Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott ajánlattevők részvétele tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Eljárásból kizárt ajánlattevő további részvétele a Kbt. 115. §-a szerinti eljárásban

Kérdés: A Kbt. 115. §-a szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az első ajánlat benyújtását követően az eljárásból kizárt ajánlattevő részt vehet-e alvállalkozóként vagy kapacitást nyújtó szervezetként az ajánlattételre felhívott másik gazdasági szereplőnél, vagy ebben az esetben ő a Kbt. 36. §-a szerint még "mindig" ajánlattevőnek minősül?
Részlet a válaszból: […]alvállalkozójaként nem vehet részt,- más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés] - a)-c) pontok.A rendelkezés alapján tehát egy adott gazdasági szereplő négyféle pozícióban: ajánlattevőként, közös ajánlattevőként, más ajánlattevő alvállalkozójaként, más ajánlattevő alkalmasságát igazoló (másképpen kapacitást biztosító) szervezeteként jelenhet meg egy adott, konkrét közbeszerzési eljárásban.Emellett figyelemmel kell lenni arra is, hogy a Kbt. az Értelmező rendelkezések között egyúttal meghatározza az ajánlattevő fogalmát is a 3. §-ának 1. pontjában, mely rendelkezés alapján ajánlattevőnek az a gazdasági szereplő minősül, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújtott be.A két hivatkozott rendelkezés együttes értelmezéséből az a következtetés vonható le, hogy az ajánlattevő az eljárás egészében "megőrzi" az ajánlattevői pozícióját, függetlenül attól, hogy az eljárásban benyújtott ajánlatának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3940

2. találat: Eredményhirdetés a közbeszerzési eljárásban

Kérdés: A Kbt. 95. §-a értelmében külön levélben meg kell hívni az ajánlattevőket az eredményhirdetésre?
Részlet a válaszból: […]az ajánlati felhívásban kell meghatározni. A gyakorlatban azonban előfordulhat, hogy az ajánlatkérőnek módosítania kell az eredményhirdetés időpontját. Erre a Kbt. 94. §-ának (2) bekezdése - szűk körben - lehetőséget ad. A rendelkezésnek megfelelően az ajánlatkérő az eredményhirdetés időpontját - indokolt esetben - egy alkalommal és legfeljebb harminc nappal elhalaszthatja. Az ajánlatkérő ilyenkor az eredeti határidő lejárta előtt köteles a halasztásról és annak indokáról, valamint - ha az szükséges - a szerződéskötés új időpontjáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatni. A Kbt. 94. §-ának (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő az eredményhirdetést - indokolt esetben - az ajánlati felhívásban meghatározott időponthoz képest korábbi időpontban is megtarthatja. Az ajánlatkérő legalább két munkanappal a korábbi eredményhirdetési időpont előtt köteles az új időpontról és annak indokáról, valamint - ha indokolt - a szerződéskötés új, korábbi időpontjáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatni. A Kbt. 95. §-a szerint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. június 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 120
Kapcsolódó tárgyszavak: ,