Nyilatkozattétel időpontjának előírása az ajánlatkérő által

Kérdés: Jogszerű-e az, hogy az ajánlatkérő az egyes nyilatkozatok dátumozását a felhívás feladásának napjához köti, azaz a dátumnak későbbinek kell lenni az iraton? Elő kell-e ezt egyáltalán írni? Korábban ilyen kitétellel nem találkoztunk.
Részlet a válaszából: […] Félreértés az ajánlatkérő részéről, amennyiben a nyilatkozat megtételének időpontját is elő kívánja írni. Abban az esetben például, ha a kizáró oki nyilatkozatot az ajánlatkérő a közjegyző előtt korábban tette meg annak érdekében, hogy minden egyes eljárás keretében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 24.

Az aláírási címpéldány lényege

Kérdés: Az ajánlatkérő a kiírásban megköveteli a 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányt. Milyen alapon teszi ezt, illetve "határidős" okirat-e a címpéldány?
Részlet a válaszából: […] ...jogosultnak a cég nevében olyan módon,illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat(a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvédáltal ellenjegyzett aláírásminta tartalmazza.A címpéldány...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 21.

Aláírás hitelesítése

Kérdés: A Közbeszerzési Levelek 974. kérdésében az áll: "minden ajánlattétel esetén külön-külön hitelesíti a nyilatkozattevő aláírását az általa tett nyilatkozaton". Ez igaz? Így kötelező csinálni?
Részlet a válaszából: […]

Ebben az esetben is lehetőség van több hiteles nyilatkozatot készíteni, akár az okiratba foglalás esetében, de olcsóbb megoldásnak tekinthető az aláírás közjegyző általi hitelesítése.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 8.

Aláírás-hitelesítés mint új jogintézmény

Kérdés: A kizáró okokról nem kell közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozat, hanem elég az aláírás-hitelesítés. Ezt könnyítésnek szánták a jogalkotók, adott esetben ez azt jelenti, hogy az ajánlattevőnek minden egyes ajánlata alkalmával el kell mennie a közjegyzőhöz az aláírás hitelesítése céljából. Korábban elegendő volt a közjegyzői okiratot több példányban egy alkalommal beszerezni. Jól értettem ezt a változást?
Részlet a válaszából: […] Igen. A korábbi szabályok szerint ajánlattevőnek a kizáróokok hiányát közjegyző előtt tett nyilatkozattal kellett igazolnia. Amódosítást követően, azaz a 2006. január 15-e után indított közbeszerzésieljárásokban ezt a formát felváltja a közjegyző által hitelesített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 2.

Országos Fordító Iroda kötelező igénybevétele

Kérdés: Kiköthető-e kizárólagossággal az Országos Fordító Iroda igénybevétele?
Részlet a válaszából: […] Az Országos Fordító Iroda nem egyedül alkalmas hitelesfordítások készítésére, ezért kizárólagos kijelölése esélyegyenlőtlenségeteredményezne, amelyre a közbeszerzési eljárásokban – a Kbt. vonatkozó alapelveszerint – nincs lehetőség. A 24/1986. MT-rendelet 5. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 17.

Nyilatkozatok formája a közbeszerzési eljárásban

Kérdés: A Kbt. 60. §-ának (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállására vonatkozó nyilatkozatok egyszerű közbeszerzési eljárás esetén "közjegyző előtt tett nyilatkozat" vagy "egyszerű nyilatkozat" formájában fogadhatók el, a Közbeszerzési Értesítő 99. számában kiadott tájékoztató erre vonatkozóan a II. 4. pontban "nyilatkozatot" említ, míg a II. 2. és a II. 3. pontban utal az egyszerű nyilatkozatra. Mi vonatkozik konkrétan a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-f) pontjaira?
Részlet a válaszából: […] ...tartalmazó okiratnem válik közjegyzői okirattá, a benne foglalt nyilatkozat sem minősülközjegyző előtt tett nyilatkozatnak. [Az aláírás-hitelesítés az okiratot csupánteljes bizonyító erejű magánokirattá teszi a Pp. 196. § (1) bekezdésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 24.

Aláírás közjegyző általi hitelesítése

Kérdés: Elegendő-e, ha a közjegyző az aláírást tanúsítja? Elfogadhatom-e?
Részlet a válaszából: […] ...tartalmazó okirat nem válik közjegyzői okirattá, így a benne foglalt nyilatkozat sem minősül közjegyző előtt tett nyilatkozatnak. Az aláírás-hitelesítés csupán teljes bizonyító erejű magánokirattá teszi az okiratot a Pp. 196. § (1) bekezdésének c)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 29.

Közjegyző előtt tett nyilatkozat értelmezése

Kérdés: A Kbt. szerint bizonyos tényeket közjegyző előtt tett nyilatkozattal kell a közbeszerzési eljárásban igazolni. Mit értünk a közjegyző előtt tett nyilatkozat fogalmán?
Részlet a válaszából: […] ...állást foglalt. E szerint a közjegyző előtt tett nyilatkozat nem más, mint a közjegyző által közokiratba foglalt nyilatkozat, tehát nem aláírás-hitelesítés, és nem is az eredeti nyilatkozatról készült, közjegyzői hitelesítéssel ellátott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 15.