Keresés eredménye

4 találat a megadott ajánlatkérők feladatai tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Ajánlatkérő általi dokumentum-küldés igazolása
Kérdés: Milyen módon kell az ajánlatkérőnek igazolnia, hogy megküldte az ajánlattevők részére a Kbt.-szerinti dokumentumokat? Elegendő, ha csak magát a megküldést igazolja - például e-mail vagy telefax igénybevétele esetén?
Részlet a válaszból: […]annak nem változó tartalma igazolható legyen.A 257/2007. kormányrendelet 3. §-a két feltétel biztosítását teszi szükségessé, a megváltoztathatatlanságot és a letagadhatatlanságot. Tehát mind a küldő fél azonosítását, mind a küldött információ azonosságát igazolni kell. Ehhez vagy elektronikus aláírásra, vagy a fentieket biztosító informatikai megoldásra van szükség.A kormányrendelet 3. §-a (1) bekezdésének b) pontja kimondja, hogy az ajánlatkérő az elektronikus cselekmények gyakorlása, az elektronikus árlejtés során különösen a következőket köteles biztosítani: ... a kapcsolattartást, valamint az információk továbbítását,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. június 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3428
2. találat: Ajánlat dokumentációnak nem megfelelő feliratozása
Kérdés: Ha nem a dokumentációnak megfelelő feliratozással érkezett az ajánlat, az ajánlattételi határidő előtt felbonthatjuk? Kell-e értesítenünk az ajánlattevőt, ha még lenne ideje a javításra?
Részlet a válaszból: […]Ugyanakkor arra hivatkozással, hogy az ajánlat feliratozása nem megfelelő, nem lehet az ajánlat érvénytelenségét kimondani.Erre tekintettel, amennyiben a benyújtott ajánlat feliratozásából megállapítható, hogy az ajánlattevő melyik eljárásra nyújtotta be azt, e körben - véleményünk szerint - nem szükséges az ajánlatkérőnek intézkednie, legfeljebb a bontási jegyzőkönyvben célszerű a feliratozási pontatlanságot rögzíteni.Abban az esetben viszont, ha az ajánlat feliratozása alapján az ajánlatkérő nem tudja megállapítani,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3336
3. találat: Közhiteles nyilvántartások ajánlatkérő általi ellenőrzése nemzeti eljárásban
Kérdés: Nemzeti eljárásban a kizáró okokról csak nyilatkoznia kell az ajánlattevőnek - kivéve: 56. § (1) bekezdés kc) alpont -, tehát nemzeti eljárásban csak az ajánlattevők nyilatkozatait kell megnéznie az ajánlatkérőnek, avagy szükséges NAV- és az OMMF elektronikus nyilvántartások ellenőrzése is? (Merthogy azt kifejezetten az uniós beszerzésekre elemzi a kormányrendelet.)
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3131
4. találat: Ajánlatkérők feladatai a közbeszerzési eljárásban
Kérdés: Melyek a Kbt. szerinti főbb - általános - teendők az ajánlatkérői oldalon a közbeszerzési eljárásban az eljárás megindítása és a szerződés megkötése közötti időszakban?
Részlet a válaszból: […]érvénytelen, mert: azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; az ajánlattevő nem, illetve nem az előírások szerint bocsátotta rendelkezésre a biztosítékot, az ajánlattevő, avagy alvállalkozója nem felelt meg a Kbt. szerinti összeférhetetlenségi követelményeknek, az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját kizárták az eljárásból; az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozója nem felelt meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; egyéb módon nem felel meg a felhívásban és a dokumentációban, illetve a jogszabályokban meghatározott feltételeknek; az ajánlat kirívóan alacsony ellenszolgáltatást, illetve lehetetlen vagy túlzottan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. július 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 174
Kapcsolódó tárgyszavak: