Ajánlati ár elírása a felolvasólapon

Kérdés: Az EKR rendszerbe ajánlatadás közben feltöltésre került a részletes (Excel) költségvetés. Atáblázatokból egyértelműen megállapítható a nettó ajánlati ár, valamint a bruttó ajánlati ár. Ellenben a felolvasólapra a bruttó árhoz a nettó ár került, az ajánlatkérő pedig ezen az áron kötné meg a szerződést. Mi ilyenkor az irányadó eljárás? (Már bőven túl vagyunk minden határidőn, az ajánlati biztosítékunk igen magas.)
Részlet a válaszából: […] Mivel már jogorvoslatra nincs lehetőség, de az összegzés módosítására esetleg még van, érdemes kezdeményezni azt. Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy az ajánlatkérő egyáltalán szeretné-e ezt a számára elő­nyös helyzetet tisztázni. Mivel az eljárás során nem került...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 9.

Eljárás fedezetet jelentősen meghaladó ajánlati ár esetén

Kérdés: Ha az összességében legkedvezőbb pontozású ajánlat a legdrágább, és messze meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet az ajánlati ár, akkor mi a kizárás megfelelő hivatkozási alapja? Nyertesnek hirdethetem-e a másik (30%-kal kedvezőbb ajánlatot tevő) céget, ha egyébként érvényes az ajánlata?
Részlet a válaszából: […] ...tehát lehetőség arra, hogy a második ajánlattevővel szerződjön az ajánlatkérő abban az esetben, ha az első ajánlattevő ajánlati ára alapján fedezethiány miatt az eljárás eredménytelen. Az eredménytelenségi ok egyértelműen be kell, hogy következzen,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 7.

Ajánlati ár megalapozottságának vizsgálata

Kérdés: Az ajánlati ár megalapozottságának vizsgálatánál milyen szempontokat vesz figyelembe az ajánlatkérő?
Részlet a válaszából: […] ...kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 14.

Ajánlati ár megalapozottságának vizsgálata

Kérdés: Miért kér az ajánlatkérő információt az általunk kínált ár tartalmával kapcsolatban, ha nem kért fel aránytalanul alacsony ár miatt indokolás írására? Nem a miénk a legjobb ár, emiatt különösen nem értem ezt módszert az ajánlatkérő részéről.
Részlet a válaszából: […] ...ritkán alkalmazott megoldásról van szó, amikor az ajánlatkérő nem képes dönteni jellemzően a legjobb ajánlatot tevő ajánlattevő ajánlati árának megalapozottságáról. A Kbt. alábbi 72. § (5) bekezdésének alkalmazása során az ajánlatkérő információt kér...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 13.

Ajánlati ár aránytalanul alacsonynak minősítése

Kérdés: Az ajánlatkérő az eljárási dokumentumban előírta, hogy amennyiben a becsült értéktől több mint 30 százalékban eltér az ajánlati ár, akkor azt aránytalanul alacsonynak minősíti. Van ehhez joga az ajánlatkérőnek?
Részlet a válaszából: […] ...kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 10.

Ajánlati ár figyelembevétele az értékelés során építési beruházások, tervezői, mérnöki szolgáltatások esetén

Kérdés: Amennyiben kivitelezésre és kiviteli terv készítésére egy közbeszerzési eljárás keretében kerül sor (egy szerződés kerül aláírásra), alkalmazni kell-e kötelezően a 322/2015. Korm. rendelet 9. §-ának (3) bekezdésében előírtakat, vagyis hogy az ajánlati ár az értékelés során nem vehető nagyobb mértékben figyelembe, mint a többi értékelési szempont együttesen? Esetleg a kormányrendelet 24. §-ának (3) bekezdése lehet irányadó? Jelen esetben a tervezési munka a becsült érték kb. 2 százalékát teszi ki. Továbbá kötelező-e a Korm. rendelet 9. §-ának (2) bekezdése alapján szakmai minőség értékelésére alkalmas részszempontot előírni ugyanezen közbeszerzési eljárásban a tervezéshez kapcsolódóan?
Részlet a válaszából: […] ...szerint szól: a legjobb ár-érték arány, valamint a minőségalapú kiválasztás szempontjának érvényre juttatása érdekében az ajánlati ár az értékelés során nem vehető nagyobb mértékben figyelembe, mint a többi értékelési szempont együttesen.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 10.

Ajánlati ár kötelező vizsgálata

Kérdés: Az ajánlatkérőnek kötelező-e vizsgálnia az ajánlati árat abból a szempontból, hogy az aránytalanul alacsonynak minősül-e az új közbeszerzési törvény alapján? Erre külön fel kell hívnia az ajánlattevők figyelmét?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérőnek saját döntése alapján kell indokolást kérnie, nem köteles a becsült értéktől több mint 20 százalékkal alacsonyabb ajánlati árak esetében indokolást kérni. További változás, hogy a becsült érték a valós piaci árat jelöli, ezért a korábbi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 11.

Környezetvédelmi termékdíj szerepeltetése az ajánlati árban

Kérdés: A jogszabály és a felhívás szerint az ajánlati árat úgy kell meghatározni, hogy abban valamennyi, az ajánlattevő által érvényesíteni kívánt díjat, igényt fel kell tüntetni - az általános forgalmi adó kivételével. Ehhez képest az ajánlatkérő előírta, hogy az ajánlatnak nem kell tartalmaznia a környezetvédelmi termékdíjat, arról majd esetenként, az egyes megrendelések vonatkozásában egyeztetnek a felek attól függően, hogy az eseti megrendeléssel érintett termék termékdíj-fizetési kötelezettség alá esik-e, avagy sem. Elfogadható ez a megoldás?
Részlet a válaszából: […] ...fentiekben ismertetett 71. §-ának általános szabályai tehát lehetővé teszik, hogy az ajánlatkérő például áfa nélkül kérje az ajánlati árat, vagy akár azt, hogy a környezetvédelmi termékdíjat ne számítsa bele az ajánlattevő a kínált árba. Ennek nem az lesz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 19.

Nyilatkozat árra

Kérdés: Ajánlatkérőként milyen ár esetében vagyunk kötelesek az ajánlattevőtől nyilatkozat bekérésére?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 69. §-a szerint az ajánlatkérőnek abban az esetben van intézkedési, vizsgálati kötelezettsége, amikor az ajánlat aránytalanul alacsony árat tartalmaz.A 69. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 13.

Objektív alapú indokolás értelmezése állami támogatás esetén

Kérdés: Állami támogatást kaptunk a beszerzés tárgyához kapcsolódó szolgáltatás nyújtásához, ezért tudtunk kedvezőbb árakat adni, mint a többi ajánlattevő. Az ajánlatkérő indokolásunkat nem fogadta el, az ajánlatot érvénytelennek nyilvánította. Jogszerű volt az eljárása? Ilyen esetben mi az ajánlatkérő eljárásrendje?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérő írásban tájékoztatást kér az ajánlattevőtől a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 13.
1
2
3