Kategóriák külön-külön versenyeztetése élelmiszer-alapanyag beszerzésénél

Kérdés: Élelmiszer-alapanyag beszerzésénél egy vagy több kategóriát érdemes jelölni, amikor meghirdetjük? Esetleg részekre kellene inkább bontani a beszerzést?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlatkérő arra számít, hogy többféle élelmiszer-alapanyagot több szállító is fog tudni szállítani, úgy egy darab egységes élelmiszer-alapanyag alkalmassági feltétel előírásával határozhatná meg a műszaki, szakmai alkalmasságot. Így a későbbiekben nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 9.

Alkalmasságot biztosító szakember "minősége" a teljesítésben

Kérdés: Ha egy eljárásban alkalmassági követelményként szakembert írnak elő, ő alvállalkozóként vagy kapacitást biztosító személyként vesz részt a teljesítésben? Melyik a helyes megnevezés?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a szakember kapacitást biztosítóként kerül bevonásra, mert az ajánlattevő nem rendelkezik saját szakemberrel, akkor egyrészt kapacitást biztosító lesz, másrészt alvállalkozó is a teljesítés során. Van ajánlatkérő, aki mindkét státuszt kéri bejelölni, van, aki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 4.

Alkalmasság igazolása a kapacitást nyújtó szervezet "alvállalkozójával"

Kérdés: Biztosíthatja-e az alkalmasságot a kapacitást biztosító szervezet megbízásos jogviszonyban lévő munkatársa?
Részlet a válaszából: […] Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetre támaszkodó ajánlattevőnek kell nyújtania azt a képességet, melyben képes az ajánlattevő alkalmasságát igazolni, segíteni. Az erőforrásra támaszkodás nem jelentheti a kapacitást biztosító szervezet alvállalkozójára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 11.

Eljárásrend szakember cseréje esetén

Kérdés: A teljesítésben részt vevő szakemberek cseréjével, valamint új szakértők bevonásával kapcsolatosan kérem a segítségüket: Jól értelmezzük, hogy ha a teljesítés során új szakértő kerül bejelentésre (például, mert az több projekt párhuzamos futása miatt szükséges), akkor elegendő az adott szakembert a szerepkörre vonatkozó alkalmassági követelményeknek megfeleltetni? Amennyiben az új szakértő egy, az ajánlatban megjelölt, alkalmasságot igazoló szakértő helyett kerülne bejelentésre, elegendő a szerepkörre vonatkozó alkalmassági követelményeknek megfeleltetni, vagy ebben az esetben legalább ugyanannyi szerepkör szerinti gyakorlati idővel (hó) kell rendelkeznie, mint az ajánlatban megjelölt, alkalmasságot igazoló szakértőnek – még akkor is, ha az alkalmassági minimumokat kevesebb gyakorlati idővel is teljesíti? Abban az esetben, ha új szakértő egy, az ajánlatban megjelölt, nemcsak alkalmasságot, hanem értékelési szempontot is igazoló szakértő helyett kerülne bejelentésre, elegendő a szerepkörre vonatkozó alkalmassági követelményeknek, valamint az értékelési szempont szerinti adott esetben végzettségnek/képzettségnek, projekttapasztalatnak megfeleltetni, vagy ez esetben legalább ugyanannyi szerepkör szerinti gyakorlati idővel (hó) kell rendelkeznie, mint az ajánlatban megjelölt, alkalmasságot igazoló szakértőnek – még akkor is, ha az alkalmassági minimumokat kevesebb gyakorlati idővel is teljesíti, valamint rendelkeznie kell az értékelési szempont szerinti végzettséggel/képzettséggel, vagy adott esetben projekttapasztalattal?
Részlet a válaszából: […] Bontsuk kétféle esetre az új alvállalkozó bevonását:Az első eset, amikor az új alvállalkozó nem kapacitást biztosító szervezet helyett kerül bevonásra a teljesítés során:Alvállalkozó bevonása során, amennyiben nem jelölte meg az ajánlatkérő sem az ajánlatban, sem a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 10.