Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

22 találat a megadott ajánlattétel tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Ügyfélképesség fedezet feletti ajánlattételkor

Kérdés: Az ügyfélképességet befolyásolja-e bármilyen módon, ha a második ajánlatot tevő ajánlattevő, aki egyben a kérelmet benyújtja, fedezet feletti ajánlatot tesz? (Mert ez esetben minél alacsonyabb fedezetet kell meghatározni, és nem lesz jogorvoslat.)
Részlet a válaszból: […]egyéb érdekelt, akinek jogát vagy jogos érdekét az e törvénybe ütköző tevékenység vagy mulasztás sérti vagy veszélyezteti. Az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, illetve ezek módosításának jogsértő volta miatt kérelmet nyújthat be a közbeszerzés tárgyával összefüggő tevékenységű kamara vagy érdekképviseleti szervezet is (...).Mivel a fedezet feletti ajánlattétel nem teszi az ajánlatot érvénytelenné, hiszen ez az ajánlatkérő saját döntésén múlik, így az ajánlattevőnek reális esélye van a nyerésre. Amennyiben a fedezet feletti ajánlattétel megfosztaná az ügyfélképességüktől az ajánlattevőket, az ajánlatkérőknek érdekük lenne minél alacsonyabb fedezetet meghatározni, és a nyertes kivételével minden ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítani fedezethiány miatt. A nyertes áráig egyedileg akár[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4788

2. találat: A DBR-be jelentkezés "kockázata"

Kérdés: Részvételre jelentkeztünk a DBR-be, befogadták a jelentkezésünket, de a kereskedelmi vezetőnk elbizonytalanodott, hogy valóban lesz-e olyan termékünk, amire az ajánlatkérőnek szüksége van, illetve nem egyértelmű, mit szeretne majd később beszerezni az ajánlatkérő. Milyen lehetőségeink vannak, amelyek csökkentik a kockázatot? Érdemes-e ennek ellenére a DBR-be belépni?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérő pontosan meghatározni a DBR első részében, csak akkor, amikor már konkrét ajánlatot is vár a felhívására. Így fontos, hogy a gazdasági szereplők, akik/amelyek számára az adott beszerzésitárgy-csoportok (kategóriák) relevánsak, kérjék részvételi jelentkezésüket. A DBR első részében ugyanis elegendő csak termékkategória szinten meghatározni a várhatóan beszerzésre kerülő termékeket, szolgáltatásokat. Ez a meghatározás arra kell, hogy alkalmas legyen, hogy a potenciális ajánlattevők a részvételi jelentkezésüket benyújtsák. A pontos műszaki tartalom közzététele során, mely[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4660
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Ajánlattétel egyedüli ajánlattevőként konzorciumi indulást követően

Kérdés: Annak ellenére, hogy az előzményi eljárásban konzorciumként tett ajánlatot egy ajánlattevő, a hirdetmény nélküli eljárásban egyedüli ajánlattevőként jelent meg. Ez jogszerű?
Részlet a válaszból: […]előírtak alapján, a törvény rendelkezéseinek alkalmazásakor, valamint a jogszabályban nem rendezett kérdésekben a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával kell eljárni. A Kbt. egyértelmű választ ad arra a kérdésre, hogy az ajánlatkérő kiket hívhat fel ajánlattételre: mindazon ajánlattevőket, amelyek az előzményi eljárásban ajánlatot nyújtottak be, és az ajánlatuk megfelelt az előírt formai követelményeknek. Ebből az ajánlattevői körből kizártak azok a gazdasági szereplők, amelyek a Kbt. 73. §-ának b) vagy d) pontja alapján érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.A Döntőbizottság határozatának kapcsolódó része az alábbiakat tartalmazza:"17. A jogvitában különös jelentőséggel bír annak rögzítése, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja az »ajánlattevő« kifejezést alkalmazza. A Kbt. 3. § 1. pontja egyértelműen megadja az ajánlattevő fogalmi meghatározását, eszerint az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújtott be. A Kbt. 35. §-a alapján több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést. Ilyen esetben közös ajánlattevők, vagy részvételre jelentkezők kötelesek egy, a közbeszerzési eljárásban a nevükben eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A Kbt. 35. § (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőkkel a kijelölt képviselőn keresztül kommunikál a közbeszerzési eljárásban. A közös ajánlattételben résztvevő gazdasági szereplők mindegyike ajánlattevőnek minősül, és e minőségében az ajánlatkérői felkérés alapján jogosult ajánlatot benyújtani a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban. A Döntőbizottság rámutat arra, hogy sem a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja, sem a Kbt. 99. § (2) bekezdése nem tartalmaz arra vonatkozóan előírást, hogy a Kbt. 35. § (7) bekezdését akként kellene alkalmazni, hogy az előzményi nyílt vagy meghívásos eljárásban a közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő személyében beállt ajánlati kötöttség hatálya kiterjeszthető lenne az új beszerzésre, a hirdetmény nélküli tárgyalásos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4382

