Ajánlatra vonatkozó előírások 2012-től

Kérdés: Mennyiben változtak az ajánlatra vonatkozó Kbt.-szabályok 2012-től?
Részlet a válaszából: […]  A vonatkozó rendelkezéseket a Kbt. 60. §-a tartalmazza azalábbiak szerint:- az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati(ajánlattételi), több szakaszból álló eljárásban az ajánlattételi és részvételifelhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 2.

Ajánlatok tartalmának vizsgálata bontáskor

Kérdés: Van-e lehetőség arra, hogy az ajánlatok bontásakor az ajánlatkérő vizsgálja az ajánlatok tartalmát is? Ha igen, mikor? Illetve: jogszerű-e az, és ha igen, milyen rendelkezés alapján, ha az ajánlatkérő a bontási jegyzőkönyvben rögzíti, hogy az ajánlat tartalmi vizsgálatára, minősítésére az ajánlatok bontásakor nem került sor? Ilyen esetben az ajánlatkérőnek milyen határidővel kell megvizsgálnia az ajánlatokat?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. az alábbiak szerint szabályozza az ajánlatokbontásának kérdéskörét:- az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását azajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A bontásmindaddig tart, amíg a határidő lejárta előtt benyújtott összes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 11.

Ajánlatok szakmai tartalmának változása

Kérdés: Az ajánlatok felbontását követően változhat-e azok szakmai tartalma?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre árnyaltan lehet válaszolni, ugyanis az ajánlattartalmának megváltoztathatósága az ajánlati kötöttség beálltától függőenalakul, az ajánlati kötöttségre vonatkozó szabályok viszont máskéntérvényesülnek a nyílt, illetve a meghívásos eljárásban, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 11.