Keresés eredménye

18 találat a megadott ajánlattétel tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Végleges ajánlattétel meghatározása a tárgyalás folyamatában
Kérdés: Van-e lehetősége az ajánlatkérőnek, hogy már a tárgyalás során előírja a végleges ajánlattételt?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4129
2. találat: Előzetes ajánlattétel Dinamikus Beszerzési Rendszerben
Kérdés: Lehet-e előzetes ajánlatot tenni Dinamikus Beszerzési Rendszerben?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3875
3. találat: Ajánlati biztosíték közös ajánlattétel esetén
Kérdés: Közös ajánlattevőként indulunk. Ez esetben valamennyi résztvevőnek fennáll az ajánlatibiztosíték-adási kötelezettsége?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3853
4. találat: Kapcsolt vállalkozások külön-külön ajánlattétele egy eljárásban
Kérdés: Egy eljárásban a vállalkozásunk és a kapcsolt vállalkozásunk tehet-e külön-külön ajánlatot az új szabályozás szerint? (A vállalkozások közötti kapcsolt jelleg úgy valósul meg, hogy a mi vállalkozásunk 100 százalékban tulajdonosa annak a vállalkozásnak, mely szintén ajánlattevőként kíván indulni az adott közbeszerzési eljárásban.)
Részlet a válaszból: […]Gazdasági Versenyhivatalnak átadni az érintett közbeszerzés, szerződés, építési vagy szolgáltatási koncesszió, illetve ezek módosításainak ellenőrzése révén rendelkezésére álló bármely adatot.A fentiekben hivatkozott, az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke az alábbiak szerint fogalmaz:"EUMSZ 101. cikk (1) A belső piaccal összeegyeztethetetlen és tilos minden olyan vállalkozások közötti megállapodás, vállalkozások társulásai által hozott döntés és összehangolt magatartás, amely hatással lehet a tagállamok közötti kereskedelemre, és amelynek célja vagy hatása a belső piacon belüli verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása, így különösen:a) a beszerzési vagy eladási árak, illetve bármely egyéb üzleti feltétel közvetlen vagy közvetett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3747
5. találat: Alvállalkozó által megvásárolt dokumentáció felhasználása
Kérdés: Az ajánlati dokumentációt egy olyan kft. vette meg, amelyet alvállalkozóként kívánunk bevonni a teljesítésbe, de 10 százalék alatti alvállalkozóként. Ilyen esetben felhasználhatjuk az ajánlattételhez a dokumentációt, vagy nekünk is meg kell azt vásárolnunk?
Részlet a válaszból: […]félreértést az jelentheti, hogy az ajánlatkérő csak a fent említett alvállalkozókat köteles nevesíteni ajánlatában az alábbiak szerint.Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban köteles előírni, hogy az ajánlatban, illetve a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,- az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3614
6. találat: Ajánlatleadás két helyszínen
Kérdés: Megjelölhet-e az ajánlatkérő két helyszínt az ajánlatok leadására?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3589
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: "Előretervezés" szempontjai több évre kötendő szerződésnél
Kérdés: Az ajánlatkérő előírta, hogy ajánlatunkat a szerződés teljesítésének időszakára is figyelemmel úgy kell megtenni, hogy a vállalásokat akkor is teljesíteni tudjuk. Hároméves, határozott időtartamú szerződésről van szó. Jelenleg nehezen tudunk előre tervezni. Mit vegyünk figyelembe ebben az esetben a tervezéskor?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3580
8. találat: Nonprofit gazdasági társaság mint ajánlattevő
Kérdés: Nonprofit gazdasági társaságként indulhatunk-e ajánlattevőként közbeszerzési eljárásban?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3551
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Kisvállalkozások ajánlattétele
Kérdés: A kisvállalkozások pályázati lehetősége milyen módon változik 2012-ben? Konkrét területet, illetve változást szíveskedjenek meghatározni, amely például a pályázás megkönnyítésére is irányul.
Részlet a válaszból: […]készült el, de elviekben az is ennek az ajánlattevői csoportnak kedvez majd. Az ajánlatkérő számla-ellenőrzési kötelezettsége megszűnik, ugyanakkor az előleg kérésére korlátokkal ugyan, de van lehetőség, amelyet nem utasíthat vissza az ajánlatkérő. Az új szabályok alapján nagyobb a mozgástér a hasonló hiányosságok kiküszöbölésére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2877
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Alvállalkozó bejelentése ajánlattételi szakaszban
Kérdés: Kétszakaszos eljárásban a részvételi szakban nem jelentettem be, hogy alvállalkozót veszek igénybe, de ez szükségessé vált. Az ajánlattételi szakaszban bejelenthetem?
Részlet a válaszból: […]projekttársaság) kell teljesítenie; - az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében csak az ajánlatban megjelölt - a beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó működhet közre, továbbá köteles közreműködni a törvény 69. §-ának (8) bekezdése szerinti esetben a megnevezett alvállalkozó. Ezen alvállalkozók sem vehetnek igénybe saját teljesítésük tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót vagy teljesítési segédet; - ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó, illetőleg szakember[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2498
| 1 - 10 | 11 - 18 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés