Elektronikus aláírás az EKR-ben

Kérdés: Cégünknél bevezetésre kerül a "legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás" használata (e-Szignó), melyet szükség szerint ajánlattevőként az EKR rendszerben is alkalmaznánk. Jól gondolom-e, hogy az ajánlatkérők az e-Szignó rendszerrel készült dokumentumokat kötelesek elfogadni? Továbbá, hogy az ebben a rendszerben készített dokumentumok aláírását a teljes dokumentum lezárása után készített "legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás" teljesíti?
Részlet a válaszából: […] A belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács 910/2014/EU rendelete azonosítja az elektronikus aláírás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 14.

Közbeszerzési dokumentumok aláírásának módja

Kérdés: Az ajánlatkérő kifogásolta, hogy a referenciaigazolás nem azonosítja az aláírót, csak a neve ismerhető meg egy céges levélpapíron. Azt a megoldást találtuk, hogy az eredeti referenciaigazolást elektronikus aláírásával hitelesítette az aláíró, aki egy középvezető. A digitális aláíráson a cég és az aláíró beosztása is azonosítható. Elegendő-e mindez, vagy teljesen új referenciaigazolást kell benyújtanunk?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás során benyújtásra kerülő dokumentum fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő benyújtását. Mindez nem követelhető meg az ajánlattevőtől, de döntése szerint a rendelkezésre álló dokumentumot aláírhatja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 12.

Aláírás ajánlatkérő általi ellenőrzése

Kérdés: Ajánlatkérőként hogyan vizsgáljam, hogy eredeti-e az aláírás, mi alapján döntöm el, hogy nem az? (A kérdés azért időszerű, mert utóellenőrzések során megszaporodtak az erre vonatkozó tényállást tisztázó kérdések.)
Részlet a válaszából: […] Az aláírás képét, melyet a gazdasági szereplő nyilatkozatában benyújtott, az ajánlatkérő összehasonlítja a szintén benyújtott aláírásmintával vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal. Amennyiben látható eltérés van, fel kell szólítani a gazdasági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 14.

Aláírási címpéldány csatolása

Kérdés: Ha a cégadatok (cégkivonat) tartalmazzák azt, hogy az ajánlattevő által az ajánlatot aláíró személy címpéldányát csatolták, akkor azt ténylegesen is mellékelnünk kell-e, avagy azt is hivatalból ellenőrzi az ajánlatkérő?
Részlet a válaszából: […] Az aláírók aláírásának ellenőrzésére a közjegyző által ellenjegyzett aláírási címpéldány vagy az ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott aláírásminta szolgál. A cégeljárásban, a cégiratokkal együtt benyújtott aláírási címpéldány a cégkivonatból nem ellenőrizhető,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 15.

Elektronikus aláírással ellátandó dokumentumok

Kérdés: A Kbt. 35. §-a (4) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett dokumentumot (tehát például a pdf fájlt) vagy az azt tartalmazó elektronikus levelet (magát az e-mailt) kell ellátni elektronikus aláírással?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési törvény 35. §-ának (4) bekezdésében az írásbeliség körében lehetővé teszi az elektronikus úton történő kommunikációt, mely a (3) bekezdés szerint csak lehetőség az ajánlatkérő és ennek megfelelően az ajánlattevők számára is. Kivétel ez alól a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 17.

Elektronikus adóigazolás csatolása az ajánlatba nyomtatott formában

Kérdés: 2011. júliusban indulunk egy tenderen, ahol kértek tőlünk igazolást arra vonatkozóan, hogy nincs adótartozásunk. A pénzügyi osztályunk ma reggel elektronikus formában küldte meg nekem ezt az igazolást, merthogy ők is így kapták a hivataltól. Ha kinyomtatom, akkor becsatolható lesz az ajánlatba. Becsatoljam-e, vagy kérjünk olyan igazolást, amit nem elektronikusan küldenek meg a számunkra?
Részlet a válaszából: […] Mivel az elektronikus formában beérkezett adóigazolásegyenértékű az ún. köztartozásmentes adatbázisban való részvétellel, melyutóbbit külön nevesíti a törvény, érdemes felhívnia a figyelmet utóbbielőnyei­re. A nullás adóigazolás kérhető papíralapon és elektronikusan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 8.

Hiányokkal olvasható ajánlat elektronikus eljárásban

Kérdés: Elektronikus ajánlattétel alkalmával nem olvasható az ajánlat bizonyos része. "Hiánypótoltatom", de ha ez például az ár volt, honnan tudom, hogy nem módosította-e azt esetlegesen az ajánlatkérő, hiszen nem volt olvasható?
Részlet a válaszából: […] A 167/2004. Korm. rendelet az informatikai megfelelőség ellenőrzése során rendezi ezt a kérdést, s az erre vonatkozó szabályozás 2004. december 1-jén lép hatályba. Az elektronikusan benyújtott ajánlat felbontásakor ellenőrizni kell annak megfelelőségét. Ez magában foglalja az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 26.