Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott ajánlatok tartalma tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ajánlatra vonatkozó előírások 2012-től

Kérdés: Mennyiben változtak az ajánlatra vonatkozó Kbt.-szabályok 2012-től?
Részlet a válaszból: […]nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan; - a részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot; - az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben, továbbá az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e; - az ajánlattevő és a részvételre jelentkező az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja az ajánlatát, illetve részvételi jelentkezését; - az ajánlattevő ajánlati kötöttségére a közbeszerzési eljárás egyes fajtáira vonatkozóan meghatározott szabályok irányadóak - (1)-(8) bekezdések. A hivatkozott rendelkezésekből látható, hogy az új szabályok egy "csokorba" gyűjtötték a Kbt. korábban hatályos előírásait. A rendelkezések közül az alábbiakat emeljük ki: - Nem változott az a rendelkezés, hogy a több szakaszból álló eljárások részvételi szakaszában az ajánlattevő nem tehet ajánlatot. - Változatlanul irányadó az is, hogy az ajánlatot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2948
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Ajánlatok szakmai tartalmának változása

Kérdés: Az ajánlatok felbontását követően változhat-e azok szakmai tartalma?
Részlet a válaszból: […]rendelkezések szerint az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz az ajánlatok felbontásáig módosíthatja ajánlatát, ezt követően az ajánlatkérő hozzájárulásával sincs erre lehetősége. Ez a módosítás technikailag úgy történhet, hogy a bontási időpontig az ajánlattevő elviszi a már benyújtott ajánlatát, és határidőben átad az ajánlatkérőnek egy újat. A módosításnak eddig az időpontig tartalmi korlátja nincs, azaz a módosítás vonatkozhat az ajánlat szakmai tartalmára, az ajánlati árakra vagy akár a teljesítéssel, szerződéssel összefüggő kérdésekre is. Tárgyalásos eljárásban a közbeszerzési törvény 127. §-ának (2) bekezdése szerint, a tárgyalások lezárásáig nem áll fenn ajánlati kötöttség sem az ajánlattevő, sem az ajánlatkérő oldalán. Ennek az indoka, hogy a tárgyalásos eljárás éppen arra irányul, hogy a benyújtott ajánlatok felbontását követően a felek tárgyalhassanak a szerződés tárgyáról, annak szakmai tartalmáról, továbbá a megvalósítás legkedvezőbb feltételrendszeréről.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1684
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Ajánlatok tartalmának vizsgálata bontáskor

Kérdés: Van-e lehetőség arra, hogy az ajánlatok bontásakor az ajánlatkérő vizsgálja az ajánlatok tartalmát is? Ha igen, mikor? Illetve: jogszerű-e az, és ha igen, milyen rendelkezés alapján, ha az ajánlatkérő a bontási jegyzőkönyvben rögzíti, hogy az ajánlat tartalmi vizsgálatára, minősítésére az ajánlatok bontásakor nem került sor? Ilyen esetben az ajánlatkérőnek milyen határidővel kell megvizsgálnia az ajánlatokat?
Részlet a válaszból: […]a számszerűsíthető elemeket kell tartalmaznia annak érdekében, hogy a bontási eljárás gördülékenyen lefolyhasson, hiszen a szubjektív elemek vizsgálata a bírálóbizottság egyes tagjainak megítélésén múlik. A Kbt. a következők szerint fogalmaz az ajánlatok tartalmi elbírálásával kapcsolatban: az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek - Kbt. 81. §-ának (1) bekezdése. A fenti rendelkezésből egyértelmű, hogy a bontási eljárást követően történik az elbírálás, melynek során az ajánlatokat az egyes bírálóbizottsági tagok megtekintik, értékelik, a műszaki, gazdasági, jogi szakértő mellett közbeszerzési tanácsadó esetleges segítségével. A bontás során nyilvánossá válnak a parametrizálható ajánlati elemek, azaz az ezzel kapcsolatos későbbi esetleges visszaélést minimalizálja ez a megoldás. Nincs tehát lehetőség a későbbi ármódosításra. A bontási jegyzőkönyvben mindezek alapján tehát szerepelhet a kérdésben szereplő megjegyzés, mely lehetőség a Kbt. hatályos szabályaiból következik. A bontási eljárást követően 30, illetve 60 napon belül kell a bírálatnak megtörténnie, azaz a bírálati szakaszban következik a tartalmi értékelés, az alábbi részletszabályok szerint: - az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül kell az ajánlatkérőnek elbírálnia, és azt követően az eljárás eredményét vagy eredménytelenségét kihirdetnie (együtt: eredményhirdetés). Az eljárás eredményét legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított harminc - építési beruházás esetében hatvan - napon belül, az ajánlati felhívásban meghatározott eredményhirdetési időpontban nyilvánosan kell kihirdetni; - az ajánlatkérő az eredményhirdetés időpontját - indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal elhalaszthatja. Az ajánlatkérő az eredeti határidő lejárta előtt köteles a halasztásról és annak indokáról, valamint, ha szükséges, a törvény 99. §-ának (2) bekezdése szerint a szerződéskötés új időpontjáról - 99. § (2) bekezdés - az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatni; - az előző bekezdés szerinti esetben - ha szükséges - az ajánlatkérő felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak a szerződéskötés új időpontjának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1671
Kapcsolódó tárgyszavak: ,