Ajánlati dokumentációban nem szereplő helyszíni bejárás megtarthatósága

Kérdés: Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatáskérésben kezdeményezi helyszíni bejárás tartását. Sem az ajánlati felhívás, sem a dokumentáció nem tartalmazza, hogy helyszíni bejárást tartunk. Tarthatunk úgy bejárást, hogy az ajánlati felhívást nem módosítjuk?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlati felhívás módosítása nélkül nem lehetséges olyan tartalom rögzítése, melynek egyértelműen az eljárást megindító hirdetményben van a helye. Így arra nem kerülhet sor, hogy az amúgy is érdeklődést jelző gazdasági szereplők számára az ajánlatkérő megküldi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Szerződés teljesítési határidejének módosítása

Kérdés: Lehet-e módosítani a szerződés teljesítésének határidejét? Amennyiben igen, milyen jogalappal?
Részlet a válaszából: […] A szerződés teljesítésének határidejére vonatkozó jogalapok esetfüggők, nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy mely jogalap a biztos megoldás a szerződés módosítása során. Két vonatkozó jogesetet érdemes egymás mellett ismertetni példaként, hogy alátámasszuk, az adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 8.

Eljárási dokumentumok javítása

Kérdés: Az ajánlatkérő vélhetően módosította az eljárási dokumentumot, ami a mentés időpontjából nem derül ki, de összehasonlítva a korábban feltöltött anyagot, van benne eltérés. Nem sok, de néhány hiba ki van javítva, és már a nyilatkozatokban is helyesen szerepel néhány adat. Egyáltalán van lehetősége az ajánlatkérőnek ebben a formában javítani az eljárási dokumentumokat? Nem kellene szólnia legalább, hogy javított rajta? Hogyan tudom igazolni, hogy én látom az eltérést a korábbihoz képest?
Részlet a válaszából: […] Ha az eljárás során az ajánlatkérő nem hirdetménytartalmat, hanem eljárási dokumentumokat módosít, nem teheti meg a gazdasági szereplők tájékoztatása nélkül. A Kbt. 55. §-ának (3) bekezdése egyértelműen a közvetlen tájékoztatást írja elő, azaz egy új információ...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 13.

Elírás korrekciója az ajánlati felhívásban

Kérdés: Hogyan korrigálható az ajánlati felhívásban egy nyilvánvaló elírás?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlati felhívás javítása új hirdetmény, az ún. korrigendum formájában történhet, melyet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellen­őrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 12.

Felhívás és dokumentáció módosítása

Kérdés: A felhívás és a dokumentáció tartalma meddig módosítható?
Részlet a válaszából: […] A felhívás és a dokumentáció módosításával kapcsolatos kérdéseket a Kbt. 42-43. §-ai rendezik az alábbiak szerint.A Kbt. 42. §-ának (1)–(5) bekezdései a következő rendelkezéseket tartalmazzák:– nyílt eljárásban az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 18.

Ajánlattételi felhívás módosítása

Kérdés: Milyen indokkal és feltételekkel módosítható az ajánlattételi felhívás?
Részlet a válaszából: […] A választ a Kbt. 41. §-a alapján lehet leginkább Kbt.-konform és életszerű módon megadni.A törvény 41. §-a a szerződés tárgyára, a benyújtandó ajánlat összetettségére, a benyújtandó dokumentumok körére utal, melyek pontosítása, kiegészítése mind az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 11.

Banki igazolás hatálya ajánlati felhívás módosítása függvényében

Kérdés: Hiánypótlásban a banki nyilatkozatainkkal kapcsolatban azt kifogásolják, hogy azok nem az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított egy évre vonatkoznak. Ez valóban része a felhívásnak, ugyanakkor az ajánlati felhívást az ajánlatkérő módosította. Az egységes szerkezetbe foglalt módosított dokumentációban található ajánlati felhívás feladásának dátuma három héttel későbbre tolódott. Emiatt a bankjainktól új banki nyilatkozatot kértem ugyanazzal a tartalommal, mint előző alkalommal, kivéve hogy az ajánlati felhívás feladásának dátumát átírattam az új, egységes szerkezetbe foglalt dokumentáció és felhívás feladási dátumának megfelelően. Az ajánlatkérő ezeket a banki nyilatkozatokat kifogásolja, és olyanokat kér helyettük, amelyek az eredeti felhívás feladásától visszaszámított egy évre vonatkoznak. Elfogadja-e az ajánlatkérő, ha benyújtjuk azokat a banki nyilatkozatokat, amelyekben a korábbi időszakról nyilatkozik a bank, a hiánypótlás kibocsátását megelőzően, hiszen akkor is kértünk igazolást, amelyet végül nem használtunk fel?
Részlet a válaszából: […]  Szűken vett értelemben az eredeti felhívás időpontja számít,azaz az ajánlatkérő valóban kérhette a nyilatkozatokat a kérdés szerintihatállyal, hiszen nem jogsértő a banki nyilatkozat kérése két évet nemmeghaladó időtartamra. Esetünkben tehát lehetne vitatkozni arról,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 21.

Költségek megtérítése kiírás visszavonása esetén

Kérdés: Ha az ajánlatkérő az ajánlati határidő lejárta előtt egy nappal visszavonja a felhívását, és mi eddig az időpontig elkészítettük a teljes ajánlatot, és be is adtuk azt a kiírás szerint, a visszavonásból eredő költségeink megtérítését kérhetjük-e az ajánlatkérőtől? Esetleg kártalanítás jogcímén? Ehhez kapcsolódva kérdezzük, hogy változtak-e az ajánlati felhívás, a dokumentáció ajánlatkérő általi módosíthatóságának, illetve az ajánlat visszavonhatóságának a szabályai?
Részlet a válaszából: […] A felhívás és a dokumentáció módosítására vonatkozószabályokat is érintette a Kbt. legutolsó módosítása. A módosult rendelkezésekértelmében sem változott azonban a módosítás határideje, azaz az ajánlatkérőváltozatlanul az ajánlattételi határidő lejártáig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 11.

Ajánlati felhívás, dokumentáció módosításának határideje

Kérdés: Jogszerű-e az ajánlati felhívásnak az a kitétele, miszerint az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor és bármilyen okból módosíthatja az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció feltételeit?
Részlet a válaszából: […] A felhívás feleslegesen ugyan, de egyértelművé teszi, hogy afelhívás és a dokumentáció feltételei módosulhatnak, ez azonban csak a Kbt.szabályainak megfelelően történhet. Azaz módosítás esetében újraindulnak ahatáridők, és egyben a módosításról az ajánlatkérő köteles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Téves, megváltozott telefonszám

Kérdés: Mi a helyzet, ha a kiírásban szereplő telefonszámon az ajánlatkérőt nem tudjuk elérni? És ha a felhívás közzétételét követően következett be számváltozás, az a kiírás módosítását (visszavonását) eredményezi?
Részlet a válaszából: […] Mivel az ajánlatkérő más, alternatív módon is elérhető, ígytovábbi elérhetőséget is megadhat az ajánlattevő számára, amennyiben szükséges.Ha azonban például a faxszám nem működik, mert megváltozott, kulcskérdés, hogya felhívásban is módosításra kerüljön, amely a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 7.
1
2