Eljárás azonos mértékű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatok beérkezése esetén

Kérdés: Egy eljárásban 15 ajánlat érkezett. A bírálati szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt. Három ajánlat azonos mértékű ellenszolgáltatást tartalmazott. Ilyenkor hogyan választja ki az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt? Nem sérül az esélyegyenlőség? Esetleg új eljárást kell kiírni?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 72. §-ának (3) bekezdése szerint az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, és sorsolás alapján kiválasztani a nyertest, amennyiben a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos összegben tartalmazza.Ilyen esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 13.

Holtverseny elektronikus eljárásban

Kérdés: Mit jelent az elektronikus eljárásban a "holtverseny" megjelölés? (Az ajánlatkérő a kiírásban úgy rendelkezett, hogy ez nem megengedett.)
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérő feltehetően arra utal, hogy az árlejtés­szoftver nem teszi lehetővé, hogy két ajánlattevő teljesen azonos ajánlatot adjon. Tekintettel arra, hogy új ajánlat megtételére az azonos ajánlatot tevőnek is elegendő ideje van, így a megoldás elvileg elfogadható. Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 5.

Ajánlatok azonossága

Kérdés: Bírálati szempont az ár, illetve legkedvezőbb ellenszolgáltatás. Az ajánlattevők ugyanazon ellenszolgáltatást határozták meg. A felhívásban erre az esetre nem szerepelt megoldás. Miként járhat el az ajánlatkérő törvényesen?
Részlet a válaszából: […] Esetünkben, amennyiben nem tárgyalásos eljárásról van szó,amelyben kérhető lenne új ajánlat, nincs lehetőség az eljárás folytatására.Erre vonatkozóan nem tartalmaz megoldást a Kbt., szükség van az eljáráseredménytelenné nyilvánítására. Ebben az esetben nem alkalmazható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 17.

Eljárás azonos ajánlatok esetén

Kérdés: A legalacsonyabb ellenszolgáltatás bírálati szempontja esetében két egyforma árajánlat érkezik. A két ajánlat közül nem választható ki az alacsonyabb, tehát az eljárás eredménytelen, de mire hivatkozva? Elő lehet-e írni azt, hogy az ajánlatkérő ilyen esetben milyen eljárást követ?
Részlet a válaszából: […] Nincs lehetőség, és egyben szükség sincs a Kbt.-től valóeltérő eljárás meghatározására. A legalacsonyabb ellenszolgáltatás bírálatiszempontja esetében valóban nem lehetséges a 90. § (2) bekezdésénekalkalmazása, amely az összességében legelőnyösebb ajánlat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 4.