Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott ajánlattételi szakasz tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: DBR ajánlattételi szakasza a KEF portálon

Kérdés: Milyen módon zajlik a dinamikus beszerzési rendszer ajánlattételi szakasza a KEF portálon?
Részlet a válaszból: […]érvényességi, fennállási ideje alatt bármikor, bármely olyan gazdasági szereplő kérheti a rendszerbe való felvételét, aki, illetve amely megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll kizáró okok hatálya alatt, és benyújtotta a közbeszerzési dokumentumoknak megfelelő részvételi jelentkezését. A DBR-be való felvétel az EKR-ben történik, függetlenül attól, hogy a DBR fennállásának milyen időszakában történik a felvétel, hiszen a DBR-hez való csatlakozás lehetősége - a közbeszerzési dokumentumoknak megfelelő részvételi jelentkezés benyújtásával - folyamatos, az ajánlattételi szakaszban pedig a DBR valamennyi résztvevője ajánlatot nyújthat be.Azon gazdasági szereplők, akik/amelyek a részvételi határidő lejártáig nem nyújtották be a DBR-hez való csatlakozáshoz szükséges jelentkezésüket, a részvételi szakasz összegezésének megküldését követően tehetik azt meg, a DBR fennállása (48 hónap) alatt bármikor az EKR-ben.Az ajánlatkérő a DBR-ben megvalósítandó konkrét közbeszerzésre vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződéses feltételeket a DBR-ben részt vevő ajánlattevők számára a felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre a KKP-n keresztül. A felkért részvételre jelentkezők ennek birtokában, az ajánlattételi szakaszban tehetik meg az ajánlatukat.A DBR első szakaszában a részvételre jelentkező által a részvételi jelentkezésben vagy a DBR második szakaszában az ajánlattevő ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja, és elegendő azokat csak a DBR második szakaszára vonatkozó eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket az ajánlatkérő az igazolások benyújtására kíván felhívni. Amennyiben a részvételre jelentkező/ajánlattevő az igazolásokat az ajánlatkérő erre történő felhívása előtt benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az részvételre jelentkezőt/ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtotta volna be, és szükség szerint hiánypótlást rendel el, vagy felvilágosítást kér. Ebben a formában az alkalmasságok igazolása, függően a gazdasági szereplő döntésétől, még a részvételi szakaszban (EKR-ben) vagy az ajánlattételi szakaszban (KKP-ben) történik.A DBR fennállása alatt, ha a kizáró okok vagy alkalmassági követelmények tekintetében változás áll be a DBR-be felvett, érvényes részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő, annak kapacitást nyújtó szervezete vagy alvállalkozója esetében, azt a gazdasági szereplő köteles haladéktalanul jelezni az ajánlatkérő felé. Ebben az esetben a DBR-ből történő kizárást az ajánlatkérőnek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4753
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

2. találat: Ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalások során az EKR keretein belül

Kérdés: A jelenlegi EKR keretek mellett hogyan oldható meg a Kbt. 88. §-ának (5) bekezdése szerinti lehetőség, az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalások során?
Részlet a válaszból: […]versenyt a végleges ajánlatok megtétele során, a tárgyalási fordulók során a végleges ajánlattételre felhívott ajánlattevők száma nem csökkenthető egyre.Véleményünk szerint a fenti gyakorlati az EKR keretein belül is alkalmazható. Az alábbiakban három elemet emelünk ki, amelyekkel már az előkészítés során tisztában kell lenni:1. Az eljárási dokumentumokban, hasonlóan a múltbeli gyakorlathoz, pontosan rögzíteni kell azt a szabályrendszert, mely alapján csökken az ajánlattevők létszáma.2. A Felhasználói kézikönyv az ajánlatkérők számára 3.70 pontjában az UAFK, azaz "ajánlattételi felhívás küldése" eljárási cselekmény kezdeményezésével kerülhet az ajánlatkérő abba a státuszba, hogy a felhívandó ajánlattevőket kiválassza. A megjelenő felületen a Felhívás/Nem meghívott oszlopban lehet kiválasztani azokat a gazdasági szereplőket, ajánlattevőket, akiket/amelyeket a következő fordulóra az ajánlattevő fel kíván hívni ajánlattételre. Amennyiben nem hív meg valamely ajánlattevőt, úgy az indokolás gombra kattintva lehet megindokolni, miért nem került be a következő fordulóban az érintett ajánlattevő. A felhívás kiküldése ezt követően folytatható. Amennyiben az érintett felhívás már a végső felhívás, úgy a végső felhívás gombra kell kattintani.3. Amennyiben valamely ajánlattevő önkéntes hiánypótlás, vagy egyéb kommunikáció útján mégis ajánlatot tesz, úgy az a Kbt. 73. §-ának (1) bekezdése alapján érvénytelen.A hivatkozott, 73. §[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4333

3. találat: Referencia igazolása új termék esetén

Kérdés: Amennyiben teljesen új, innovatív termékről van szó, amit még sehova nem szállítottunk, hogyan tudjuk teljesíteni a referenciaigazolást a beszerzés tárgyában?
Részlet a válaszból: […]szállították, akkor valóban nem tudják teljesíteni a referenciaelvárást. Célszerű erre az ajánlattételi
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2688
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Új alvállalkozó bejelentése ajánlattételi szakaszban

Kérdés: Meghívásos eljárásban ajánlattételre készülünk. A részvételi szakaszban bemutattuk alvállalkozóinkat, akiket az ajánlatkérő alkalmasnak talált. Amikor viszont kézhez vettük az ajánlatkérési dokumentációt, azt állapítottuk meg, hogy annak vannak olyan elemei is, amelyekre további alvállalkozót kell igénybe vennünk. Ezt viszont a részvételi szakaszban még nem tudtuk. Mi ilyenkor a teendő?
Részlet a válaszból: […]vizsgálni. Erre tekintettel új alvállalkozót az ajánlattételi szakaszban már nem lehet megadni. Azt javasoljuk végiggondolni, hogy milyen más módon tudja a szükséges szakértelmet, a feladat teljesítését az alkalmasnak minősített ajánlattevő biztosítani. Amennyiben erre talál megoldást (például saját munkavállaló alkalmazása, olyan 10 százalék
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1616
Kapcsolódó tárgyszavak: ,