Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott ajánlattevő tájékozódási kötelezettsége tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ajánlattevő tájékozódási kötelezettsége

Kérdés: A Kbt. 54. §-ának (1) bekezdésében foglaltak teljesítését kell-e valamilyen módon igazolni az ajánlatkérő felé? Mi a gyakorlati szerepe a Kbt. hivatkozott előírásának?
Részlet a válaszból: […]során alkalmazandó kötelezettségeknek a teljesítés helyén, során.A Kbt. vonatkozó 54. §-ának (1) bekezdése értelmében építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetében az ajánlatkérő az ajánlati vagy ajánlattételi felhívásban előírhatja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint köteles előírni, hogy tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.A (2) bekezdés szerint, ha az ajánlatkérő előírja az (1) bekezdés szerinti követelményekről történő tájékozódást,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3369

2. találat: Ajánlatkérő által adott információk ellenőrzése

Kérdés: Hogyan tudom ellenőrizni az ajánlatkérő által adott információk pontosságát? Milyen alapon felelek én ezért? Előírható ez egyáltalán az ajánlattevő kötelezettségeként?
Részlet a válaszból: […]százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének - különösen a Kbt. 70. §-ának (3) bekezdése, 71. §-a - teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett, amelynek következtében elkerülhető lett volna, hogy az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés a nyilatkozattal érintett körülmény miatt érvénytelennek minősüljön, vagy elérhető lett volna, hogy kedvezőbb legyen az ajánlatának a törvény 81. §-ának (4) bekezdése szerinti elbírálása, illetve a részvételi jelentkezésének a Kbt. 123. §-ának (4) bekezdése, 130. §-ának (6) bekezdése, 136/A. §-ának (2) bekezdése, 157. §-ának (3) bekezdése vagy 204. §-ának (5) bekezdése szerinti rangsorolása. Az eljárást követően pedig az alábbi következménnyel kell számolnia. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig - Kbt. 60. § (1) bekezdésének f) pontja. Hogy mitől tekinthető egy nyilatkozat hamisnak, azt a jelenleg hatályban lévő Kbt. a következők szerint határozza meg 4. §-ának 9/A. pontjában. Eszerint hamis nyilatkozatnak minősül az olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz. Ha például egy műszer mérési pontosságát az ajánlattevő azért változtatja meg, a gyártó hivatalos adatai ellenére, mert így megfelel az alkalmassági követelményeknek,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2863

3. találat: Tájékozódási kötelezettség "kezelése"

Kérdés: Az ajánlattételi felhívás kötelezte ajánlattevőket, hogy tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, melyeknek a teljesítés helyén, illetve a szerződés teljesítésekor meg kell felelniük, megjelölve az illetékes hatóságokat, de egyéb információt nem adva. Ehhez képest jelentsük be/igazoljuk, hogy tájékozódtunk, vagy mit tegyünk és milyen módon?
Részlet a válaszból: […]elő. A fentiekben utalt rendelkezések értelmében építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetében az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, valamint köteles előírni, hogy tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ha az ajánlatkérő előírja az előző[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2288