Keresés eredménye

3 találat a megadott ajánlatok tartalma tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Ajánlatra vonatkozó előírások 2012-től
Kérdés: Mennyiben változtak az ajánlatra vonatkozó Kbt.-szabályok 2012-től?
Részlet a válaszból: […]nem tehet ajánlatot; - az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben, továbbá az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e; - az ajánlattevő és a részvételre jelentkező az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja az ajánlatát, illetve részvételi jelentkezését; - az ajánlattevő ajánlati kötöttségére a közbeszerzési eljárás egyes fajtáira vonatkozóan meghatározott szabályok irányadóak - (1)-(8) bekezdések. A hivatkozott rendelkezésekből látható, hogy az új szabályok egy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2948
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2. találat: Ajánlatok szakmai tartalmának változása
Kérdés: Az ajánlatok felbontását követően változhat-e azok szakmai tartalma?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérő hozzájárulásával sincs erre lehetősége. Ez a módosítás technikailag úgy történhet, hogy a bontási időpontig az ajánlattevő elviszi a már benyújtott ajánlatát, és határidőben átad az ajánlatkérőnek egy újat. A módosításnak eddig az időpontig tartalmi korlátja nincs, azaz a módosítás vonatkozhat az ajánlat szakmai tartalmára, az ajánlati árakra vagy akár a teljesítéssel, szerződéssel összefüggő kérdésekre is. Tárgyalásos eljárásban a közbeszerzési törvény 127. §-ának (2) bekezdése szerint, a tárgyalások lezárásáig nem áll fenn ajánlati kötöttség sem az ajánlattevő, sem az ajánlatkérő oldalán. Ennek az indoka, hogy a tárgyalásos eljárás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1684
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Ajánlatok tartalmának vizsgálata bontáskor
Kérdés: Van-e lehetőség arra, hogy az ajánlatok bontásakor az ajánlatkérő vizsgálja az ajánlatok tartalmát is? Ha igen, mikor? Illetve: jogszerű-e az, és ha igen, milyen rendelkezés alapján, ha az ajánlatkérő a bontási jegyzőkönyvben rögzíti, hogy az ajánlat tartalmi vizsgálatára, minősítésére az ajánlatok bontásakor nem került sor? Ilyen esetben az ajánlatkérőnek milyen határidővel kell megvizsgálnia az ajánlatokat?
Részlet a válaszból: […]megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek - Kbt. 81. §-ának (1) bekezdése. A fenti rendelkezésből egyértelmű, hogy a bontási eljárást követően történik az elbírálás, melynek során az ajánlatokat az egyes bírálóbizottsági tagok megtekintik, értékelik, a műszaki, gazdasági, jogi szakértő mellett közbeszerzési tanácsadó esetleges segítségével. A bontás során nyilvánossá válnak a parametrizálható ajánlati elemek, azaz az ezzel kapcsolatos későbbi esetleges visszaélést minimalizálja ez a megoldás. Nincs tehát lehetőség a későbbi ármódosításra. A bontási jegyzőkönyvben mindezek alapján tehát szerepelhet a kérdésben szereplő megjegyzés, mely lehetőség a Kbt. hatályos szabályaiból következik.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1671
Kapcsolódó tárgyszavak: ,