Alternatív ajánlattétel keretmegállapodás során

Kérdés: Lehet-e azonos terméket különböző áron megajánlani azonos keretmegállapodásos eljárásban?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés az alternatív ajánlattételre vonatkozik, pontosabban arra, hogy egy adott termék többféle áron történő meghatározása alternatív ajánlattételnek minősül-e. Mivel jogszabály nem határozza meg, mi minősül alternatív, többváltozatú ajánlattételnek, ezért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Kapacitást nyújtó szervezet regisztrációja

Kérdés: Regisztrálhatom-e a kapacitást nyújtó szervezetet annak érdekében, hogy be tudjam vonni az eljárásba?
Részlet a válaszából: […] ...kapacitást biztosító szervezet is csak abban az esetben vonható be, ha regisztrált:Korm. rendelet 6. § (6) bekezdés: "Részvételre vagy ajánlattételre csak olyan gazdasági szereplő hívható fel, amely regisztrált az EKR-ben azzal, hogy az ajánlatkérő a részvételre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Feltételes közbeszerzés keretmegállapodásban

Kérdés: A Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján: "Feltételes közbeszerzés indítható akkor is, ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, támogatásiszerződés-módosítást vagy változásbejelentést) nyújtott be vagy fog benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére -, és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja." Ennek alapján helyesen jár-e el az ajánlatkérő, amennyiben egy pályázati felhívás megjelenéséhez köti a közbeszerzési eljárás eredményességét, és ha az nem jelenik meg az eljárás összegzésének megjelenéséig, megköti a szerződést, és a szerződés hatálybalépését köti a pályázati felhívás megjelenéséhez? Amennyiben igen, jól értjük-e, hogy ilyen jellegű szerződést hatályba léptető feltétellel nem folytatható le verseny-újranyitásos eljárás a KH állásfoglalása alapján?
Részlet a válaszából: […] ...eljárási cselekményekre. Ez a szakasz nem sorolja fel teljeskörűen az alkalmazandó eljárási cselekményeket, nem tartalmazza például az ajánlattételi felhívás módosítását, az ajánlattételi határidő meghatározását, a kiegészítő tájékoztatást stb. sem. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 8.

Kimentés szerződés megkötése alól

Kérdés: A 473/2022. ügy értelmében a DB szerint a szerződés megkötése alóli kimentésnek is az EKR-ben kell történnie. Miért? Ezt mi alapozza meg? Előírhatja ezt az ajánlatkérő?
Részlet a válaszából: […] ...értékelte, hogy a kérelmezett az ajánlatkérővel a Kbt. 131. § (9) bekezdésében szabályozott mentesülési körülményeket az ajánlattételi kötöttségének időtartama alatt nem közölte, tehát csak az eljárás eredményének közzétételét követően jutott arra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 8.

Színlelt ajánlattétel

Kérdés: Mennyiben tilos az ajánlattevőnek egy egyszerű hiánypótlás során hibát véteni? Mennyiben minősül mindez színlelt ajánlattételnek?
Részlet a válaszából: […] ...egyszerű adminisztratív kötelezettségének nem tesz eleget. Összességében joga van az ajánlattevőnek hibát véteni. A színlelt ajánlattétel elsősorban a keretmegállapodások esetében vetődik fel a hazai gyakorlatban, figyelemmel arra, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 8.

Fordított bírálat dinamikus beszerzési rendszerben

Kérdés: Alkalmazhatom-e a fordított bírálatot a dinamikus beszerzési rendszer második részében?
Részlet a válaszából: […] ...eljárás és keretmegállapodásos eljárás esetében alkalmazhatja a fordított értékelést és bírálatot. A dinamikus beszerzési rendszer ajánlattételi szakaszában beérkező jelentős számú ajánlat, adott esetben részajánlati körönként külön-külön is jelentős...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 8.

Részvételi dokumentumok tartalma dinamikus beszerzési rendszer esetén

Kérdés: Ajánlatkérőként dinamikus beszerzési rendszer felállítására szeretnénk indítani egy közbeszerzési eljárást. A részvételi szakaszhoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumok részeként ki kell adnunk a szerződéstervezetet, amely az ajánlattételi szakaszra vonatkozik?
Részlet a válaszából: […] ...a dinamikus beszerzési rendszerbe. A dinamikus beszerzési rendszerben a konkrét közbeszerzésre vonatkozó pontos szerződéses feltételeket az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg kell elérhetővé tenni.A fent leírtak alapján tehát teljes körű, minden...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 8.

Orosz szankciós nyilatkozat kétszakaszos eljárásban

Kérdés: A 833/2014/EU rendelet 5k. cikke tiltja a közbeszerzési szerződés odaítélését bizonyos orosz érintettségű személyek, szervezetek részére. Ajánlatkérőként helyesen járunk el, ha uniós meghívásos eljárásban kizárólag az ajánlattételi szakaszban kérünk nyilatkozatot a tilalom fenn nem állásáról az ajánlattevőktől?
Részlet a válaszából: […] ...tehát az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, két szakaszból álló közbeszerzési eljárás esetén mind a részvételi, mind az ajánlattételi szakaszban elő kell írni a nyilatkozat becsatolásának kötelezettségét a részvételre jelentkező és az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 8.

Integritás Hatóság a közbeszerzésben

Kérdés: Az Integritás Hatóságnak lesznek feladatai a közbeszerzésekkel kapcsolatban. A Kbt.-ben ez hogyan jelenik meg? Vagy csak a "saját törvényéből" olvasható ki, mire lesz jogosult?
Részlet a válaszából: […] ...módosított rendelkezések alapján az Integritás Hatóság jogosult1. a közbeszerzési eljárást felfüggeszteni a részvételi vagy ajánlattételi határidő leteltét megelőzően [Kbt. 55. § (8) bekezdés],2. a közbeszerzési eljárást felfüggeszteni a részvételi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 11.

Dinamikus beszerzési rendszerben közös részvételre jelentkezés

Kérdés: Dinamikus beszerzési rendszerben közös részvételi jelentkezést nyújtottunk be egy másik céggel, hogy minél jobban lefedjük az ajánlatkérő által megjelölt beszerzési kategóriákat. Jogszerű-e, ha az ajánlattételi szakaszban az ajánlatot kettőnk közül az teszi meg, amelyikünk leginkább abban a beszerzési kategóriában végzi tevékenységét?
Részlet a válaszából: […] ...nyújtja be a közös részvételre jelentkezést, jogi szempontból "egy" közös részvételre jelentkezőnek minősülnek. Ennek megfelelően az ajánlattételi szakaszban is egy közös ajánlatot kell benyújtaniuk "egy" közös ajánlattevőként, amelynek nyertessége esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 11.
1
2
3
147