Összeférhetetlenség ajánlattevői oldalon

Kérdés: Egy közbeszerzési eljárásban részt vevő két ajánlattevő vezetői között – vélelmezhetően – rokoni kapcsolat áll fenn. Az ajánlatkérőnek az ilyen jellegű összeférhetetlenség esetén milyen eljárási szabályokat kell figyelembe vennie?
Részlet a válaszából: […] Elsőként az összeférhetetlenség jogintézményét szükséges tisztázni. A közbeszerzés rendszerén belül az összeférhetetlenség az ajánlatkérővel való kapcsolat miatt következhet be. A Kbt. 25. §-a tartalmazza az összeférhetetlenségi szabályokat, amely alapján az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 10.

Azonos tulajdonosi körbe tartozó nyertes és második ajánlattevő

Kérdés: Van-e lehetőség arra, hogy a magyar szabályozás kimondja azt, hogy azonos tulajdonosi háttérrel rendelkező ajánlattevők esetében, ha például az egyik visszalép, és a másik nyerne magasabb árral, úgy az eljárás során nem hirdethető eredmény? Nagyon nagy a felelősség az ajánlatkérőn, és segíthetne, ha ezt jogszabály mondaná ki.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben megfogalmazott probléma valós, hiszen a két ajánlattevőt magának az ajánlatkérőnek kell kizárnia a Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pontja alapján, amennyiben igazolni tudja a kizáró ok fennállását. Ez valóban nem teljesen egyértelmű helyzet, hiszen egyszerűbb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 11.

Hasznossági függvény mint értékelési módszer alkalmazhatósága

Kérdés: Alkalmazhatja-e az ajánlatkérő a "hasznossági függvény" értékelés módszerét, amikor ilyet egyik – a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló – értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató sem tartalmaz?
Részlet a válaszából: […] Az alábbi három útmutató már valóban nem tartalmazza a hasznossági függvény mint értékelési módszer lehetőségét:–A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 9.

Ajánlatra vonatkozó előírások 2012-től

Kérdés: Mennyiben változtak az ajánlatra vonatkozó Kbt.-szabályok 2012-től?
Részlet a válaszából: […]  A vonatkozó rendelkezéseket a Kbt. 60. §-a tartalmazza azalábbiak szerint:– az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati(ajánlattételi), több szakaszból álló eljárásban az ajánlattételi és részvételifelhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 2.

Ajánlat értékelése érdemben bontáskor

Kérdés: Van-e lehetősége az ajánlatkérőnek arra, hogy bontáskor formailag és érdemben is értékelje az ajánlatot?
Részlet a válaszából: […] A bontásra vonatkozó rendelkezéseket a Kbt. 80. §-atartalmazza az alábbiak szerint.Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását azajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A bontásmindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

Elektronikus bontás folyamata

Kérdés: Az elektronikus bontás hogyan zajlik?
Részlet a válaszából: […] A választ a Kbt. bontásra vonatkozó, teljes 80. §-ánakismeretében lehet megadni. Az elektronikus bontás feltétele, hogy legyenelektronikusan beérkező ajánlat, melynek benyújtását az ajánlatkérő lehetővétette.A 80. § rendelkezései a következők:– az ajánlatokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.

Jelenlét kizárása ajánlatok bontásánál

Kérdés: A módosított ajánlatok bontására nem vonatkozik a Kbt. 80. §-a? Tehát szabályosan jár el az ajánlatkérő, ha a határidő lejártát követően nem kezdi meg a bontást, illetve közli az ajánlattevővel, hogy a bontás zártkörű lesz? A 80. § (2) bekezdése szerint "Az ajánlatok felbontásánál ... lehetnek jelen." Ezt a lehetőséget ajánlatkérő kizárhatja?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett, a Kbt. 80. §-a így szól:– az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását azajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A bontásmindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásranem kerül;– az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 19.

Ajánlatok "zártkörű" bontása

Kérdés: Jogszerű-e, ha az ajánlatkérő a felhívásban úgy rendelkezik, hogy a bontás nem nyilvános, azon csak az ajánlatkérő lehet jelen?
Részlet a válaszából: […] Ez az előírás sérti a Kbt. 80. §-ának (1) és (2) bekezdését,melynek értelmében:– az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását azajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A bontásmindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 28.

Másolati példány eltérő leadási helye

Kérdés: Elő lehet-e írni, hogy a másolati példányt ne az ajánlattétel helyszínére vigye az ajánlattevő?
Részlet a válaszából: […] Bár fellelhető hasonló gyakorlat, erre a Kbt. nem nyújtlehetőséget. A bontás során egységesen egy ajánlat kerül felbontásra, melyetegyidejűleg tekint meg az ajánlatkérő és az ajánlattevők. A duplikáció felvetia párhuzamosan zajló bontási eljárások jogszerűségének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 22.

Jelenlét a részvételi jelentkezések bontásánál

Kérdés: Kik lehetnek jelen, illetve mely személyek hívhatók meg a részvételi jelentkezések bontására? Kell-e a meghívottakról tájékoztatást adni a kiírásban/dokumentációban?
Részlet a válaszából: […] A meghívható személyek korlátozására az ajánlatkérőnek nincslehetősége. A részvételi/ajánlati felhívásban, annak IV.3.8. pontja ugyanlehetővé teszi mindezt, de hazai hirdetmény-ellenőrzési gyakorlatunk alapján azajánlatkérőnek ennek ellenére sincs lehetősége olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 1.
1
2