Akkreditálási dokumentumok alakisága

Kérdés: Ha az ajánlatkérő – építési beruházás esetén – a minősítő vizsgálatokat végző laboratóriumok akkreditálási dokumentumait is kéri becsatolni, akkor ezen okiratok becsatolhatók-e egyszerű fénymásolati példányban, vagy csak eredeti, illetve közjegyző által hitelesített másolati formátumú becsatolásuk az elfogadható?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 20. §-a rendelkezik a közbeszerzési eljárásbanbecsatolandó igazolások alakiságáról. A rendelkezés főszabály szerintmegengedi, hogy az igazolásokat az ajánlattevők egyszerű másolatban (fénymásolatban)nyújtsák be. A közösségi vagy a nemzeti eljárásrendben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 16.

Tanúsítás gyakorlati szempontjai

Kérdés: A gyakorlatban milyen szempontokat kell figyelembe venni a tanúsítványok kiállítása során? Milyen főbb előírásokat tartalmaz a Kbt. ebben a körben? Ki végezhet tanúsítói tevékenységet?
Részlet a válaszából: […] ...tanúsítói tevékenységet Magyarországon, illetve az Európai Unió bármely tagállamában akkreditált személy végezheti. Az akkreditálás külön rendelkezések alapján történik, az akkreditáláshoz a Kbt. 315. §-ában előírt feltételeknek való...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 4.

Tanúsítási eljárás

Kérdés: Hogyan szabályozza az új Kbt. a tanúsítási eljárás folyamatát?
Részlet a válaszából: […] ...és gyakorlata jogszabályoknak való megfelelésének tanúsítását. A tanúsításra kizárólag akkreditált tanúsító jogosult. (Az akkreditálás feltételeit a Közbeszerzési Levelek 2. számában ismertettük.) A tanúsítvány a kiadásától számított három...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 14.

Tanúsítók a közbeszerzésben

Kérdés: Milyen szerepe van az akkreditált tanúsítónak a közbeszerzési eljárásban? Ki és milyen feltételekkel lehet akkreditált tanúsító?
Részlet a válaszából: […] ...az előzőekben említettek megfelelnek-e a jogszabályoknak. A tanúsításra kizárólag ún. akkreditált tanúsító jogosult.A tanúsítók akkreditálására a Nemzeti Akkreditáló Testület jogosult. A Kbt. 312. §-ának (1) bekezdése szerint a tanúsító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 17.