Ajánlattevő tájékozódási kötelezettsége

Kérdés: A Kbt. 54. §-ának (1) bekezdésében foglaltak teljesítését kell-e valamilyen módon igazolni az ajánlatkérő felé? Mi a gyakorlati szerepe a Kbt. hivatkozott előírásának?
Részlet a válaszából: […] Az alábbi előírást, melynek alkalmazása az ajánlatkérőnek is csupán lehetőség, kizárólag az ajánlattevő saját tájékozódása céljából alkalmazza a közbeszerzési törvény. Ezzel az ajánlatkérőkről veszi le a terhet, hogy ne legyen szükség mindenről közvetlen módon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 5.

Ajánlatkérő által adott információk ellenőrzése

Kérdés: Hogyan tudom ellenőrizni az ajánlatkérő által adott információk pontosságát? Milyen alapon felelek én ezért? Előírható ez egyáltalán az ajánlattevő kötelezettségeként?
Részlet a válaszából: […]  Az információk pontosságával kapcsolatban az ajánlattevőfelel, hiszen nem közölhet az ajánlatában hamis adatot, azaz a valóságtóleltérő információt. Amennyiben az ajánlatkérő pontosan nyilatkoztatja azajánlattevőket a rendelkezésükre álló szakmai tapasztalatról,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 12.

Tájékozódási kötelezettség "kezelése"

Kérdés: Az ajánlattételi felhívás kötelezte ajánlattevőket, hogy tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, melyeknek a teljesítés helyén, illetve a szerződés teljesítésekor meg kell felelniük, megjelölve az illetékes hatóságokat, de egyéb információt nem adva. Ehhez képest jelentsük be/igazoljuk, hogy tájékozódtunk, vagy mit tegyünk és milyen módon?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérő kérésével a Kbt. 55. § (3)–(4) bekezdésébenfoglaltaknak kívánt megfelelni, mellyel kapcsolatban az ajánlattevőnek különnyilatkozattételi kötelezettsége nincs, feltéve ha az ajánlatkérő mindezt különesetleg nem írta elő.A fentiekben utalt rendelkezések...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.