4. találat: Ajánlattétel opcióra

Kérdés: Kötelező-e az opcióra ajánlatot tenni?
Részlet a válaszból: […]későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét.Mivel az opció a beszerzési tárgy része, a szerződés kötelező tartalmi eleme, így véleményünk szerint az ajánlattevő nem tekinthet el attól, hogy az opcióra is ajánlatot tegyen. A Közbeszerzési Döntőbizottság D.62/2019. számú döntésében hasonló ügyben jutott ugyanerre a következtetésre az alábbiak szerint - ahol a kérdés egy opcióként megajánlandó tálca volt.".. közös ajánlattevők az A/4 FF multifunkciós nyomtatóra Lexmark MX521ade (36S0830) nyomtatót ajánlottak meg azzal, hogy a minimumkövetelményt 550 lapos tálcával teljesítik. Az ajánlat 35. oldalán található adat szerint papírkezelés alapkiépítése 250 lapos bemenet, papírkezelési opció 250 lapos tálca, 550 lapos tálca, 550 lapos zárható tálca. Az ajánlat 34. oldalán található képek szerint az 550 lapos tálca nem alapfelszereltség, az külön megvásárolható. A kérelmező által beszerzett, szintén a Lexmark termékek magyarországi képviselete által közölt 36S2910 cikkszámú 250 vagy 36S3110 cikkszámú 550 lapkapacitású papíradagoló fiókkal bővíthető a megajánlott 36S0830 cikkszámú nyomtató. Tekintettel arra, hogy a közös ajánlattevők a Lexmark MX521ade 36S0830 cikkszámú nyomtatót ajánlották meg, ahhoz alapfelszereltségként 250 lapos tálca tartozik. Az ajánlatukban nem nevesítették sem azt, hogy az ajánlati árukba beleszámolták az opcióként külön megvásárolható 550 lapos tálca ellenértékét, továbbá azt sem, hogy az 550 lapos tálca külön megvásárolható és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4360
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Végleges ajánlattétel meghatározása a tárgyalás folyamatában

Kérdés: Van-e lehetősége az ajánlatkérőnek, hogy már a tárgyalás során előírja a végleges ajánlattételt?
Részlet a válaszból: […]és arra új határidőt is köteles adni. Ennek megfelelően nincs lehetőség a végleges ajánlattétel tárgyalás során történő meghatározására.A Kbt. hivatkozott rendelkezése szerint az ajánlatkérőnek - ha az ajánlattételi felhívás erre vonatkozóan nem adott pontos információt - előzetesen egyértelműen az ajánlattevők tudomására kell hoznia, hogy mikor fogja a tárgyalásokat lezárni. A tárgyalások[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4129

6. találat: Előzetes ajánlattétel Dinamikus Beszerzési Rendszerben

Kérdés: Lehet-e előzetes ajánlatot tenni Dinamikus Beszerzési Rendszerben?
Részlet a válaszból: […]részvételi szakaszban tett előzetes árajánlat értendő alatta. Mindennek azért van jelentősége, mert a DBR-ben, jellemzően a részvételi szakaszban úgy kerülnek be a jelentkezők a rendszerbe, hogy valódi ajánlatkérés még nem történt. A konkrét ajánlatkérésre adott ajánlat minősül tehát ajánlattételnek, melyre a rendszerbe bekerült ajánlattevőket
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3875

7. találat: Ajánlati biztosíték közös ajánlattétel esetén

Kérdés: Közös ajánlattevőként indulunk. Ez esetben valamennyi résztvevőnek fennáll az ajánlatibiztosíték-adási kötelezettsége?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását (54. §) írja elő, úgy a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése]
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3853

8. találat: Kapcsolt vállalkozások külön-külön ajánlattétele egy eljárásban

Kérdés: Egy eljárásban a vállalkozásunk és a kapcsolt vállalkozásunk tehet-e külön-külön ajánlatot az új szabályozás szerint? (A vállalkozások közötti kapcsolt jelleg úgy valósul meg, hogy a mi vállalkozásunk 100 százalékban tulajdonosa annak a vállalkozásnak, mely szintén ajánlattevőként kíván indulni az adott közbeszerzési eljárásban.)
Részlet a válaszból: […]és ezek módosításainak közbeszerzési jogi ellenőrzése során a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli, vagy azt alapos okkal feltételezi, a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint a Gazdasági Versenyhivatalnak megtett jelzés során - a minősített adat kivételével - jogosult a Gazdasági Versenyhivatalnak átadni az érintett közbeszerzés, szerződés, építési vagy szolgáltatási koncesszió, illetve ezek módosításainak ellenőrzése révén rendelkezésére álló bármely adatot.A fentiekben hivatkozott, az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke az alábbiak szerint fogalmaz:"EUMSZ 101. cikk (1) A belső piaccal összeegyeztethetetlen és tilos minden olyan vállalkozások közötti megállapodás, vállalkozások társulásai által hozott döntés és összehangolt magatartás, amely hatással lehet a tagállamok közötti kereskedelemre, és amelynek célja vagy hatása a belső piacon belüli verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása, így különösen:a) a beszerzési vagy eladási árak, illetve bármely egyéb üzleti feltétel közvetlen vagy közvetett rögzítése;b) a termelés, az értékesítés, a műszaki fejlesztés vagy a befektetés korlátozása vagy ellenőrzése;c) a piacok vagy a beszerzési források felosztása;d) egyenértékű ügyletek esetén eltérő feltételek alkalmazása az üzletfelekkel szemben, ami által azok hátrányos versenyhelyzetbe kerülnek;e) a szerződések megkötésének függővé tétele olyan kiegészítő kötelezettségeknek a másik fél részéről történő vállalásától, amelyek sem természetüknél fogva, sem a kereskedelmi szokások szerint nem tartoznak a szerződés tárgyához.(2) Az e cikk alapján tiltott megállapodás vagy döntés semmis.(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásától azonban el lehet tekinteni az olyan esetekben, amikor vállalkozások közötti megállapodás vagy megállapodások csoportja; vállalkozások társulásai által hozott döntés vagy döntések csoportja; összehangolt magatartás vagy összehangolt magatartások csoportja hozzájárul az áruk termelésének vagy forgalmazásának javításához,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3747

9. találat: Alvállalkozó által megvásárolt dokumentáció felhasználása

Kérdés: Az ajánlati dokumentációt egy olyan kft. vette meg, amelyet alvállalkozóként kívánunk bevonni a teljesítésbe, de 10 százalék alatti alvállalkozóként. Ilyen esetben felhasználhatjuk az ajánlattételhez a dokumentációt, vagy nekünk is meg kell azt vásárolnunk?
Részlet a válaszból: […]elektronikus úton el kell érnie.A (6) bekezdés nem teszi szükségessé, hogy az alvállalkozó 10 százalékot meghaladó mértékben legyen igénybe véve. A félreértést az jelentheti, hogy az ajánlatkérő csak a fent említett alvállalkozókat köteles nevesíteni ajánlatában az alábbiak szerint.Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban köteles előírni, hogy az ajánlatban, illetve a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,- az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni - Kbt. 40. § (1) bekezdésének a) és b) pontja.A 40. § azonban nem zárja ki, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3614

10. találat: Ajánlatleadás két helyszínen

Kérdés: Megjelölhet-e az ajánlatkérő két helyszínt az ajánlatok leadására?
Részlet a válaszból: […]illetve postai benyújtás esetén milyen címre kell megküldeni.Ebből következően, annak nem látjuk akadályát, különösen nem abban az esetben, ha nagy számban várhatóak részvételi jelentkezések vagy ajánlatok, hogy az ajánlattevő több irodát - egymás mellett, egymással szemben vagy azonos emeleten stb. - is megjelöljön egy adott címen, ahol a jelentkezések, ajánlatok átvétele megtörténik.Arra azonban nem látunk[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3589
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 22 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést