Eljárás nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén

Kérdés: Az EKR rendeletben szerepel, hogy ha nem elektronikusan történik az ajánlattétel, a felhívásban nyilatkozni kell a bontásról. Ebben az esetben is fel kell tölteni az anyagokat az EKR-be? Mondjuk, ha például üzemzavar volt, akkor utólag mindent be kell szkennelni és feltölteni az EKR-be?
Részlet a válaszából: […] Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet ezzel kapcsolatban az alábbiakat rögzíti:Ahol a Kbt. a felhívás kötelező tartalmi elemeként az ajánlatok felbontásának helyére utal [Kbt. 50. § (2) bekezdés r) pont, 94. § (4)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 12.

Ajánlatok bontásának nyilvánossága az EKR-ben

Kérdés: Az elektronikus bontás ugyanúgy nyilvános lesz, mint az iratbetekintés, vagy csak nyilvánossá tehető az ajánlatkérő által?
Részlet a válaszából: […] ...Korm. rendelet értelmében a bontás a továbbiakban nem lesz nyilvános. Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben automatikusan történik az ajánlatok bontása, melynek során a bontási jegyzőkönyvet a felolvasólap tartalma alapján generálja a rendszer. Ebben az esetben is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 9.

Tájékoztatás az ajánlatok felbontásáról

Kérdés: Kötelező-e külön meghívó küldése a bontásra akkor, ha az ajánlati felhívásban a bontás helye és ideje szerepel?
Részlet a válaszából: […] ...így további meghívó kiküldésére nincs szükség a bontáson való megjelenés érdekében.Ha tárgyalásos eljárás esetében a végső ajánlatok bontásáról van szó, akkor arról mindenképpen külön kell tájékoztatni az ajánlattevőket, hiszen sokszor előre nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 14.

Bontáson készült okiratok

Kérdés: Ha a bontáson nem jelenik meg senki, akkor az ajánlatkérőnek kell-e jegyzőkönyvet készítenie? Ha igen, milyen tartalommal?
Részlet a válaszából: […] A bontással kapcsolatos rendelkezéseket a Kbt. 62. §-a tartalmazza.A rendelkezések szerint az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében a külön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 9.

Bontás megkezdése, jelenlét a bontáson

Kérdés: Az ajánlatok bontását az ajánlatételi határidő lejártakor meg kell kezdeni, vagy van arra lehetőségünk, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követően határozzuk meg a bontás időpontját? Megtehetjük-e, hogy a bontásról kizárjuk a Kbt. szerinti személyek jelenlétét?
Részlet a válaszából: […] ...ismertetni kell a részvételre jelentkezők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét) - (1)-(5) bekezdések.A rendelkezések kimondják, hogy az ajánlatok bontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában meg kell kezdeni. Ez azt jelenti, ha az ajánlati felhívásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 8.

Bbontás időpontjának meghatározása

Kérdés: A bontás időpontjának feltétlenül meg kell egyeznie az ajánlatok benyújtásának határidejével?
Részlet a válaszából: […] A magyar jogszabályi követelmények alapján ennek a két időpontnak egybe kell esnie. Ez azonban nem irányelvi előírás, ezért több európai országban engedik az eltérést, melynek következtében lehetőség van a postán feladott ajánlatok "bevárására" és a bontás későbbi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 18.

Fedezet felemelése az ajánlatok bontását követően

Kérdés: Mi az eljárás abban az esetben, ha a végleges ajánlatok bontásának megkezdésekor ismertetett szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet alacsonyabb, mint az ajánlattevők által ajánlott ár? Van-e és ha igen, mi a mód arra, hogy az ajánlatkérőnek ne kelljen eredménytelennek nyilvánítania az eljárást?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a fedezet alacsonyabb a beérkezett ajánlatoknál, és az ajánlatok nem tekinthetők érvénytelennek aránytalanul alacsony ár miatt, az ajánlatkérőnek lehetősége van pótfedezetet biztosítani, következésképpen nem szükséges az eljárást eredménytelenné nyilvánítania...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 11.

Ajánlatok bontásának megkezdése

Kérdés: A kiírásban szerepel az ajánlattételi határidő. A hirdetményben csak a bontás megkezdésének a helye szerepel, az időpontja nem, továbbá hogy az ajánlatok a bontás megkezdését megelőzően is leadhatók érkeztetés céljából. Ez jogszerű? Van olyan szabály, hogy mikor kell elkezdeni az ajánlatok bontását? (Mert ha nincs, akkor a fenti eljárással az elkésett ajánlatok is részt vesznek/vehetnek a tenderen.)
Részlet a válaszából: […] A főszabály az - függetlenül attól, hogy esetlegesen a felhívás és a dokumentáció nem tartalmazza -, hogy a bontásnak az ajánlattételi határidő beálltával kell megkezdődnie az alábbiak szerint.Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 29.

Ajánlatok bontásának ellenőrzése

Kérdés: Ki ellenőrzi a közbeszerzési pályázati bontásokat? Egy bizonyos kiírói képviselő esetén, ahol ők hirdetnek pályázatot, már a megyében senki nem jelentkezik, mert tudja a becsületes kivitelező, hogy nem érdemes. Mi egy ravatalozónál jártuk meg, mert a rendelet szerinti pályázatot benyújtottuk, és érdekes módon, egy sajtpapírra írt összeg volt a nyerő. Most egy óvoda bővítésére írtak ki pályázatot, ahol az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön tárgyal. És ki tudja ellenőrizni, hogy valóban a legjobb ajánlattevő nyerte el a munkát? Szerintem becsületesebb dolog lenne, ha nyílt licitálás lenne, és megszüntetnék a külön tárgyalást. Erre nincs lehetőség? Egyébként a fenti helyzet megszüntetésére mit lehet tenni?
Részlet a válaszából: […] ...a rendelkezései hivatottak ezt biztosítani,amelyek a bontás nyilvánosságát teszik főszabállyá, és lehetővé teszik azt is,hogy az ajánlatok bontásán az ajánlattevők jelen legyenek. Amennyiben a bontás- vagy bármely más eljárási cselekmény - szabálytalanul történik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.

Elektronikus bontás folyamata

Kérdés: Az elektronikus bontás hogyan zajlik?
Részlet a válaszából: […] ...valamint azokat a főbb, számszerűsíthetőadatokat, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésrekerülnek;- ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő, a fenti,második bekezdés szerinti - személy kéri, az ajánlat ismertetését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.
1
2