Határidők számítása kiegészítő tájékoztatás esetében

Kérdés: A Kbt. 48. § (3) bekezdése a Kbt. 56. § (2)-(3) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás nyújtására és kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre is alkalmazandó? Azaz amennyiben a válaszadási, illetve kérdezési határidő pl. vasárnap jár le, úgy a hétfői nap lesz a válaszadás, illetve kérdezés határideje?
Részlet a válaszából: […] ...meghatározott kérdésének feltevésére. Pontosan ezért fontos, hogy az ajánlatkérő erre is figyelemmel legyen akkor, amikor a jelentkezési/ajánlattételi határidőt meghatározza.A 48. § (3) bekezdés szerint, ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Összeférhetetlenség referenciaigazolás esetében

Kérdés: Véleményük szerint összeférhetetlenséget jelent, ha két ajánlattevő is olyan referencialevelet nyújt be, amelyet egymásnak állítottak ki?
Részlet a válaszából: […] ...§ (1) bekezdés c) pontja alapján a többes megjelenés tilalmát jelenti, ha egy ajánlattevő ugyanazon közbeszerzési eljárásban, részajánlattétel esetén ugyanazon rész tekintetében egy másik ajánlattevő alkalmasságát igazolja, azaz leegyszerűsítve: az ajánlattevők...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Összeférhetetlenség vizsgálata ajánlattételi szakaszban

Kérdés: Az ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenítette az ajánlatkérő, tekintettel arra, hogy nem nyújtotta be az ajánlati felhívás VI.3.22 pontjában előírt összeférhetetlenségi nyilatkozatát. Az ajánlattevő ajánlata során jelezte, hogy nem kíván igénybe venni alvállalkozót és kapacitást nyújtó szervezetet. Az ajánlatkérő hiánypótlás keretében kérte, hogy nyújtsuk be az összeférhetetlenségi nyilatkozatot, de iratmintát és tartalmi elvárást nem fogalmazott meg. Az ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást, de előzetes vitarendezésben jelezte, hogy nem ért egyet az ajánlatkérővel. Összeférhetetlenségi helyzetet miért vizsgál az ajánlatkérő ajánlattételi szakaszban? Az ajánlatkérő jogszerűen járt el az EVK elutasítása során?
Részlet a válaszából: […] ...el az eljárási dokumentumokban foglaltakat. Amennyiben az összeférhetetlenségi nyilatkozat kérésének tényét az ajánlattevő még az ajánlattételi szakaszban kifogásolja, van esélye arra, hogy az ajánlatkérő a szükségtelen előírásokat törölje, azonban az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 9.

Előzetes vitarendezés és az ajánlattételi határidő

Kérdés: Egy árubeszerzésre irányuló nyílt eljárásban szerettünk volna ajánlatot tenni, de szerintünk a műszaki leírás versenykorlátozó rendelkezéseket tartalmaz. A kiegészítőtájékoztatás-kérésünkre az ajánlatkérő nem adott pozitív választ. Ha előzetes vitarendezési kérelmet nyújtunk be a kiegészítő tájékoztatás alapján az ajánlattételi határidő lejárta előtt pár nappal, akkor az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt, hogy legyen idő az ajánlatunk elkészítésére?
Részlet a válaszából: […] ...előzetes vitarendezés szabályait. Az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásának eltérő következménye van a közbeszerzési eljárás ajánlattételi (és részvételi) szakaszában, illetve a közbeszerzési eljárás bírálati szakaszában. A szerződéskötésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 9.

Összeférhetetlenség az ajánlatkérő műszaki értékelőcsapatában

Kérdés: Az ajánlatkérő műszaki kiértékelőcsapatában van olyan személy, akinek van közvetlen kapcsolata az egyik ajánlattevőhöz, mivel a kapcsolt vállalkozás cégvezetője. Fennáll ebben az esetben az összeférhetetlenség? Az ajánlattételen már túl vagyunk.
Részlet a válaszából: […] ...ajánlattevőnek is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy tisztázza, mennyiben nincs köze a kapcsolt vállalkozás vezetőjének az érintett ajánlattételhez."Kbt. 25. (8) A (7) bekezdéstől eltérően, ha egy részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó vagy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 9.

