Elektronikus árlejtés több szakaszban

Kérdés: Lehetőség van-e arra, hogy az ajánlatkérő több szakaszban bonyolítsa le az elektronikus árlejtést?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 404. § (1) bekezdésének e) pontja szerintfelhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben szabályozza az elektronikusangyakorolható eljárási cselekmények szabályait, valamint az elektronikus úton történőbeszerzés részletes szabályait; e szabályokba ütköző magatartás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 18.

Egyfordulós tárgyalás megtarthatósága két alkalommal

Kérdés: Egyfordulós tárgyalást lehet-e két alkalommal megtartani, ha az időben elhúzódik?
Részlet a válaszából: […] Ugyan a közbeszerzési törvény ezt nem szabályozza, detekintettel arra, hogy a tárgyalás menetét változtathatja az ajánlatkérő, ígyebből az a következtetés vonható le, hogy amennyiben túlzottan hosszú ideigtart egy tárgyalás, és nem sikerül tisztázni minden kérdést,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 14.

Ajánlattevők értesítése irreálisan alacsony ár alkalmazásakor

Kérdés: Írásbeli indoklás kérésekor – irreálisan alacsony ár megadása esetén – az ajánlattevők értesítése csak arról szól, hogy valamelyik tárgykörben a meghatározott ajánlattevőt megkereste az ajánlatkérő, vagy teljes körű tájékoztatást is meg kell adni minden ajánlattevőnek? Amennyiben irreális vállalásról indoklást kér az ajánlatkérő, és az indoklásból kiderül, hogy nem tudja fenntartani az ajánlattevő ajánlatát (például elírás miatt), lesz-e lehetőség az indoklás elfogadása mellett érvénytelenné nyilvánítani az adott ajánlatot? (Jelenleg az indoklás el nem fogadhatóságára van szabályozás.)
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 85. §-a lehetőséget ad arra, hogy az ajánlatokelbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejűértesítése mellett felvilágosítást kérhessen az ajánlattevőtől a kizáróokokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 24.