzőkönyvet az az ajánlattevő is, aki/amely az ajánlati kötöttség beálltát megelőzően visszavonta az ajánlatát. Ez alkalmas lehet piaci információk megszerzésére anélkül, hogy kockázatot kellene az ajánlattevőnek vállalnia...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 18.

Ajánlat visszavonása, újra benyújtása

Kérdés: Hogyan tudom az ajánlatot visszavonni? Ha visszavonom, és mégis be akarom újra nyújtani, akkor az elejétől kell kezdenem az ajánlattételt?
Részlet a válaszából: […] A benyújtott ajánlattal kapcsolatban lehetőség van az ajánlat visszavonására vonatkozó eljárási cselekmény megtételére. A szintén sms-kóddal működő visszavonás esetében az ajánlattevő valójában nem lesz ajánlattevői státuszban, hiszen érvényes ajánlata nem lesz a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 20.

Ajánlat visszavonása, visszalépés hiánypótlási szakaszban

Kérdés: Egyetlen ajánlattevőként hiánypótlási szakaszban vagyunk, de már korábban kellett volna nyilatkoznunk, ha nem tartjuk fenn az ajánlatunkat. Felmerült bennünk, hogy esetleg nem tartjuk fenn az ajánlatunkat. Van erre még lehetőségünk? (Összegzést még nem kaptunk.)
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 70. §-ának (2) bekezdése értelmében a válasz elmaradásával valójában igen válasz született, mivel a főszabály szerint a válasz elmaradása ebben a fázisban valójában az ajánlati kötöttség automatikus meghosszabbodását eredményezi, függetlenül az ajánlattevő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 10.

Ajánlat visszavonásának jogkövetkezményei

Kérdés: Mi a következménye annak, ha az ajánlattevő későn vonja vissza ajánlatát? Egy jogorvoslati ügyben - D.560/2017 - úgy látjuk, akár el is marasztalhatja emiatt a DB. Egyáltalán van arra lehetőség, hogy az ajánlat visszavonását az ajánlattevő következmény nélkül tehesse meg?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlattevő nem képes a szerződés teljesítésére, ajánlatát visszavonhatja az ajánlati kötöttség beálltáig. Ha ezt követően áll el, akkor az ajánlati biztosíték elvesztése az a szankció, mely sújtja emiatt az ajánlattevőt, amennyiben az ajánlatkérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 13.

Visszavont ajánlat helyett új ajánlat benyújthatósága

Kérdés: Ajánlatunkat egyedüli ajánlattevőként nyújtottuk be. Megtehetjük-e, hogy az ajánlattételi határidő lejárta előtt visszavonjuk azt, és helyette konzorciumban egy másik ajánlatot nyújtunk be?
Részlet a válaszából: […] Mivel az ajánlati kötöttség csak az ajánlattételkor áll be egyszakaszos eljárás esetében, az ajánlatát szabadon visszavonhatja az ajánlattevő, és helyette új ajánlatot nyújthat be konzorciumban. Javasolható, hogy a konzorciumban történő ajánlattétellel egyidejűleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 11.

Ajánlattételi határidő lejártát követően módosított ajánlat

Kérdés: Mi a következménye annak, ha az ajánlattételi határidő lejárta után módosítom vagy visszavonom az ajánlatomat? Az adott eljárásban mit von ez maga után, illetve esetleges későbbi tenderen ér-e minket emiatt valamilyen hátrány?
Részlet a válaszából: […] Nyílt eljárás esetében a következménye az ajánlati biztosíték elvesztése, azonban tárgyalásos eljárás során a visszavonás más következményekkel is járhat. Ha például az ajánlatkérő időközben megváltoztatja a helyszínt, mely nem jár egyébként az ajánlat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 10.

Elállás a közbeszerzési eljárásban való részvételtől benyújtott ajánlat esetén

Kérdés: Benyújtottuk az ajánlatot, de az ajánlattételi határidő alatt a vezetőség úgy döntött, hogy mégsem indulna a cég a tenderen. Hogyan oldható meg az, hogy ne induljunk, de ebből ne legyen hátrányunk sem? Ha nem teljesítjük a hiánypótlási felhívást, az jár-e bármilyen hatással további, közbeszerzési eljárásokban való részvételünk szempontjából?
Részlet a válaszából: […] Ha az ajánlati kötöttség beállt, az ajánlattevő megteheti, hogy nem teljesíti a hiánypótlást, vagy amennyiben nincs hiányossága, a szerződéskötéstől áll el. Közbeszerzési értelemben ennek az lehet a következménye, hogy elveszti az ajánlati biztosítékot, amennyiben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 13.

Önálló ajánlat helyett közös ajánlat benyújtásának lehetősége

Kérdés: Az ajánlattételi határidő időtartama alatt van-e lehetőségünk arra, hogy az eredetileg önálló ajánlattevőként benyújtott ajánlatunk helyett egy másik céggel közös ajánlattevőként induljunk? Technikailag ezt hogyan tudjuk megoldani, az ajánlat visszavonásával?
Részlet a válaszából: […] Ameddig az ajánlattételi határidő nem jár le, addig nem áll be az ajánlattevő számára az ajánlati kötöttség. Ennek megfelelően eredeti ajánlatukat vissza kell vonniuk, tekintettel arra, hogy nem az eredeti ajánlat újabb verzióját nyújtják be, mely automatikusan a korábbi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 13.
1
2