Kapacitásbiztosító teljesítésbe bevonásának feltételei fenntartott közbeszerzésnél

Kérdés: Alkalmassági feltétel igazolására megbízási szerződéssel vonnánk be magánszemélyt a teljesítésbe. Az eljárás védett szervezetek részére van fenntartva. A védett műhely státusz a megbízási szerződéssel kapacitásnyújtóként bevont magánszemélyre is vonatkozik? Vagy csak akkor vonatkozik rá is, ha például egyéni vállalkozó?
Részlet a válaszából: […] A fenntartott közbeszerzést a Kbt. alábbi, 33. § (1) bekezdése kétféleképpen szabályozza. Egyrészt lehetővé teszi védett foglalkoztató ajánlattételét, ami nem zárja ki nem védett foglalkoztató bevonását a teljesítésbe. Az alábbiakban azonban az ajánlatkérő azt is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 15.

Munkaviszonyban nem álló szakember státusza

Kérdés: Milyen formában jelölje meg az ajánlattevő azt a szakembert, akit majd munkavállalóként fog foglalkoztatni, de most még nem veszi fel, hiszen még nem nyerte meg a projektet? Ez az érv azonban nem elegendő az ajánlatkérőnek, és kéri a szakember státuszának azonosítását. Nem világos számunkra, hogy pontosan mit jelent ez.
Részlet a válaszából: […] ...egyes kérdésekről szóló útmutatója (2021. 05. 06., 4. oldal) is alátámaszt. Ennek értelmében, ha az ajánlattevő valamely, az alkalmasság igazolásához szükséges szakembert munkaviszonyban kívánja alkalmazni, azonban az ajánlattétel időpontjában a munkaviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 13.

Felelősség a teljesítésbe más szakember bevonása miatti adminisztráció elmaradásáért

Kérdés: Kinek a felelőssége, ha az alkalmasságba és értékelésbe bevont szakember helyett mégis más teljesít, és ezt nem foglalják írásba a felek? Ez egy olyan kötelezettség, amit mindenképpen az ajánlatkérőnek kell tudnia, nem másnak?
Részlet a válaszából: […] ...az alkalmasságba bevont szakember teljesítésbe történő bevonása kötelező, így attól az ajánlatkérő nem tekinthet el, ezt a Kbt. 65. § (9) bekezdése egyértelművé teszi.A fent hivatkozott rendelkezés értelmében a közbeszerzési törvény végrehajtási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 13.

Átfedés alkalmasság igazolása során az egyes előírások között

Kérdés: Lehet-e átfedés az egyes részekben megadott árbevétel, referencia, gépek vagy szakember tapasztalata között alkalmasság igazolása során?
Részlet a válaszából: […] ...hogy több rész esetében nem lehet átfedés, ha ezt az ajánlatkérő így gondolja. Az árbevétel esetében a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 13.

Alkalmasságot biztosító szakember "minősége" a teljesítésben

Kérdés: Ha egy eljárásban alkalmassági követelményként szakembert írnak elő, ő alvállalkozóként vagy kapacitást biztosító személyként vesz részt a teljesítésben? Melyik a helyes megnevezés?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a szakember kapacitást biztosítóként kerül bevonásra, mert az ajánlattevő nem rendelkezik saját szakemberrel, akkor egyrészt kapacitást biztosító lesz, másrészt alvállalkozó is a teljesítés során. Van ajánlatkérő, aki mindkét státuszt kéri bejelölni, van, aki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 4.

Részvételre jelentkező alkalmassága a DBR-ben

Kérdés: A DBR részvételi jelentkezési határidőt követő napon lesz saját szakemberünk. Egyrészt be lehet-e vonni kapacitást biztosítót a DBR-be, másrészt megtehetjük-e, hogy inkább a határidő lejártát követően egy nappal adjuk be a részvételi jelentkezést a DBR-be?
Részlet a válaszából: […] ...szabályok vonatkoznak a jelentkezők megfelelésére, melyet az ajánlatkérő jellemzően a részvételi szakaszban ellen­őriz, beleértve az alkalmasság igazolását is.(Kéziratzárás: 2021. 07....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 14.

Alkalmassági követelmény előírhatósága nemzeti rezsimben

Kérdés: Szükséges-e indokolnom, ha a 115. § szerinti eljárás esetében nem írok elő alkalmassági követelményt?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. főszabály szerint kötelezi az ajánlatkérőt arra, hogy legalább műszaki és szakmai alkalmasságra vonatkozó feltételt írjon elő. Ez alól a Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján mentesül az ajánlatkérő, de csak kivételes esetben. E szabály az uniós...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 16.

Külön referencia alkalmasságra és értékelési szempontra

Kérdés: Az ajánlatkérő egy referenciát kíván alkalmasságként kérni, majd értékelési szempontként is értékelni, de nem ugyanazt a referenciát. Megteheti ezt?
Részlet a válaszából: […] ...nem lehet értékelési szempont. A szakember tapasztalatára vonatkozó feltétel az egyedüli olyan kivétel, amely mindkettő lehet, egymásra épülhet. A Kbt. 76. § (6) bekezdésének d) pontja egyértelművé teszi, hogy mely esetben nem értékelhető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 12.

Alkalmassági követelmény módosítása

Kérdés: Miért jelent problémát az, ha az ajánlatkérő az alkalmasságot "lazítja", az alkalmassági követelményeket módosítja? (A Hatóság 89/2021. határozatához kapcsolódik a kérdésünk.)
Részlet a válaszából: […] ...által feladott korrigendum nem állt összhangban a Kbt. 55. § (6) bekezdésével, mivel a végrehajtott változtatás, az előírt alkalmassági követelmények ilyen szintű módosítása (27.000 fő helyett 15.000 fő ellátására vonatkozó referencia előírása)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 14.

Alkalmassági követelmények igazolása kapacitást biztosító magánszemély bevonásával

Kérdés: Az ajánlattevő külső szakembert szeretne bevonni az alkalmassági követelmények igazolására, majd nyertesség esetén a szerződés teljesítésébe. Ez a szakember magánszemély, de rendelkezik azzal a képesítéssel, melyre az ajánlattevőnek szüksége van. Ilyen esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése, illetve benyújtása esetében hogyan értelmezhető, hiszen nem gazdálkodó szervezet a kapacitást nyújtó szervezet (illetve egyben alvállalkozó)? Szükséges-e, hogy e magánszemély rendelkezzen adószámmal? Milyen feltételekkel lehet bevonni a pályázatba?
Részlet a válaszából: […] ...melyek egyáltalán értelmezhetők magánszemélyre (például: bűncselekmények).A Kbt. fentiekben hivatkozott rendelkezése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 3.
1
2
3
17