Keresés eredménye

9 találat a megadott ajánlati felhívás visszavonása tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Ajánlatkérő visszalépési lehetősége az eljárástól az új Kbt. hatálybalépését követően
Kérdés: November 1-je után indítunk közbeszerzési eljárást uniós rezsimben. Ezt követően van-e visszalépési lehetősége az ajánlatkérőnek? Ha vissza kívánjuk vonni a felhívást, hogyan tehetjük meg azt?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérő az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha az eljárást megindító felhívásban felhívta a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az (1) bekezdésben foglalt határidőt követően bekövetkezik, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés);- feltételes közbeszerzés indítható akkor is, ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, támogatásiszerződés-módosítást vagy változásbejelentést) nyújtott be vagy fog benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére -, és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3757
2. találat: Kötelezettségek az ajánlati felhívás visszavonása esetén
Kérdés: Ha az ajánlatkérő visszavonja az ajánlattételi felhívást, akkor elegendő, ha erről hirdetményt tesz közzé, vagy külön tájékoztatnia kell a már ismert ajánlattevőket is?
Részlet a válaszból: […]feltételekhez köti a visszavonást, jelesül ahhoz, hogy az ajánlatkérő által előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülmény legyen az indok, ami miatt az ajánlatkérő nem alkalmas a szerződés megkötésére, vagy teljesítésére. Ekkor azonban az eljárás eredménytelenné nyilvánítása keretében történik a visszavonás, azaz nem kerül sor az ajánlattételi felhívás visszavonására, hanem tájékoztatót tesz közzé az ajánlatkérő az eljárás eredménytelenségéről az összegezés eljuttatását követően.A közbeszerzési törvény az elmondottak vonatkozásában az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:- az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig visszavonhatja;- ha az eljárást megindító[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3725
3. találat: Ajánlati felhívás visszavonása
Kérdés: A kiírással kapcsolatban a vártnál nagyobb számú kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett. Megfontoljuk, hogy visszavonjuk a felhívást. Lehetséges-e ez és milyen feltételekkel?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3590
4. találat: Ajánlati felhívás visszavonhatósága
Kérdés: Hány alkalommal lehet visszavonni egy ajánlati felhívást? Mi a helyzet akkor, ha a felhívás visszavonása után még eredménytelenné is nyilvánítja az eljárást az ajánlatkérő?
Részlet a válaszból: […]miatt eredménytelenné nyilvánítja [66. § (1) bekezdése, 44. § (3) bekezdése];- valamelyik ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az eljárás tisztaságát, vagy a többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt;- a 65. § (2) bekezdése szerinti esetben az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejár az ajánlati kötöttség, és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát;- a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3516
5. találat: Kárigény kiírás többszöri visszavonása miatt
Kérdés: Az ajánlatkérő a pályázatot harmadik alkalommal vonja vissza. Emiatt jelentős költségünk merült fel. Jogszerű-e az ajánlatkérő eljárása, és érvényesíthetjük-e a szükségtelenül felmerült költségeink iránti igényünket?
Részlet a válaszból: […]Döntőbizottság, illetve - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata során - a bíróság a jogsértést jogerősen megállapítsa.A (2) bekezdés szerint, ha az ajánlattevő kártérítésként kizárólag az ajánlat elkészítésével és a közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerült költségeinek megtérítését követeli az ajánlatkérőtől, e kártérítési igény érvényesítéséhez elegendő azt bizonyítania, hogy- az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésre, illetve a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok valamely rendelkezését, és- valódi esélye volt a szerződés elnyerésére, valamint- a jogsértés kedvezőtlenül befolyásolta a szerződés elnyerésére vonatkozó esélyét - a)-c) pontok.Fentiek szerint tehát az előkészítéssel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3142
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Benyújtott ajánlat költségeinek visszaigénylése ajánlati felhívás visszavonása esetén
Kérdés: Ha az ajánlatkérő visszavonja az ajánlati felhívást, és mi már benyújtottuk az ajánlatot, visszaigényelhetjük-e az igazoltan felmerült költségeinket? A jövő évtől milyen szabályozás lesz ebben a kérdésben?
Részlet a válaszból: […]a jogsértés kedvezőtlenül befolyásolta a szerződés elnyerésére vonatkozó esélyét - a)-c) pontok. A jelenleg hatályos szabályok a 2012. január 1-jétől hatályba lépő szabályozásba majdnem szó szerint ugyanúgy kerültek bele, mint az új törvény 165. §-ának (2) bekezdésébe. Tartalmi különbség azonban nincs a hatályos és a jövőben hatályba lépő szabály között. A 2012. január 1-jéről hatályos törvény 165. § (2) bekezdésének a)-c) pontjai szerint ha az ajánlattevő kártérítésként kizárólag az ajánlat elkészítésével és a közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerült költségeinek megtérítését követeli az ajánlatkérőtől, e kártérítési igény érvényesítéséhez elegendő azt bizonyítania, hogy - az ajánlatkérő megsértette a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2857
7. találat: Visszavonást követő kiírásra alkalmazandó Kbt.-szabályok
Kérdés: Ha a kiírást az ajánlatkérő visszavonja, és az szeptember 15-e előtt jelent meg, majd ezt követően újra (ismételten) kiírja a beszerzést, a Kbt. mely rendelkezéseit kell alkalmazni: a szeptember 15-e előttit vagy az az utánit?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2513
8. találat: Költségek megtérítése kiírás visszavonása esetén
Kérdés: Ha az ajánlatkérő az ajánlati határidő lejárta előtt egy nappal visszavonja a felhívását, és mi eddig az időpontig elkészítettük a teljes ajánlatot, és be is adtuk azt a kiírás szerint, a visszavonásból eredő költségeink megtérítését kérhetjük-e az ajánlatkérőtől? Esetleg kártalanítás jogcímén? Ehhez kapcsolódva kérdezzük, hogy változtak-e az ajánlati felhívás, a dokumentáció ajánlatkérő általi módosíthatóságának, illetve az ajánlat visszavonhatóságának a szabályai?
Részlet a válaszból: […]megállapítani, hogy a megfelelő ajánlattételhez elegendő időtartam álljon rendelkezésre. Ez azonban nem járhat le korábban, mint a módosító hirdetmény feladásának napjától számított 20. napot követő első munkanap. Amennyiben az eredeti ajánlattételi határidő ennél később járna le, akkor azt nem kell módosítani. A módosított dokumentációt a módosításokkal egységes szerkezetbe kell foglalni, és az ajánlattevőknek ellenérték fizetése nélkül kell átadni. Amennyiben az eredeti dokumentációnak terv is részét képezte, és az a módosítás folytán nem változott, a tervet - az egységes dokumentáció részeként - nem kell ismételten átadni. A felhívás visszavonása a módosításnak egy speciális válfaja, hiszen az ajánlatkérő tulajdonképpen eláll a meghirdetett beszerzési igényétől.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2494
9. találat: Ajánlati felhívás visszavonhatósága
Kérdés: Hány alkalommal vonható vissza az ajánlati felhívás, és tehető helyette közzé új?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. július 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2032