Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott ajánlat visszavonása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Betekintési lehetőség a közbeszerzési dokumentumokba visszavont ajánlat esetén

Kérdés: Visszavontam az ajánlatomat, és mégis kaptam bontási jegyzőkönyvet, sőt a felolvasólapokat is meg tudom nézni. Ez nem alkalmas visszaélésre?
Részlet a válaszból: […]megelőzően visszavonta az ajánlatát. Ez alkalmas lehet piaci információk megszerzésére anélkül, hogy kockázatot kellene az ajánlattevőnek vállalnia. Ugyanakkor az ajánlattétellel dolgoznia kell az ajánlattevőnek, tehát az érdeklődés jelzése gomb önmagában
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4203

2. találat: Ajánlat visszavonása, újra benyújtása

Kérdés: Hogyan tudom az ajánlatot visszavonni? Ha visszavonom, és mégis be akarom újra nyújtani, akkor az elejétől kell kezdenem az ajánlattételt?
Részlet a válaszból: […]akár az új ajánlatát. Nem szükséges a teljes ajánlattételt az elejétől kezdeni. Az ajánlattétel során először a gazdasági szereplőt rögzíti az ajánlattevő, ezt követően megnyílik a lehetőség a felolvasólap kitöltésére, az űrlapok kitöltésére, egyéb dokumentumok feltöltésére. Amikor az ajánlattevő visszanyitja az eredeti ajánlatot, akkor mindent tud módosítani, de valójában nem szükséges visszatérni az első lépéshez, és mindent törölni, hiszen a gazdasági szereplőhöz rendelhet más ajánlattevőt, kapacitást biztosító szervezetet. Ha például a gazdasági szereplő már előkészítette ajánlatát, és az benyújtásra vár, de kiderült, hogy más lesz az ajánlattevő, és az érintett gazdasági szereplő kapacitást biztosító lesz, akkor valóban nem fogja benyújtani az ajánlatot, és a másik gazdasági szereplő kell hogy előkészítse az érintett ajánlatot. Mivel nem számottevő munkáról van szó, nem érdemes a félbemaradt ajánlatot átkonvertálni a másik ajánlattevőre, inkább új ajánlattételt észszerű elkezdeni. Technikailag megoldható, hogy például két konzorciumi tag közül a vezető ajánlattevői státuszt átadják, és ezzel az ajánlat készítésének jogán is osztozzanak,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4178
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Ajánlat visszavonása, visszalépés hiánypótlási szakaszban

Kérdés: Egyetlen ajánlattevőként hiánypótlási szakaszban vagyunk, de már korábban kellett volna nyilatkoznunk, ha nem tartjuk fenn az ajánlatunkat. Felmerült bennünk, hogy esetleg nem tartjuk fenn az ajánlatunkat. Van erre még lehetőségünk? (Összegzést még nem kaptunk.)
Részlet a válaszból: […]hivatkozott 70. § (2) bekezdése szerint, ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.Az ajánlattevőnek tehát az a lehetősége maradt,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4095
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Ajánlat visszavonásának jogkövetkezményei

