Friss aláírási címpéldány iránti igény

Kérdés: Miért akar az ajánlatkérő friss aláírási címpéldányt, mikor nem változott a Kbt. és a cégvezető aláírása sem?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérők egyre ritkábban ugyan, de valóban szükségtelenül olyan aláírási címpéldányt kérnek, mely az eljárást megindító felhívás közzétételét követően került aláírásra. Hasonlóan alkalmazzák ezt a kizáró oki igazolás esetében is. A kettő között az a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Címpéldány bekérése részteljesítések kifizetéséhez

Kérdés: Jogszerű-e az ajánlatkérő eljárása, ha minden egyes részteljesítés kifizetéséhez 30 napon belüli aláírási címpéldányt kér? (Az aláíró személye a cégkivonat szerint a szerződés tartama alatt nem változott.)
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint ez attól függ, hogy a felek között megkötött közbeszerzési szerződés e kérdésben milyen rendelkezést tartalmaz. A felek közötti jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseket ugyanis a szerződés időtartama alatt a szerződésnek kell tartalmaznia, így ebben kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 17.

Aláírási címpéldány "hatályossága"

Kérdés: Egy régebbi aláírási címpéldány, amit a közjegyző 2009. 09. 04-én állított ki, egy mostani ajánlatban becsatolható?
Részlet a válaszából: […] Ha az ajánlatkérő nem kért mást (függetlenül attól, hogy eznem lenne reális igény), el kell fogadnia, amennyiben az érintett aláírása nemváltozott. Tehát az aláírási címpéldány nem a cégkivonattal együtt kezelendő, acímpéldány létrejövetelétől függetlenül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 19.