Ajánlattevő kizárása alvállalkozója kizáró ok hatálya alá kerülése miatt

Kérdés: Ki kell-e zárnom az ajánlattevőt, ha az alvállalkozója - nem pedig a kapacitást biztosítója - kizáró ok hatálya alá kerül?
Részlet a válaszából: […] ...nyilatkozatok benyújtására már nem lesz szükség.A kérdés vonatkozásában gyakorlatilag a hazai szabályozás nem engedi meg az érintett ajánlattevő kizárását, hanem kezeli az alvállalkozó-csere helyzetét. Afentiekben nem hivatkozott kizáró okok a hamis...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 13.

Eljárásból kizárt ajánlattevő további részvétele a Kbt. 115. §-a szerinti eljárásban

Kérdés: A Kbt. 115. §-a szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az első ajánlat benyújtását követően az eljárásból kizárt ajánlattevő részt vehet-e alvállalkozóként vagy kapacitást nyújtó szervezetként az ajánlattételre felhívott másik gazdasági szereplőnél, vagy ebben az esetben ő a Kbt. 36. §-a szerint még "mindig" ajánlattevőnek minősül?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 36. §-ának (1) bekezdése az ajánlattevők eljárási pozíciójáról rendelkezik a verseny biztosítása érdekében az alábbiak szerint:Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlattételi lehetőség biztosítása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 15.

Betekintés kizárt ajánlattevő ajánlatába

Kérdés: Egy ajánlattevő késve érkezett az ajánlat leadásakor, ezért kizárták. Az ajánlatok felbontását követően a bontási jegyzőkönyvet a kizárt bank is megkapta, viszont a kizárt bank felolvasólapját nem tartalmazta a bontási jegyzőkönyv. Ebben az esetben is kérhetjük az ajánlatkérőt, hogy betekintést nyerhessünk a kizárt ajánlattevő ajánlatába?
Részlet a válaszából: […] Mivel az ajánlattevő ajánlata elkésett, így kizárták, nem isbontották fel ajánlatát. Induljunk ki abból, hogy ki minősül ajánlattevőnek aKbt. 4. §-a szerint.Ajánlattevő az a természetes személy, jogi személy, jogiszemélyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.