Mérlegelési jogkör kizáró ok esetében

Kérdés: Van-e jogszabállyal alátámasztott mérlegelési jogköre az ajánlattevőnek abban az esetben, ha az értékelési szakaszban észlel hamis adatot egy ajánlatban (ami befolyásolja az értékelés sorrendjét, a műszaki megfelelés, alkalmasság megítélését), vagy kógens módon indokolt megállapítania a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti kizáró ok feltételeinek fennálltát? Az ajánlattevő még bírálati szakaszban, egyéb kommunikációban önkéntesen bejelentette a hamis adatközlés tényét az ajánlatkérőnek, az ajánlatát azonban ezzel párhuzamosan önként nem vonta vissza.
Részlet a válaszából: […] ...elmaradásában, vagy a következményeket azért nem látja előre, mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja. Mivel az ajánlattétel megtörtént, úgy a hamis adatszolgáltatás megvalósult. A helyzet későbbi reparálása pedig nem történt meg, mert...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 9.

EKR-jogosultság előzetes piaci konzultációban

Kérdés: Előzetes piaci konzultációban való részvételre meg tudom-e adni a jogosultságot? Egyelőre nem találok erre megoldást az EKR-ben.
Részlet a válaszából: […] ...abban az esetben, amennyiben azt a gazdasági szereplő az előzetes piaci konzultáció során kívánja megadni. Ugyan itt még nem történik ajánlattétel, de külön jogosultsági forma nem került kialakításra az előzetes piaci konzultáció vonatkozásában. Amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 9.

Kizárás az eljárásból azonos franchise-szerződés esetében

Kérdés: Ki kell-e zárni azokat az ajánlattevőket, amelyek azonos céggel vannak franchise-kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...irányítási joggal rendelkeznek a 4 ajánlattevő működése vonatkozásában, így a közbeszerzési eljárásban való részvétel és ajánlattétel esetében sem állapítható ez meg a benyújtott dokumentumokból. Így az érintett 4 ajánlattevő közbeszerzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 9.

Előzetes piaci konzultációs javaslatok figyelembevétele

Kérdés: Elutasították a konzultációs javaslatomat. Amennyiben nem kezdeményezünk előzetes vitarendezést, akkor az eljárás kiírásakor újra kérhetjük, hogy vegyék figyelembe a Közbeszerzési Hatóság útmutatóját, vagy esetleg akkor elutasítják azért, mert nem az előzetes piaci konzultációnál kifogásoltuk az ajánlatkérő eljárási dokumentumainak tartalmát? Akkor lehet majd előzetes vitarendezést kérni?
Részlet a válaszából: […] ...végül változtatás nélkül fogják tartalmazni a korábban - az előzetes piaci konzultáció során - kifogásolt tartalmat, úgy az ajánlattételi szakaszban előzetes vitarendezés keretében van lehetősége a gazdasági szereplőnek a véleményét kifejtenie. Nem fosztja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 9.

Uniós finanszírozású projekt megjelölése DBR-ben

Kérdés: Cégünknél, egy adott beszerzési tárgyban megtörtént a DBR felállítása. Ezt követően az ajánlattételi részben lehetséges-e olyan EU által finanszírozott projekt esetében ajánlatot kérni, amely nem lett az első részben definiálva? Ugyanis ezt az információt a DBR felállításakor az előírás szerint meg kell adni. Illetve, ha nem EU-s (hanem pl. állami) finanszírozású projektről van szó, abban az esetben is ugyanaz az eljárás?
Részlet a válaszából: […] A kérdés releváns, hiszen egy DBR felállítása messze túlmutat egy adott projekten, ugyanakkor amennyiben az ajánlatkérő alkalmazni kívánja az érintett DBR-t más beszerzéseire is, úgy jogos, hogy azokat egyenként nem szükséges felsorolnia, hiszen azt a felhívás nem igényli. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 12.
1
2
3
150