Ajánlatkérő visszalépési lehetősége az eljárástól az új Kbt. hatálybalépését követően

Kérdés: November 1-je után indítunk közbeszerzési eljárást uniós rezsimben. Ezt követően van-e visszalépési lehetősége az ajánlatkérőnek? Ha vissza kívánjuk vonni a felhívást, hogyan tehetjük meg azt?
Részlet a válaszából: […] Az új Kbt. külön nevesíti a visszalépés lehetőségét a közbeszerzésben az alábbiak szerint.A részvételi vagy az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő az eljárást szabadon visszavonhatja, melyről a jelentkezőket, ajánlattevőket tájékoztatni kell. A törvény 53....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 1.

Kötelezettségek az ajánlati felhívás visszavonása esetén

Kérdés: Ha az ajánlatkérő visszavonja az ajánlattételi felhívást, akkor elegendő, ha erről hirdetményt tesz közzé, vagy külön tájékoztatnia kell a már ismert ajánlattevőket is?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 44. §-a külön szabályt tartalmaz a hirdetmény visszavonására, mely kétszakaszos eljárás esetében a részvétel, egyszakaszos eljárás esetében az ajánlattételi határidő lejártáig történhet meg.A jogszabály két esetet különböztet meg, egyrészt amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 14.

Ajánlati felhívás visszavonása

Kérdés: A kiírással kapcsolatban a vártnál nagyobb számú kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett. Megfontoljuk, hogy visszavonjuk a felhívást. Lehetséges-e ez és milyen feltételekkel?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlatkérő azon az állásponton van, hogy az eljárás várhatóan eredménytelen lenne, mivel a beérkezett kérdések alapján várhatóan az ajánlattevők nem lennének képesek ajánlatot tenni, avagy az ajánlatok nem lennének összehasonlíthatók, továbbá komoly...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 18.

Ajánlati felhívás visszavonhatósága

Kérdés: Hány alkalommal lehet visszavonni egy ajánlati felhívást? Mi a helyzet akkor, ha a felhívás visszavonása után még eredménytelenné is nyilvánítja az eljárást az ajánlatkérő?
Részlet a válaszából: […] Egy adott ajánlati felhívást csak egy alkalommal lehet visszavonni. Megtörténhet, hogy az ajánlatkérő nem tette időben közzé a felhívás visszavonását, ezért az értékelés szakaszában kénytelen eredménytelennek nyilvánítani az eljárását. Ez azonban saját hibájának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 12.

Kárigény kiírás többszöri visszavonása miatt

Kérdés: Az ajánlatkérő a pályázatot harmadik alkalommal vonja vissza. Emiatt jelentős költségünk merült fel. Jogszerű-e az ajánlatkérő eljárása, és érvényesíthetjük-e a szükségtelenül felmerült költségeink iránti igényünket?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzésekkel kapcsolatos egyéb polgári perek körében a Kbt. foglalkozik a kérdéssel. Van tehát lehetőség - nem a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt - kifogásolni az ajánlatkérő tevékenységét, méghozzá kifejezetten abban az esetben, amikor az ajánlattevő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 24.

Benyújtott ajánlat költségeinek visszaigénylése ajánlati felhívás visszavonása esetén

Kérdés: Ha az ajánlatkérő visszavonja az ajánlati felhívást, és mi már benyújtottuk az ajánlatot, visszaigényelhetjük-e az igazoltan felmerült költségeinket? A jövő évtől milyen szabályozás lesz ebben a kérdésben?
Részlet a válaszából: […]  A költségekkel kapcsolatban a hatályos törvény a Ptk.szabályainak megfelelően teszi lehetővé a költségek visszatérítését.A Kbt. közbeszerzéssel kapcsolatos egyéb polgári perekrevonatkozó szabályai között találhatók a vonatkozó előírások, amelyekegyértelművé...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 12.

Visszavonást követő kiírásra alkalmazandó Kbt.-szabályok

Kérdés: Ha a kiírást az ajánlatkérő visszavonja, és az szeptember 15-e előtt jelent meg, majd ezt követően újra (ismételten) kiírja a beszerzést, a Kbt. mely rendelkezéseit kell alkalmazni: a szeptember 15-e előttit vagy az az utánit?
Részlet a válaszából: […]

Az új eljárás függetlenül kerül kiírásra az azt megelőzőtől. Az új eljárás tehát jogilag független az előző visszavonttól, azaz az új szabályokat kötelező alkalmazni mind az eljárás, mind a szerződés, mind a teljesítés tekintetében.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.

Költségek megtérítése kiírás visszavonása esetén

Kérdés: Ha az ajánlatkérő az ajánlati határidő lejárta előtt egy nappal visszavonja a felhívását, és mi eddig az időpontig elkészítettük a teljes ajánlatot, és be is adtuk azt a kiírás szerint, a visszavonásból eredő költségeink megtérítését kérhetjük-e az ajánlatkérőtől? Esetleg kártalanítás jogcímén? Ehhez kapcsolódva kérdezzük, hogy változtak-e az ajánlati felhívás, a dokumentáció ajánlatkérő általi módosíthatóságának, illetve az ajánlat visszavonhatóságának a szabályai?
Részlet a válaszából: […] A felhívás és a dokumentáció módosítására vonatkozószabályokat is érintette a Kbt. legutolsó módosítása. A módosult rendelkezésekértelmében sem változott azonban a módosítás határideje, azaz az ajánlatkérőváltozatlanul az ajánlattételi határidő lejártáig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 11.

Ajánlati felhívás visszavonhatósága

Kérdés: Hány alkalommal vonható vissza az ajánlati felhívás, és tehető helyette közzé új?
Részlet a válaszából: […] ...közzététele meglehetősen költséges,ezért érdemes megfontolni a többszöri visszavonás és új közzététel rugalmasalkalmazását. Az ajánlati felhívás visszavonása során az ajánlatkérőnek afentieken túl figyelemmel kell lennie a Kbt. 59. § (5) bekezdésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 27.