Hivatkozás ajánlattételi felhívás kötelező elemére a benyújtandó iratok vonatkozásában

Kérdés: Az ajánlatkérő az alábbiakat írta elő a benyújtandó iratok vonatkozásában: "Nyilatkozat a Kbt. 84. § (1) d) pontja szerint a kizáró okokra vonatkozóan." Mit ért ez alatt?
Részlet a válaszából: […] ...ajánlatkérő saját ajánlattételi felhívásának tartalmi követelményére hivatkozik, mely nem szükségszerű. Hiszen ez vélhetően a Kbt. 69. §-a szerint benyújtandó kizáró oki igazolás és/vagy az alvállalkozókra vonatkozó kizáró oki nyilatkozat megtételét jelenti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 9.

Ajánlattételi felhívás határideje a Kbt. 107. §-a esetében

Kérdés: Meghívásos eljárás esetén, amit szeretne az ajánlatkérő lebonyolítani, a részvételi jelentkezésről készült dinamikus beszerzési rendszerrel összegzés után mennyi idővel kell az ajánlatkérőnek felhívnia ajánlattételre? Illetve ezt az ajánlattételi felhívást az EKR felületén kell megtennie, akkor is, ha a részvételi felhívásban megjelölte, hogy adott esetben a dinamikus beszerzési rendszert egy EKR-en kívüli felületen szeretné lebonyolítani?
Részlet a válaszából: […] ...a gyorsított eljárás szabályai nem alkalmazhatóak. Ez a részvételi határidő a rendszer - az első közbeszerzésre vonatkozó ajánlattételi felhívás megküldését megelőző - felállításakor irányadó. A rendszerben megvalósítandó további...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 14.

Online tárgyalástartás a koronavírusra hivatkozással

Kérdés: Koronavírus miatt van-e lehetőség a tárgyalás online formában történő megtartására?
Részlet a válaszából: […] ...valamint az eljárás ajánlattételi szakaszában egyenlő eséllyel megfelelő első ajánlatot tudjanak tenni.A (2) bekezdés értelmében az ajánlattételi felhívás tartalmára a 84. § (1) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell, azzal, hogy az ajánlattételi határidő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 8.

Hibás kiírás tárgyalásos eljárásban

Kérdés: Ajánlatkérőként elírtuk a felhívást, és keretmennyiségként az igényelt mennyiség tízszeresét kértük, miközben a becsült értéket az eredeti mennyiség alapján határoztuk meg. Felmerült, hogy a tárgyalás szakaszában csökkentjük a mennyiséget. Van erre lehetőség?
Részlet a válaszából: […] ...során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy- az eljárást meghirdető vagy megindító felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan jelentős mértékben módosuljanak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 10.

Alkalmassági feltételek az érvényességi feltételek között

Kérdés: Amennyiben alkalmassági feltételek jelennek meg az érvényességi feltételek között az ajánlattételi felhívásban, lehet-e kérni a kiírótól átsorolást?
Részlet a válaszából: […] Az alkalmassági kritériumok helye az eljárást megindító felhívásban nemcsak és kizárólag a könnyű megtalálhatóság miatt fontos, hanem azért is, mert alkalmassági követelményként vonatkoznak az ajánlattevőkre azok a szabályok, leginkább korlátok, melyeken túl az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 11.

Kötelezettségek az ajánlattételi felhívás visszavonása esetén

Kérdés: Ha visszavonom az ajánlattételi felhívást, milyen kötelezettségeim vannak?
Részlet a válaszából: […] ...ajánlattételi felhívás visszavonását a Kbt. 44. §-a rendezi, a következők szerint:- az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig visszavonhatja;- ha az eljárást megindító felhívást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 18.

Felhívás és dokumentáció tartalmának eltérése

Kérdés: Mi a teendő, ha az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció tartalma egymástól eltér? Ez orvosolható, vagy új eljárást kell kiírni?
Részlet a válaszából: […] ...határidő lejártáig az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közvetlen és egyidejű tájékoztatásával módosíthatja az ajánlattételi felhívást és a dokumentációt (ismertetőt).Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy fontos korlát, miszerint a két-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 11.

Ajánlattételi felhívás módosítása

Kérdés: Milyen indokkal és feltételekkel módosítható az ajánlattételi felhívás?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezésre az ajánlat, illetve a részvételi jelentkezés összeállításához és benyújtásához.Lényeges korlát ugyanakkor, hogy az ajánlattételi felhívás módosítása nem érintheti kétszakaszos eljárás esetében az első szakasz részvételi felhívásának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 11.

Ajánlattételi felhívás és tárgyalási meghívó

Kérdés: Mi a különbség az ajánlattételi felhívás és a tárgyalási meghívó között?
Részlet a válaszából: […] ...részvételi felhívás[38. § (1) bekezdés] megküldésének időpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásoseljárás esetében pedig az ajánlattételi felhívás - a 99. § (2) bekezdéseszerinti esetben a tárgyalási meghívó - megküldésének, ennek hiányában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 13.

Kbt.-be ütköző megfogalmazás a kiírásban

Kérdés: Egy kiírásban olvastuk a következő megfogalmazást: "A tartalomjegyzék egyúttal az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke is, amelyben megjelölt csatolandó dokumentumok a 4. § 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősülnek." Jogszerű ez?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint az előírás nem jogszerű, mert avonatkozó rendelkezés nincs összhangban az ajánlat formai követelményeivelkapcsolatos új szabályokkal, illetve a kötelező hiánypótlással.A Kbt. 70. § (7) bekezdésének c) pontja előírja, hogy azajánlatnak az elején...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.
1
2