Ügyfélképesség fedezet feletti ajánlattételkor

Kérdés: Az ügyfélképességet befolyásolja-e bármilyen módon, ha a második ajánlatot tevő ajánlattevő, aki egyben a kérelmet benyújtja, fedezet feletti ajánlatot tesz? (Mert ez esetben minél alacsonyabb fedezetet kell meghatározni, és nem lesz jogorvoslat.)
Részlet a válaszából: […] ...veszélyezteti az alábbiak szerint.A Kbt. 148. § (2) bekezdése alapján kérelmet nyújthat be az ajánlatkérő, az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő, a részvételre jelentkező, közös részvételi jelentkezés esetén bármelyik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 13.

A DBR-be jelentkezés "kockázata"

Kérdés: Részvételre jelentkeztünk a DBR-be, befogadták a jelentkezésünket, de a kereskedelmi vezetőnk elbizonytalanodott, hogy valóban lesz-e olyan termékünk, amire az ajánlatkérőnek szüksége van, illetve nem egyértelmű, mit szeretne majd később beszerezni az ajánlatkérő. Milyen lehetőségeink vannak, amelyek csökkentik a kockázatot? Érdemes-e ennek ellenére a DBR-be belépni?
Részlet a válaszából: […] ...Dinamikus Beszerzési Rendszerben nincs ajánlattételi kötelezettség, mint a keretmegállapodásban. ADBR részvételi szakaszában történő megfelelés eredményeként ajánlattevőként tehetünk ajánlatot az ajánlatkérő konkrét beszerzési igényeire. Ezeket az igényeket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 10.

Ajánlattétel egyedüli ajánlattevőként konzorciumi indulást követően

Kérdés: Annak ellenére, hogy az előzményi eljárásban konzorciumként tett ajánlatot egy ajánlattevő, a hirdetmény nélküli eljárásban egyedüli ajánlattevőként jelent meg. Ez jogszerű?
Részlet a válaszából: […] ...ahol a jogkérdés valóban az volt, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti eljárásban az ajánlatkérő köteles volt ajánlattételre felhívni minden olyan gazdasági szereplőt, amelynek ajánlata az előzményi hirdetményes eljárásban nem a Kbt. 73. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 7.

Ajánlattétel opcióra

Kérdés: Kötelező-e az opcióra ajánlatot tenni?
Részlet a válaszából: […] ...hogy az opcióra a hirdetmény utalt, az a becsült érték részét képezi, azaz ajánlattételkor annak ellenére az ajánlat tartalmának kötelező eleme, hogy az ajánlatkérő nem köteles igénybe venni az opciót a teljesítés során. Sőt a Kbt. 141....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 19.

Végleges ajánlattétel meghatározása a tárgyalás folyamatában

Kérdés: Van-e lehetősége az ajánlatkérőnek, hogy már a tárgyalás során előírja a végleges ajánlattételt?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlattevőket a végleges ajánlat beadására, és arra új határidőt is köteles adni. Ennek megfelelően nincs lehetőség a végleges ajánlattétel tárgyalás során történő meghatározására.A Kbt. hivatkozott rendelkezése szerint az ajánlatkérőnek - ha az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 7.

Előzetes ajánlattétel Dinamikus Beszerzési Rendszerben

Kérdés: Lehet-e előzetes ajánlatot tenni Dinamikus Beszerzési Rendszerben?
Részlet a válaszából: […] ...előzetes ajánlattétel kifejezést valóban alkalmazza a DBR-ben a gyakorlat, de mindez az előkészítés szakaszában az indikatív árajánlatra vonatkozhat, tehát nem a részvételi szakaszban tett előzetes árajánlat értendő alatta. Mindennek azért van jelentősége, mert a DBR-ben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 17.

Ajánlati biztosíték közös ajánlattétel esetén

Kérdés: Közös ajánlattevőként indulunk. Ez esetben valamennyi résztvevőnek fennáll az ajánlatibiztosíték-adási kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] Nem, a Kbt. e körben egyértelmű rendelkezést tartalmaz. A 35. § (5) bekezdése adja meg a kérdésre a választ a következők szerint: amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását (54. §) írja elő, úgy a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 13.

Kapcsolt vállalkozások külön-külön ajánlattétele egy eljárásban

Kérdés: Egy eljárásban a vállalkozásunk és a kapcsolt vállalkozásunk tehet-e külön-külön ajánlatot az új szabályozás szerint? (A vállalkozások közötti kapcsolt jelleg úgy valósul meg, hogy a mi vállalkozásunk 100 százalékban tulajdonosa annak a vállalkozásnak, mely szintén ajánlattevőként kíván indulni az adott közbeszerzési eljárásban.)
Részlet a válaszából: […] Ebben az esetben nem elsősorban a többszörös megjelenés tilalma szabály megsértése, hanem a versenyjogszabályok megsértése jelenthet problémát. Az új Kbt. részletesebben szabályozza ezt a kérdéskört: olyan magatartásokat is érint, mely az ajánlattevők összejátszását,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 11.

Alvállalkozó által megvásárolt dokumentáció felhasználása

Kérdés: Az ajánlati dokumentációt egy olyan kft. vette meg, amelyet alvállalkozóként kívánunk bevonni a teljesítésbe, de 10 százalék alatti alvállalkozóként. Ilyen esetben felhasználhatjuk az ajánlattételhez a dokumentációt, vagy nekünk is meg kell azt vásárolnunk?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 49. §-ának (6) bekezdése teszi lehetővé, hogy akár az alvállalkozó vegye át a dokumentációt, lehetőséget biztosítva ezzel az ajánlattételre.Az előzőekben hivatkozott rendelkezés értelmében az ajánlatkérő előírhatja, hogy a dokumentációt ajánlatonként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 15.

"Előretervezés" szempontjai több évre kötendő szerződésnél

Kérdés: Az ajánlatkérő előírta, hogy ajánlatunkat a szerződés teljesítésének időszakára is figyelemmel úgy kell megtenni, hogy a vállalásokat akkor is teljesíteni tudjuk. Hároméves, határozott időtartamú szerződésről van szó. Jelenleg nehezen tudunk előre tervezni. Mit vegyünk figyelembe ebben az esetben a tervezéskor?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlatkérő nem tesz lehetővé inflációkövetést az évek során, úgy az árkalkuláció során figyelembe kell venniük az inflációt, várható és kalkulálható piaci árváltozásokat és minden bizonytalanságot, melyet saját tapasztalataik alapján hosszabb távú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 18.
1
2
3