Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: FAKSZ-pontok beszerzése képzés hiányában

Kérdés: Milyen módon "gyűjthetők" be a FAKSZ-pontok képzés hiányában?
Részlet a válaszból: […]közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 28. és 29. §-sal egészül ki:- 28. § (1) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 133/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését megelőző két éven belül megszerzett továbbképzési tanulmányi pontok - mind a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe vétel, mind a névjegyzékbe történt bejegyzés megújítása körében - a képzés időpontjától számított két év és nyolc hónap időtartamig felhasználhatóak.- (2) Azon felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók esetében, akiknek a névjegyzékbe vételének hatálya a Módr. hatálybalépését követően a 2020. évben járna le, a névjegyzékbe vétel hatálya a 2. § (7) bekezdése szerint meghatározott lejárati időponthoz képest további nyolc hónappal meghosszabbodik.- (3) Azon kérelmezők esetében, akik a) a Módr. hatálybalépését követően, a 2020. évben vagy 2021. május 1-ig kérik névjegyzékbe vételüket, vagy b) a (2) bekezdés szerinti rendelkezéssel érintettek, a névjegyzékbe vétel vagy annak megújítása során a kérelem elbírálásakor a közbeszerzési gyakorlat igazolása szempontjából figyelembe kell venni a kérelem benyújtását megelőző, az egyes tevékenységeknél e rendeletben meghatározott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4516

2. találat: Közbeszerzési szakmai képzettség elszámolása

Kérdés: Milyen formában számolhatom el a közbeszerzési felsőfokú végzettségemet, mint FAKSZ, ha nincs meghirdetve, és gondolom, engedélyeztetve sem FAKSZ-képzésként?
Részlet a válaszból: […]szempontból is említi a kormányrendelet a felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettséget. Egyrészt a képzés befejezése esetében elszámolható 15 pont, másrészt a még be nem fejezett tanulmányok esetében az arányos pontszám beszámítása kapcsán.A kormányrendelet 6. §-ának (1) bekezdése alapján a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe vételhez 15 továbbképzési tanulmányi pont szükséges.Az (5) bekezdés szerint a névjegyzékbe vételkor és a névjegyzékbe történő bejegyzés megújításakor egyszeri alkalommal 15 továbbképzési tanulmányi pont értékben számítható be a névjegyzékbe vételi vagy a névjegyzékbe történő bejegyzés megújítása iránti kérelem benyújtását megelőző hat éven belül megszerzett, közbeszerzési tárgyú felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettség.A (6) bekezdés értelmében a közbeszerzési tárgyú felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon már megkezdett, de még be nem fejezett tanulmányok esetén a már lezárt félévvel teljesített, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti kreditek a névjegyzékbe vételkor és a névjegyzékbe történő bejegyzés megújításakor arányosan beszámítandóak.A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017. kormányrendelet az előbbieket kiegészítve külön utal arra, hogy a felsőfokú szakirányú továbbképzés szakon szerzett végzettséget nem kell külön[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4444

3. találat: Független akkreditált szaktanácsadói képzés engedélyeztetése

Kérdés: Kelet-magyarországi konferenciaszervezők vagyunk, szeretnénk a független akkreditált szaktanácsadói képzést engedélyeztetni. Van-e erre lehetőség jelenleg, és ha igen, milyen feltételekkel? A www.kozbeszerzes.hu-n nem érhető el erre vonatkozóan információ.
Részlet a válaszból: […]kormányrendelet szerint az elismerhető képzések a közbeszerzési, valamint a közbeszerzések tárgyával, szereplőivel, az eljárás lefolytatásával, a közbeszerzési szerződésekkel összefüggő, különösen a jogi, műszaki, gazdasági és környezetvédelmi képzések, amennyiben azok képzési tematikájában a közbeszerzési vonatkozások legalább négyszer hatvan perc időtartamban szerepelnek.Az elismerés feltétele, hogy a közbeszerzési szakmai képzésnek a mindenkor hatályos közbeszerzési jogi, polgári jogi és pénzügyi jogi szabályokhoz kell igazodnia. Közbeszerzési szakmai képzésként az olyan képzés ismerhető el, amely a közbeszerzési törvényben foglalt alapismereteken túlmutató, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóktól elvárt emelt szintű szakmai ismereteket közvetít, és amelynek oktatói felsőfokú végzettségű, közbeszerzésekhez kapcsolódó szakterületen kiemelkedő tapasztalattal rendelkező személyek.Fontos korlát, hogy közbeszerzési szakmai képzés szervezésére és lebonyolítására a közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a Közbeszerzési Hatóság és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. melléklete szerinti felsőoktatási intézmény jogosult, azaz konferenciaszervezőként szükséges a fenti szereplők egyikével együttműködni, amennyiben szeretnének közreműködni a képzés szervezésében.A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4123

4. találat: Független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kötelező bevonása az eljárásba

Kérdés: A Kbt. 27. § (3) bekezdése értelmében részben vagy egészében európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. EU-s forrásból támogatott építési beruházásnál akár a nettó huszonötmillió forint értékű beszerzésnél is követelmény az akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó? Az ötszázmillió forintnál pedig forrástól függetlenül?
Részlet a válaszból: […]szól:".... A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni" - Kbt. 27. §-ának (3) bekezdése.A fentieknek megfelelően tehát amennyiben a beszerzés tárgyának becsült értéke eléri az uniós értékhatárt árunál és szolgáltatásnál, valamint eléri az ötszázmillió forintot építési beruházás esetében, ez a kötelezettség szintén fennáll. A kérdésben jelzett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4030