Keresés eredménye

7 találat a megadott aláírási címpéldány tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Nyilatkozat aláírásra jogosultról
Kérdés: Az ajánlatkérő előírta, hogy nyilatkozzunk arról, hogy az ajánlatában csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta alá. Példálózó felsorolásában szerepeltette egyebek mellett a referenciaigazolást is. Hogyan tudok én arról felelősséggel nyilatkozni, hogy egy harmadik személy nevében az aláírásra jogosult írt-e alá, avagy sem? Főleg ha például mint meghatalmazott ír alá? És ha nyilatkozom, de az önhibámon kívül nem valós, akkor az hamis nyilatkozatnak minősül?
Részlet a válaszból: […]írta alá. Erre természetesen nincsen szükség egyébként, hiszen pontosan ezért kéri az ajánlatkérő az aláírási címpéldányokat, hogy meg tudjon arról győződni, kinek van aláírási jogosultsága. Ha például egy tanúsítvány kiállítása során az arra jogosult szakértő aláírja a tanúsítványt, annak ellenőrzéséhez nem elegendő sem a cégkivonat, sem a tanúsító cég saját üzletszabályzata,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3670
2. találat: Aláírási címpéldány csatolása
Kérdés: Ha a cégadatok (cégkivonat) tartalmazzák azt, hogy az ajánlattevő által az ajánlatot aláíró személy címpéldányát csatolták, akkor azt ténylegesen is mellékelnünk kell-e, avagy azt is hivatalból ellenőrzi az ajánlatkérő?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3618
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3. találat: Címpéldány bekérése részteljesítések kifizetéséhez
Kérdés: Jogszerű-e az ajánlatkérő eljárása, ha minden egyes részteljesítés kifizetéséhez 30 napon belüli aláírási címpéldányt kér? (Az aláíró személye a cégkivonat szerint a szerződés tartama alatt nem változott.)
Részlet a válaszból: […]részteljesítésekről, a részteljesítések igazolásának módjáról, továbbá a benyújtandó számlák tartalmáról, valamint a fizetési feltételekről is.Abban az esetben, ha a szerződés megkötésekor a felek abban állapodtak meg, hogy részteljesítés esetén a teljesítésigazoláshoz vagy a számlához aláírási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3028
4. találat: Aláírási címpéldány üzleti titokká minősítése
Kérdés: Lehet-e üzleti titok az aláírási címpéldány?
Részlet a válaszból: […]fenti, második és harmadik bekezdés körébe tartozik. Erre tekintettel az ajánlattevő (részvételre jelentkező) kérheti, hogy más ajánlattevő ajánlatának (részvételre jelentkező részvételi jelentkezésének) azon részeibe betekinthessen, mely nem minősül üzleti titoknak. Az iratbetekintés során az iratokról feljegyzést lehet készíteni. Az iratbetekintést munkaidőben kell biztosítani, a betekintést kérő által javasolt napon - (1)-(4) bekezdések. Mivel a címpéldány nem az értékelés része, így kérdés, hogy a címpéldányt sorolhatjuk-e azok közé az információk közé, melyek az ajánlattevő azonosításához szükségesek. Érdemes kitérni az üzleti titok definiálása során a Ptk. 81. §-ának (3) bekezdésére, melynek körébe nem tartozik az aláírási címpéldány, hiszen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2999
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Az aláírási címpéldány lényege
Kérdés: Az ajánlatkérő a kiírásban megköveteli a 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányt. Milyen alapon teszi ezt, illetve "határidős" okirat-e a címpéldány?
Részlet a válaszból: […]tartalma tekintetében a Ctv. meghatározza, hogy azon (illetve az aláírásmintán) - a létesítő okiratában foglaltakkal egyezően - fel kell tüntetni a cég nevét, a cégjegyzésre jogosult nevét, lakóhelyét, a képviselet jogcímét (például vezető tisztségviselő, munkavállaló), a cégjegyzés módját, valamint a cégjegyzésre jogosult aláírási mintáját. A cégjegyzésre jogosult munkavállaló kérésére az aláírási címpéldányon a cégnél ellátott feladatköre, beosztása is szerepeltethető. A teljesség érdekében megjegyezzük, hogy az aláírásminta - amelyet ügyvéd készíthet - viszonylag új jogintézmény, és az egyszerűsített (elektronikus) cégeljáráshoz kötődik. Más eljárásban nem készíthető, és további korlátozás, hogy az ügyvéd az aláírásmintát kizárólag[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1574
Kapcsolódó tárgyszavak:
6. találat: Cégkivonat és aláírási címpéldány minősítése
Kérdés: A Kbt. értelmében igazolásnak minősül-e a cégkivonat, és az aláírási címpéldány? Véleményünk szerint igen, viszont az ajánlatkérő válaszában közöltek szerint nem.
Részlet a válaszból: […]60. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontja. Ebben a megközelítésben tehát a cégkivonat igazolásnak tekintendő. Más a helyzet az aláírási címpéldánnyal. A címpéldány rendeltetése, hogy bemutassa az ajánlatkérő számára, hogy a céget képviselő személy aláírása hogyan néz ki, annak érdekében, hogy az ajánlatkérő meg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1471
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Aláírási címpéldány "hatályossága"
Kérdés: Ha az ajánlatkérő 60 napnál nem régebbi cégkivonatot és aláírási címpéldányt kér becsatolni, ebben az esetben elfogadható-e az olyan aláírási címpéldány, amelynek a dátumozása ettől régebbi, de közjegyző hitelesítette azt 60 napon belül, és az adatai mindenben megegyeznek a beadott, 60 napnál nem régebbi cégkivonat adataival?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 422
Kapcsolódó tárgyszavak: