Szerződés távol lévők között közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Van-e lehetőség arra, hogy a közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés távol lévők között jöjjön létre, és ha igen, milyen szerződéskötési módok megengedettek?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. a közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződéssel szemben nem csupán tartalmi elvárásokat fogalmaz meg, hanem szigorú alakszerűségi követelményt is támaszt. A jogszabály szerint ugyanis eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 13.

Szerződő felek közös ajánlattételnél

Kérdés: Konzorcium ajánlattevő esetén a szerződésben minden konzorciumi tagnak szerepelnie kell-e szerződő félként, és alá kell írnia azt, vagy elegendő, ha csak a konzorciumot és a képviseletében eljáró tagot jelölik meg a szerződésben, és csak ő írja alá azt? Hogyan értelmezendő a Kbt. 124. §-ának (1) bekezdése?
Részlet a válaszából: […] ...vagy ahhoz a személyhez kell intézni, akihez a meghatalmazás alapján a képviselő jognyilatkozatot jogosult tenni;– a meghatalmazáshoz olyan alakszerűségek szükségesek, amilyeneket jogszabály a meghatalmazás alapján megtehető jognyilatkozatra előír;– a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 17.

Hiánypótlás alakszerűsége

Kérdés: A hiánypótlást ugyanolyan formában kell teljesítenem, mint az ajánlatok benyújtását?
Részlet a válaszából: […] Miután a hiánypótlás főszabály szerint az ajánlat része, így teljesítése az ajánlat benyújtásának megfelelő kell, hogy legyen, kivéve ha az ajánlatkérő mást írt elő. A hiánypótlásnak tehát az ajánlatkérő előírásának kell megfelelnie. Ha azt írta elő, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 5.

Konzorciumi képviselő külön meghatalmazása

Kérdés: Ha a konzorciumi szerződésben meghatározzuk a képviselő személyét, kell-e adnunk – az ajánlathoz csatolnunk – részére a képviseletre szóló külön meghatalmazást? Jogszerű-e az ajánlatkérő ilyen irányú kérése?
Részlet a válaszából: […] ...vagy az érdekelt hatósághoz intézett nyilatkozattal (meghatalmazás) lehet létesíteni – Ptk. 222. §-a;– a meghatalmazáshoz olyan alakszerűségek szükségesek, amilyeneket jogszabály a meghatalmazás alapján kötendő szerződésre előír. Az általános meghatalmazás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 5.

Nyilatkozatok alakisága a hatályos Kbt. szerint

Kérdés: A közjegyzői okirat vagy a közjegyző által hitelesített nyilatkozat – a Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) pontjainak igazolására – beadható-e másolatban, vagy csak az eredeti dokumentum fogadható el?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 36. §-ának (3) bekezdése rendelkezik a benyújtandó igazolások, dokumentumok formai követelményeiről az alábbiak szerint.Ahol a törvény vagy a törvény, illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 29.

Banki igazolás alakszerűsége

Kérdés: A banki igazoláson szerepel, hogy az aláírás és pecsét nélkül is hiteles. Ennek ellenére az ajánlatkérő hiánypótlási felhívásában tájékoztatta az ajánlattevőt, hogy banki igazolása – megállapítása, mármint az ajánlatkérő megállapítása szerint – nem hiteles, mert az nincs aláírva és lepecsételve. Mit tehetünk ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A benyújtott igazolásokra vonatkozó ajánlatkérői elvárásokataz ajánlatkérőnek az ajánlati felhívásban kell meghatároznia. Amennyiben abanki igazolás vonatkozásában formai elvárásokat nem határozott meg, azokra a"szokásos" feltételek az irányadóak. A bankok által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 6.

Bejelentés alakszerűsége

Kérdés: A törvény hatálya alá bejelentésnek, ha mást jelentek be, van-e kötelező formája?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 18. §-a szerint más ajánlatkérő bejelentésére atörvény hatálya alá lehetőség van az alábbiak szerint.Az ajánlatkérők – kivéve a Kbt. 22. §-ának (2) bekezdése, a241. §-ának b)-c) pontja és a 293. §-ának b) pontja szerinti ajánlatkérőket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 13.

Nyilatkozatokkal kapcsolatos alakszerűségi kérdések a gyakorlatban

Kérdés: Tekintve, hogy az ajánlatkérő nem biztosított hiánypótlást, ezért kérdéseket tettünk fel. Az egyik arra vonatkozott, hogy hasonlóan ahhoz, ahogyan nyilatkozunk (egyszerű nyilatkozatban – kettő igazgatósági tag, azaz cégjegyzésre jogosult aláírásával) alvállalkozók igénybevételével kapcsolatban, elegendő-e a többi ajánlattevői nyilatkozatunkat is egyszerű nyilatkozati formában megtenni (azaz nem közjegyző előtt)? Erre az a választ jött, hogy ahol egyszerű nyilatkozatot írnak elő, ott elegendő, más esetekben nem. Ebből az következik akkor, hogy minden egyes pályázathoz csatolandó nyilatkozatunkat közjegyző előtt kell megtenni?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint a logika – a válaszhoz képest -fordított. Amennyiben az ajánlatkérő előírja, hogy hiteles másolat vagyeredeti kell egy adott közbeszerzési eljárásban, abban az esetben arra vanszükség, valamint, ami természetes, ha maga a Kbt. ezt teszi kötelezővé....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 2.

Képviselet elektronikus eljárásban

Kérdés: Milyen szabályok vonatkoznak az elektronikus eljárásban a képviseletre? Jól tudjuk, hogy változott a szabályozás?
Részlet a válaszából: […] ...történő eljárásra más személyeket ismeghatalmazhat. Egyazon eljárásban a képviseletre több személy ismeghatalmazható. A meghatalmazás alakszerűségére nézve a Ptk. 223. §-ának (1)bekezdésében, illetőleg a kormányrendeletben foglaltak irányadók. Ameghatalmazásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 6.

Képviselet elektronikus közbeszerzési eljárásban

Kérdés: A közbeszerzési eljárásban részt vevők képviseltethetik-e magukat meghatalmazottal az elektronikus közbeszerzési eljárásokban? Ha igen, milyen előírásokat kell betartaniuk?
Részlet a válaszából: […] ...más személyeket is meghatalmazhasson. Kiemeljük, hogy egyazon eljárásban a képviseletre több személy is meghatalmazható. A meghatalmazás alakszerűségére nézve a Ptk. 223. §-ának (1) bekezdésében, illetőleg a kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni. (A Ptk....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 29.
1
2