Aláírás-hitelesítés mint új jogintézmény

Kérdés: A kizáró okokról nem kell közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozat, hanem elég az aláírás-hitelesítés. Ezt könnyítésnek szánták a jogalkotók, adott esetben ez azt jelenti, hogy az ajánlattevőnek minden egyes ajánlata alkalmával el kell mennie a közjegyzőhöz az aláírás hitelesítése céljából. Korábban elegendő volt a közjegyzői okiratot több példányban egy alkalommal beszerezni. Jól értettem ezt a változást?
Részlet a válaszából: […] Igen. A korábbi szabályok szerint ajánlattevőnek a kizáróokok hiányát közjegyző előtt tett nyilatkozattal kellett igazolnia. Amódosítást követően, azaz a 2006. január 15-e után indított közbeszerzésieljárásokban ezt a formát felváltja a közjegyző által hitelesített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 2.
Kapcsolódó címke: