Ajánlat visszavonása keretmegállapodás során

Kérdés: A keretmegállapodás második részében van-e értelme annak, hogy az újraversenyeztetési fázisban az ajánlattételt követően visszavonjuk azt, így valójában tettünk ajánlatot, de legalább nem színlelt ajánlatot nyújtottunk be? Valójában attól szeretnénk mentesülni, hogy megszüntesse a szerződést az ajánlatkérő, amennyiben nem adunk be ajánlatot.
Részlet a válaszából: […] A kérdés rendkívül életszerű, hiszen amennyiben az ajánlatkérő keretmegállapodásában előírta, úgy akár szerződés megszüntetésével vagy kötbérrel is járhat, ha az ajánlattevő az újraversenyeztetések során – melyre a kérdés is utal – nem tesz ajánlatot. A Kbt. 104....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Mérlegelési jogkör kizáró ok esetében

Kérdés: Van-e jogszabállyal alátámasztott mérlegelési jogköre az ajánlattevőnek abban az esetben, ha az értékelési szakaszban észlel hamis adatot egy ajánlatban (ami befolyásolja az értékelés sorrendjét, a műszaki megfelelés, alkalmasság megítélését), vagy kógens módon indokolt megállapítania a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti kizáró ok feltételeinek fennálltát? Az ajánlattevő még bírálati szakaszban, egyéb kommunikációban önkéntesen bejelentette a hamis adatközlés tényét az ajánlatkérőnek, az ajánlatát azonban ezzel párhuzamosan önként nem vonta vissza.
Részlet a válaszából: […] A kérdés alapján kijelenthető, hogy az ajánlattevő egyértelműen, az ajánlatkérő által az eljárás értékelési szakaszában észlelten, hamis adatot közölt az ajánlatában, és ezzel ténylegesen befolyásolta a bírálati szakasz eljárási cselekményeit. Ezáltal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 9.

Ajánlat visszavonása ajánlati kötöttségi időszakban

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha már beállt az ajánlati kötöttség, és mi mégis vissza szeretnénk vonni az ajánlatot, amikor az ajánlatkérő már értékel, de még nincs döntés?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlattevő ebben a helyzetben még nem okoz az ajánlatkérőnek közvetlenül kárt, hiszen még nincs döntés, azaz van lehetőség arra, hogy az összegezésben mást jelöljön meg az ajánlatkérő. Az értékelés során történő visszalépés folyamata az EKR-ben ennek megfelelően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Ajánlat visszavonása egyéb kommunikáció keretében tett nyilatkozattal

Kérdés: Az ajánlattevő egyéb kommunikáció keretében az ajánlata visszavonásáról nyilatkozott, azonban az ajánlat visszavonására irányuló eljárási cselekményt az EKR-ben nem végezte el. Az ajánlatkérőnek fel kell erre szólítania az ajánlattevőt egyéb kommunikáció keretében, vagy érvénytelenítheti az ajánlatot az ajánlattevő nyilatkozata alapján?
Részlet a válaszából: […] Függetlenül az ajánlatkérő nyilatkozatától, amennyiben az eljárási cselekményt az ajánlatkérő nem végezte el, úgy nyilatkozata nem minősül azzal egyenértékűnek.Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet 9. § (2) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 14.

Ajánlat visszavonása az EKR-ben

Kérdés: Hogyan tudom teljesen visszavonni az ajánlatot, ha az EKR nem teszi azt lehetővé?
Részlet a válaszából: […] A kérdező vélhetően a Kbt. 55. § (7) bekezdésére utal, mely az új ajánlat benyújtását csak akkor teszi lehetővé ajánlattételt követően, ha az eredeti ajánlatot az ajánlattevő visszavonja. Ezt azonban az EKR nem is teszi másként lehetővé, amennyiben ugyanarról az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Betekintési lehetőség a közbeszerzési dokumentumokba visszavont ajánlat esetén

Kérdés: Visszavontam az ajánlatomat, és mégis kaptam bontási jegyzőkönyvet, sőt a felolvasólapokat is meg tudom nézni. Ez nem alkalmas visszaélésre?
Részlet a válaszából: […] Sajátos megoldás, jelenleg valóban kap bontási jegyzőkönyvet az az ajánlattevő is, aki/amely az ajánlati kötöttség beálltát megelőzően visszavonta az ajánlatát. Ez alkalmas lehet piaci információk megszerzésére anélkül, hogy kockázatot kellene az ajánlattevőnek vállalnia...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 18.

Ajánlat visszavonása, újra benyújtása

Kérdés: Hogyan tudom az ajánlatot visszavonni? Ha visszavonom, és mégis be akarom újra nyújtani, akkor az elejétől kell kezdenem az ajánlattételt?
Részlet a válaszából: […] A benyújtott ajánlattal kapcsolatban lehetőség van az ajánlat visszavonására vonatkozó eljárási cselekmény megtételére. A szintén sms-kóddal működő visszavonás esetében az ajánlattevő valójában nem lesz ajánlattevői státuszban, hiszen érvényes ajánlata nem lesz a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 20.

Ajánlat visszavonása, visszalépés hiánypótlási szakaszban

Kérdés: Egyetlen ajánlattevőként hiánypótlási szakaszban vagyunk, de már korábban kellett volna nyilatkoznunk, ha nem tartjuk fenn az ajánlatunkat. Felmerült bennünk, hogy esetleg nem tartjuk fenn az ajánlatunkat. Van erre még lehetőségünk? (Összegzést még nem kaptunk.)
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 70. §-ának (2) bekezdése értelmében a válasz elmaradásával valójában igen válasz született, mivel a főszabály szerint a válasz elmaradása ebben a fázisban valójában az ajánlati kötöttség automatikus meghosszabbodását eredményezi, függetlenül az ajánlattevő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 10.

Ajánlat visszavonásának jogkövetkezményei

Kérdés: Mi a következménye annak, ha az ajánlattevő későn vonja vissza ajánlatát? Egy jogorvoslati ügyben – D.560/2017 – úgy látjuk, akár el is marasztalhatja emiatt a DB. Egyáltalán van arra lehetőség, hogy az ajánlat visszavonását az ajánlattevő következmény nélkül tehesse meg?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlattevő nem képes a szerződés teljesítésére, ajánlatát visszavonhatja az ajánlati kötöttség beálltáig. Ha ezt követően áll el, akkor az ajánlati biztosíték elvesztése az a szankció, mely sújtja emiatt az ajánlattevőt, amennyiben az ajánlatkérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 13.

Visszavont ajánlat helyett új ajánlat benyújthatósága

Kérdés: Ajánlatunkat egyedüli ajánlattevőként nyújtottuk be. Megtehetjük-e, hogy az ajánlattételi határidő lejárta előtt visszavonjuk azt, és helyette konzorciumban egy másik ajánlatot nyújtunk be?
Részlet a válaszából: […] Mivel az ajánlati kötöttség csak az ajánlattételkor áll be egyszakaszos eljárás esetében, az ajánlatát szabadon visszavonhatja az ajánlattevő, és helyette új ajánlatot nyújthat be konzorciumban. Javasolható, hogy a konzorciumban történő ajánlattétellel egyidejűleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 11.
1
2