Kérdés: Mi a következménye annak, ha az ajánlattevő későn vonja vissza ajánlatát? Egy jogorvoslati ügyben - D.560/2017 - úgy látjuk, akár el is marasztalhatja emiatt a DB. Egyáltalán van arra lehetőség, hogy az ajánlat visszavonását az ajánlattevő következmény nélkül tehesse meg?
Részlet a válaszból: […]kötöttség be nem tartására vonatkozó ajánlattevői magatartás megítélésére.A határozat értelmében a Döntőbizottságnak a Kbt. előírásainak betartása tekintetében van hatásköre, jogszabálysértés bekövetkeztének vizsgálatára."Az ajánlati kötöttség szabálya biztosítja az ajánlatkérő mint beszerző számára, hogy az ajánlattevő a törvényben előírt, illetve az ajánlatkérő által meghatározott időpontig kötve van az ajánlatához, vállalásához. A Kbt. 53. § (8) bekezdése egyértelműen kimondja, hogy az ajánlattevő csak az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza az ajánlatát. Ez a közbeszerzési eljárásra vonatkozó kógens előírás, mely az ajánlattevő magatartását szabályozza akként, hogy az ajánlatot jogszerűen csak az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza."A jogorvoslati ügyben az ajánlat visszavonására egyértelműen az ajánlati kötöttség beállta után került sor.Ennek következtében a "Döntőbizottság jogi álláspontja szerint a kérelmezett megsértette a Kbt., valamint a Korm. rendelet ajánlat visszavonására vonatkozó szabályait. A Döntőbizottság álláspontja szerint az ajánlattevői jogsértés objektív következménye az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelensége, a Kbt. 73. § (6) bekezdés a) pontja szerint. Ugyancsak a jogsértés Kbt. szerinti objektív következménye, hogy az ajánlat jogsértő visszavonása következtében az ajánlattevő elveszti az ajánlati biztosítékát. A Kbt. és a Korm. rendelet szabályai szerint irreleváns az a körülmény, hogy mely okok miatt vonta vissza ajánlatát a kérelmezett, az ajánlat visszavonásának ténye megalapozza a Kbt. által meghatározott jogkövetkezményeket."Az ajánlati biztosíték elvesztésének szankciója mellett ugyanakkor a Kbt. 131. §-ának (4) bekezdése akár úgy is olvasható, hogy az ajánlattevőnek valójában jogában áll a szerződés megkötésétől visszalépni. Az említett jogeset ebben a vonatkozásban tartalmaz egy igen fontos elemet, melyben a jogorvoslati fórum egyértelművé teszi, mely szerint ez az előírás sem teszi a nyertes visszalépését jogszerűvé, de menekülési utat biztosít az ajánlatkérőnek, amennyiben a második, általa megjelölt ajánlattevővel meg kívánja kötni a szerződést."A Döntőbizottság rámutat arra is, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdésének a rendelkezése, amely a nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésétől történő visszalépése esetére irányadó szabályokat tartalmazza,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4091
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Önálló ajánlat helyett közös ajánlat benyújtásának lehetősége

Kérdés: Az ajánlattételi határidő időtartama alatt van-e lehetőségünk arra, hogy az eredetileg önálló ajánlattevőként benyújtott ajánlatunk helyett egy másik céggel közös ajánlattevőként induljunk? Technikailag ezt hogyan tudjuk megoldani, az ajánlat visszavonásával?
Részlet a válaszból: […]felállásban, új szereplő bevonásával jelentkeznek új ajánlattal. Ha a korábbi ajánlatot nem vonnák vissza, akkor két ajánlatban is ajánlattevői pozícióban maradnának, mely azonban az ún. többszörös megjelenés tilalmába ütközik az alábbiak szerint.A Kbt. 28. §-ának (1) bekezdése szerint az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében:- nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,- más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3646

6. találat: Elállás a közbeszerzési eljárásban való részvételtől benyújtott ajánlat esetén

Kérdés: Benyújtottuk az ajánlatot, de az ajánlattételi határidő alatt a vezetőség úgy döntött, hogy mégsem indulna a cég a tenderen. Hogyan oldható meg az, hogy ne induljunk, de ebből ne legyen hátrányunk sem? Ha nem teljesítjük a hiánypótlási felhívást, az jár-e bármilyen hatással további, közbeszerzési eljárásokban való részvételünk szempontjából?
Részlet a válaszból: […]értelemben ennek az lehet a következménye, hogy elveszti az ajánlati biztosítékot, amennyiben az ajánlatkérő ezt előírta eljárást megindító felhívásában. Ha a hiánypótlást nem teljesítési az ajánlattevő, az ajánlata érvénytelen lesz, míg ha a szerződést nem köti meg, ajánlata nem lesz érvénytelen. A következmények, melyekkel esetleg számolnia kell a szerződéskötéstől
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3645
Kapcsolódó tárgyszavak: ,